Pravidelné akce školy

Máme rádi inovace. Ctíme však také tradice tam, kde nám to dává smysl. Nedílnou součástí fungování školy jsou proto pravidelné akce, jejichž realizace je součástí výuky nebo podporuje šíření hodnot školy.

 

21

ZÁŘÍ

(Ú)klid za školou

Jako spoluorganizátoři se připojujeme k projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko! Společně s miliony lidí ze 134 zemí světa uklízíme v rámci Celosvětového úklidového dne v okolí naší školy. Připojit se může každý, srdečně vás zveme. Dejte se s nám do (ú)klidu! :)

 

4

PROSINEC

Adventní spirála

Advent je časem očekávání a předvánočních příprav. Adventní spirála a její cesta voňavým chvojím do středu věčného světla symbolizuje cestu do vlastního nitra. V něm najdeme světlo, které můžeme vynést ven a prosvětlovat jím vše kolem. Akce je naplněná klidnou a pokojnou atmosférou, vede k vnitřnímu ztišení a je určena pro žáky 1.–3. třídy.

11

PROSINEC

Adventní jarmark

Adventní jarmark je oblíbená předvánoční akce, jejíž výtěžek putuje na vybrané projekty. Společné vánoční naladění probíhá přímo v areálu školy. Kromě prodejních stánků s rukodělnými výrobky dětí zde návštěvníci najdou tvořivé dílničky, živou hudbu, sbor rodičů a dobroty domácí výroby. >více k letošnímu ročníku na facebooku

 
 

20

PROSINEC

Vánoční slavnost

Akce naplněná adventní atmosférou a radostným očekáváním nového nastudování divadelního představení s vánoční tematikou. Před slavností je škola přímo nabitá tvůrčím nadšením, kolegialitou a plným nasazením. Předvánoční akce se s oblibou účastní i rodinní příslušníci našich dětí.

 

17

BŘEZEN

Chci do školy

Akce pro děti, které se chystají na zápis k nám, a příležitost zažít školu na vlastní kůži. Zatímco rodiče se před registrací k zápisu účastní výuky přímo, pro děti je připraveno odpoledne s ochutnávkou výuky písmen, dílny čtení, zajímavých pokusů a her intuitivní pedagogiky. Akce je spojená s Jarním jarmarkem, na kterém žáci školy prodávají vlastní rukodělné výrobky. Probíhá v budově školy a není nutné se na ni předem registrovat.

 

17

BŘEZEN

Jarní jarmark

Jarní jarmaření je doprovodná akce návštěvního odpoledne pro děti. Probíhá na zahradě školy, na které žáci školy prodávají vlastní rukodělné výrobky. Výtěžek akce podporuje vždy dobrou věc, z části již tradičně rekonstrukci školní zahrady. Kromě prodejních stánků akce nabízí občerstvení domácí výroby, opékání buřtů a hudební pásmo dětí i rodičů. Zájemci o zápis mohou zažít školu i jinak a poznat děti, které se v ní rozvíjejí.

 

26

BŘEZEN

Noc s Andersenem

Podporujeme čtenářství a proto podporujeme také Noc s Andersenem. Jde o celostátní akci, do níž se každoročně zapojuje přes tisíc knihoven, škol a domů dětí. Spojujeme ji se spaním ve škole, které se u dětí již několik let těší velké oblibě. Vedle návštěvy pana Andersena a čtení knih je akce spojená s opékáním buřtů a snídaňovým rautem v jídelně školy.

 

?

DUBEN

Sázení stromů

Den Země slavíme vysazováním nových stromů v některém z lesů v okolí školy ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Do akce se dobrovolně zapojují všechny třídy v rámci výuky venku či environmentálně zaměřených projektů a témat. Jde o velmi smysluplnou a zároveň mimořádně oblíbenou aktivitu, ke které se podle možností připojují i rodiče, což nás těší. 

 

1115

KVĚTEN

Expedice / Týden v přírodě

Každý týden se učíme alespoň jeden den venku a několikrát do týdne vyrážíme odpoledne do přírody. Přesto si nenecháme ujít možnost vyjet do přírody na celý týden na expedici. V každé třídě má akce jinou náplň. Ve třetí třídě kupříkladu čeká děti čeká praktická ochutnávka starých řemesel v Říčanské hájovně.

 

25

ČERVEN

Zahradní slavnost

K vyvrcholením školního roku u nás patří vedle předávání průpovědí a vysvědčení také Zahradní slavnost. Slavnost provází pohodová atmosféra, piknikové deky a společné pohoštění. S oblibou se jí účastní celé rodiny našich současných i budoucích žáků.

 

ZÁŘÍ

/

ČERVEN

Kafárna

Kafárna je místem pravidelných setkání s rodiči a širší veřejností nad vybranými tématy. Při jejich volbě vycházíme z námětů rodičů a aktuálních událostí. Na Kafárně se scházíme minimálně 5x do roka, v případě zájmu alespoň osmi účastníků z řad rodičů či veřejnosti. více o kafárně

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020