Den informační gramotnosti a workshopy pro učitele ZŠ
DSC_0200b.jpg
Moderní informační a komunikační technologie přinášejí řadu inovací, zjednodušení a zefektivnění práce učitele ve třídě, přípravy na výuku a komunikace s žáky i rodiči. Naším cílem bylo seznámit kolegy s nástroji, aplikacemi, platformami a službami, které mohou bez obav a s velkou přidanou hodnotou využít ve své praxi, ať už vyučují informatiku či jakýkoliv jiný předmět.  
Marek Adler
vedoucí projektu

O PROJEKTU

Od února do června 2018 jsme na škole realizovali aktivity financované z prostředků projektu MAP vzdělávání pro Prahu 11 ve výši 28 000 Kč. Naším cílem byla propagace aktivit podporujících informační gramotnost a podpora kreativního využití informačních a komunikačních technologií ve výuce

Uskutečnili jsme sérii pěti dvouhodinových workshopů pro učitele základních škol, kterých se zúčastnilo 22 pedagogů z 6 škol Prahy 11. Každý workshop propojoval teorii s praxí a zahrnoval sdílení příkladů dobré praxe.

17. května jsme v ZŠ Ke Kateřinkám zorganizovali Den informační gramotnosti určený školákům, učitelům i širší veřejnosti. Zúčastnilo se ho 8 školáků ze dvou škol základních škol a 5 dospělých z řad učitelů a veřejnosti. Ve workshopech pro žáky prvního i druhého stupně jsme se zaměřili na základy algoritmizace s využitím webu code.org. Pro dospělé jsme realizovali workshopy na tvorbu a využití sdílených dokumentů a triky pro vyhledávání informací.

 

REALIZOVANÉ WORSHOPY PRO UČITELE

20

ÚNOR

Tvůrčí využití online nástrojů pro přípravu zábavné výuky v ZŠ

 • aplikace pro sdílení nástěnek, dokumentů a informací Padlet

 • nástroj k využití při prezentacích a workshopech Mentimeter

 • kancelářská sada cloudových nástrojů Google Suite

Lektor: Mgr. Marek Adler

27

BŘEZEN

Využití internetových zdrojů pro plánování a reflexi výuky

 • multiplatformní služba pro rozvoj pedagogů TeachingChannel

 • služba pro tvorbu digitálních portfolií Seesaw

Lektorka: Mgr. Anna Babanová 

17

DUBEN

Využití online aplikací pro testování a hodnocení

 • interaktivní platforma pro tvorbu a studium jakéhokoliv vzdělávacího obsahu Quizlet

 • aplikace pro zábavné a efektivní hodnocení Socrative

 • nástroj pro zadávání úkolů Flubaroo

Lektorka: Mgr. Markéta Čonková

15

KVĚTEN

Online pomocníci pro organizaci práce ve třídě

 • QR kódy, prostředky pro automatizovaný sběr dat

 • komunikační platforma pro sdílení mezi učiteli, rodiči a žáky ClassDojo

 • nástroj pro tvorbu digitálních tabulí Classroomscreen

Lektorka: Mgr. Markéta Čonková 

19

ČERVEN

Wikipedie jako pomocník ve vyučování

 • otevřená encyklopedie Wikipedie, do které může přispívat kdokoliv

Lektor: Vojtěch Veselý

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

 • Facebook - White Circle

© 2014–2020