Čtvrtá třída

Prostřednictvím spolupráce celého týmu školy, rodičů i dětí se nám během krátké doby podařilo vytvořit fungující online prostor, ve kterém výuka plynule pokračuje. Online školu jsme postavili na jednotných principech a organizačních zásadách, s přihlédnutím ke specifikům každé třídy.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

PhDr. Anežka Reichelová
Mgr. Anna Babanová
Mgr. Jan Pevný
PO 14.30–16.30 h
Ing. Iva Jabůrková
Evgenii Chekunov, Ph.D.
Justyna Kabelková, BSc
Speciálně vyhrazené konzultační hodiny mají Projekty s Honzou. S ostatními pedagogy mohou děti individuálně konzultovat vždy po ukončení online výuky daného dne, a to s těmi učiteli, kteří online výuku vedli.

ORGANIZAČNÍZÁSADY

  • Povinné týdenní výstupy jsou v pondělí do 14 hodin vyvěšeny na nástěnce v Google Učebně. Barevné kódování lístků – AJ (fialová), MAT (zelená), ČJ (modrá), ITB (žlutá), Pisatelství (oranžová), Čtenářství (růžová), Projekty (šedá).

  • PO, ÚT, ST, ČT průběžné zadávání menších úkolů z AJ, ČJ, MAT a Čtenářství s daným termínem zpracování (obvykle 1–2 dny).

  • Děti si vedou deník, frekvenci zápisů i jeho obsah si určují samy.

  • V Projektech děti pracují na bázi dobrovolnosti. Směřujeme k tomu, aby 1x týdně povinně zapisovaly do projektového sešitu nebo elektronického Projektovníku záznam o činnosti na svých projektech.

  • K vybraným výstupům děti dostávají písemnou zpětnou vazbu, jiné s nimi konzultujeme ústně online v časech k tomu určených. Později plánujeme i rozsáhlejší hodnocení.

HARMONOGRAM TÝDNE

PO
9.30–10.30 h – ITB/ČJ s Anežkou (povinné)
od 14.00 h – Online čtení s Aničkou, Anežkou nebo Ivou (dobrovolné)
ÚT
9.30–10.30 h – Angličtina s Ivou a Evženem (povinné)
11.00–12.00 h – Matematika s Aničkou a Justýnou (povinné)
od 14.00 h – Online čtení s Aničkou, Anežkou nebo Ivou (dobrovolné)
ST
9.30–10.30 h – ITB/ČJ s Anežkou (povinné)
od 14.00 h – Online čtení s Aničkou, Anežkou nebo Ivou (dobrovolné)
ČT
11.00–12.00 h – Matematika s Aničkou a Justýnou (povinné)
od 14.00 h – Online čtení s Aničkou, Anežkou nebo Ivou (dobrovolné)
9.30–10.30 h – ITB/ČJ s Anežkou (povinné)
11.30–12.30 h – Angličtina s Ivou a Evženem (povinné)
od 14.00 h – Online čtení s Aničkou, Anežkou nebo Ivou (dobrovolné)

VÝUKOVÉ

ZDROJE

Při nastavení systému online výuky ve škole usilujeme o rovnováhu. Specifika každé třídy jdou ruku v ruce s jednotnými principy a organizačními zásadami. Věnujeme se také tématu bezpečnosti dětí v kyberprostoru.

 
Učitelský tandem třídy
PhDr. Anežka Reichelová
třídní učitelka (tandem třídy)
Tahle škola je taková, jakou bych si přála navštěvovat jako malá. Jsem tu ráda.
Bude tady Tvoje jméno?
učitel/ka (tandem 4. třídy)
Dává ti smysl provázet děti vzděláváním na základce? Chceš ale učit jinak? Hledáme Tě nejen do tandemu 4. třídy! Připoj se k týmu nadšených a vzájemně se podporujících učitelů a pojď s námi měnit české školství!
 
Další pedagogové
Mgr. Anna Babanová
učitelka Hejného matematiky (tandem)
Spolupráce se školou pro mě znamená smysluplné hledání odpovědí na otázky co učit, jak učit a proč. Škola partnersky zve děti k učení, což je velmi inspirativní a cenné.
Justyna Kabelková, BSc
učitelka Hejného matematiky (tandem)
Mým cílem je představit dětem co nejvíce matematické krásy a přivést je k mnoha „aha“ momentům. Baví mě hledání různých metod a způsobů vysvětlení, které dětem pomohou pochopit dané téma.
Ing. Iva Jabůrková
učitelka angličtiny (tandem)
Tato škola plná vstřícných lidí, kteří společně hledají cesty, jak zajímavě a přitažlivě dětem přiblížit potřebné znalosti a zároveň kultivovat jejich osobnost, učit spolupráci a úctě jeden k druhému.
Evgenii Chekunov, Ph.D.
učitel angličtiny (tandem)
Škola nabízí příležitost k realizaci vlastního potenciálu. Věřím, že každý žák má svůj jedinečný talent. Svou roli vnímám v pomoci žákům tyto talenty najít a rozvíjet v hodinách angličtiny.
Mgr. Jan Pevný
učitel výuky v projektech (tandem)
Smyslem a posláním je vytvářet dětem co nejvíce inspirativní prostředí.
Mgr. Petr Štván
učitel výuky v projektech (dílna)
Jsem rád, že jsem součástí týmu, který buduje smysluplnou školu a chce společně tvořit lepší svět.
Jana Tomešová
učitelka VV
učitelka výuky v projektech (dílna)
Tato škola je pro mě krásná tím, že dokáže vytvářet prostředí, kam se chodí učit, rozvíjet a bavit nejen děti, ale i učitelé. 
Kateřina Dostálová
učitelka HV
Naše škola je pro mě místem, kde se sny stávají skutečností, kde žádný cíl není nedosažitelný, pokud jsme odhodláni k němu dojít, a kde jsou děti zapojeny ve smysluplném procesu učení. Baví mě být součástí této každodenní reality a zažívat s dětmi radost z vlastního či společného poznávání světa.
Mgr. Zuzana Brožová
učitelka TV (tandem)
Prostor pro setkávání, tvoření, objevování, pro pobyt v přírodě i ve městě. Pro život v celé jeho barevnosti. To je pro mě tato škola.
SEZNAM VYBAVENÍ A POTŘEB
PRO 4. TŘÍDU
 
Zprávy z výuky

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020