Expati do školy
Existuje mnoho důvodů, kvůli kterým se stanete expatem. Ať už je to pracovní příležitost v zahraničí, touha cestovat a poznávat cizí kultury nebo sen o lepším životě, chce to odvahu a odhodlání opustit rodnou zemi a odejít jinam. Expati jsou obvykle lidé s otevřenou myslí, schopní se velmi dobře adaptovat na nové prostředí a odlišnou kulturu. Díky svým neobvyklým zkušenostem nám mohou být velkou inspirací.
Renata Mičanová
vedoucí projektu

O PROJEKTU

Cílem projektu Expati do školy byla podpora aktivního používání anglického jazyka žáků, zvýšení jejich komunikačních dovedností, prohloubení zeměpisných znalostí a podpora respektu k jiným kulturám formou realizace návštěv expatů ve výuceKromě toho jsme usilovali o propojení školy a místní komunity skrze tematické setkání se zajímavými lidmi.

Projekt získal 2. místo oceněné částkou 25 000 Kč v soutěži na podporu vzdělávání v rámci MAP vzdělávání pro Prahu 11.

Kromě realizace návštěv expatů ve výuce a jejich setkání s širší veřejností byly finanční prostředky použity na nákup vybavení kuchyňky využívané pro vaření s dětmi a nákup ročního předplatného anglického měsíčníku R&R určeného pro první a druhý stupeň základních škol v ČR.

 

NÁVŠTĚVY EXPATŮ VE VÝUCE

SÝRIE

země, nad kterou svítilo slunce

V únoru navštívila třetí třídu syrská expatka Hanadi. Hned v úvodu nám ukázala na mapě, kde Sýrie leží, což bylo pro děti překvapením. Měly za to, že se země nachází kdesi v Asii. Hovořili jsme o arabském jazyce a o tom, jak se v něm píší jména. Poslechli jsme si písničku malé slepé interpretky, vyzkoušeli syrský oděv a na závěr jsme společně vařili a ochutnávali tradiční syrské jídlo. Hanadi, děkujeme za inspirativní setkání!

VIETNAM

země rozmanitosti a laskavých lidí

V březnu navštívil čtvrtou třídu sympatický vietnamský expat Hung. Vyprávěl nám o tom, kde Vietnam leží, o velkých městech a také provincii, ze které pochází. Děti se seznámily s písmem, abecedou, přeložily si několik slovíček, naučily se říkat ahoj a mnoho dalšího. Hung nám představil lunární kalendář a vysvětlil, kdy se ve Vietnamu slaví Nový rok, jak se slaví narozeniny a jak probíhá pohřeb. Mohli jsme si vyzkoušet klobouk, ve kterém Vietnamci za parných dní sbírají rýži, a jak se vlastně jí rýže hůlkami. Na závěr jsme ochutnali výtečné kokosové koule Bahn Ra a speciální sojovou sladkost. Hungu, děkujeme za úžasné setkání!

SKOTSKO

země s divokou přírodou a tajemnou historií

V dubnu navštívil druhou třídu skotský expat Ian, charismatický učitel z Gymnázia, základní školy a mateřské školy Mánesova v Sokolově. Ian nám vyprávěl o svém rodném Skotsku, poslechli jsme si skotské písně, ochutnali tamní specialitu a zblízka prozkoumali skotský kilt. I když Ian nechal Lochnesskou příšeru pro tentokrát doma, užili jsme si poutavé povídání a chutné pojídání. Děkujeme Iane za zajímavé setkání!

NIGÉRIE

země extrémů, které existují vedle sebe 

V červnu navštívil třetí třídu Jerry z Nigérie. Dětem vyprávěl o zvycích a obyčejích své rodné země a o typických nigerijských jídlech. Děti se dozvěděly, že tím nejtypičtějším je fufu - kulička z tapiokové mouky a teplé vody, která se podává v polévce nebo omáčce. Zajímavostí je, že se polyká celá, nežvýká se. Fufu se může vyrábět také ze zelených banánů, jamů nebo semoliny. Došlo i na ochutnávku kozího masa, melounové omáčky a tzv. plaintain, což je ovoce příbuzné banánu. Nakonec si děti i zatančily. Jerry, děkujeme!