Kafárna

Na Kafárně se několikrát do roka setkáváme s rodiči a širší veřejností nad zajímavými tématy. Při jejich volbě vycházíme z toho, co rodiče zajímá, a nabízíme praktické tipy a návody, jak s dětmi doma pracovat.

 

11

ÚNOR

17–20 h

Workshop: Komunikace s dospívajícím dítětem

Když byly děti malé, řekly vám všechno. Teď jsou v pubertě a neřeknou vám nic. Když se s nimi snažíte mluvit, odpovídají jedním slovem nebo vyvolají hádku a váš domov se rázem změní v bitevní pole. Se svými dospívajícími dětmi se ale můžete naučit komunikovat a tímto zátěžovým obdobím projít se zdravým rozumem a chápajícím srdcem. 

Srdečně vás zveme na workshop navazující na přednášku O pubertě a komunikaci, která proběhla 15. 1. 2020. Přijďte si osvojit a prakticky vyzkoušet nástroje efektivní komunikace s dítětem v období dospívání.

 

Workshopem provází Mgr. Iva Bečvářovázkušená pedagožka a lektorka waldorfské pedagogiky, certifikovaná terapeutka Rodinných systemických konstelací.

Vstupné pro rodiče žáků školy: 100 Kč
Vstupné pro veřejnost: 200 Kč

Úhrada vstupného proběhne na místě.

Na akci se prosím registrujte, budeme vám držet místo.

minulých Kafáren

15

LEDEN

2020

O pubertě a komunikaci

Když byly děti malé, řekly vám všechno. Teď jsou v pubertě a neřeknou vám nic. Když se s nimi snažíte mluvit, odpovídají jedním slovem nebo vyvolají hádku a váš domov se rázem změní v bitevní pole. Se svými dospívajícími dětmi se ale můžete naučit komunikovat a tímto zátěžovým obdobím projít se zdravým rozumem a chápajícím srdcem. Na Kafárně lektorka představila:

 • Jaké jsou a jak žijí děti nového tisíciletí

 • Co nejčastěji prožívají a s čím se potýkají

 • Co je puberta - mocný, ale přirozený proces

 • Jak komunikovat a žít s dospívajícím dítětem

 • Jak dítě v době dospívání podpořit a najít cestu k sobě navzájem

25

ZÁŘÍ

2019

Krize devátého roku (Rubikon)

Diskuzní večer s přednáškou o významném životním mezníku, kterým děti procházejí v devátém roce života a s nímž je spjata jejich hluboká vnitřní krize. Děti definitivně opouští dětství a se světem začínají prožívat a tvořit zcela nový vztah. Přítomné hosty lektorka Iva Bečvářová:

 • provedla vnitřním prostorem prožívání dítěte

 • nastínila kontrastní prožívání dospělých

 • ukázala, jak pracují fyziologické změny uvnitř dítěte a jak ovlivňují jeho prožívání světa

 • nabídla účinnou terapii

 • nasměrovala, jak s dítětem v tomto věku jednat a zacházet

11

ZÁŘÍ

2019

Důležité novinky ve šk. r. 2019/20

Na Kafárně jsme představili důležité novinky v tomto školním roce. V souvislosti s úpravami Školního vzdělávacího programu, na kterých jsme intenzivně pracovali v roce uplynulém, jsme přistoupili ke změnám v agendě pedagogů ve snaze ji ještě více zefektivnit. Věříme, že tyto změny v komunikaci mezi školou a vámi rodiči uvítáte, neboť i Vám mohou ušetřit čas.

28

KVĚTEN

2019

Jak rozvíjet růstové myšlení

Kafárnou nás provedla Mgr. Denisa Dědičová, lektorka a konzultantka GrowJOB Institute, autorka projektu Hodnotový učitel a mentorka školy v oblasti osobního rozvoje. Ukázala nám, jak řídit svůj život skrze nastavení mysli. Jaký je náš život totiž z velké části závisí na tom, jak to máme nastaveno v hlavě. Naše myšlení nás vede buď k depresivním tendencím a neúspěchu nebo ke spokojenosti a výrazně lepším výsledkům. Carol Dwecková, psycholožka a autorka bestselleru Nastavení mysli, definuje tyto dva způsoby myšlení jako fixní a růstové. Je to tedy změna způsobu myšlení, která nás může přivést k životní spokojenosti.

12

BŘEZEN

2019

Hejného metoda pro rodiče II.

Na přání rodičů se na Kafárně opět povídalo o matematice Hejného metodou. Rodiče si prakticky vyzkoušeli výuku podle této metody tak, jak jí procházejí jejich děti ve škole. Pracovali jsem jedním geometrickým a jedním aritmetickým prostředím. Na ukázce jednoho konkrétního prostředí jsme si ukázali, jak graduje, co se jím děti naučí a proč se zařazuje od mateřské školy až po 2. stupeň školy základní. 

Večerem provázela Mgr. Magdalena Málková, certifikovaná lektorka H-mat a mentorka školy v Hejného matematice v rámci projektu Kolegiální podpora.

13

LISTOPAD

2019

Hejného metoda pro rodiče

Tématem Kafárny byla výuka matematiky Hejného metodou. Lektorka Anna Babanová přítomné seznámila s hlavními pilíři tohoto přístupu a ukázala konkrétní příklady jednotlivých prostředí. Anna dále vyjasnila, jakou roli hrají v konstruktivisticky pojaté výuce děti, vyučující a rodiče. V průběhu večera se diskutovalo o tom, jak doma dětem s matematikou pomáháme a jak na dopomoc a dobrou radu od dospělého nahlíží Hejného metoda.

 

 • seznámení s cíli a klíčovými principy Hejného metody

 • vyjasnění role rodičů

 • ukázky didaktických prostředí

 • diskuze a otázky hostů

9

ŘÍJEN

2018

Krize devátého roku / Rubikon

Diskuzní večer s přednáškou o významném životním mezníku, kterým děti procházejí v devátém roce života a s nímž je spjata jejich hluboká vnitřní krize. Děti definitivně opouští dětství a se světem začínají prožívat a tvořit zcela nový vztah. Přítomné hosty lektorka Iva Bečvářová:

 • provedla vnitřním prostorem prožívání dítěte

 • nastínila kontrastní prožívání dospělých

 • ukázala, jak pracují fyziologické změny uvnitř dítěte a jak ovlivňují jeho prožívání světa

 • nabídla účinnou terapii

 • nasměrovala, jak s dítětem v tomto věku jednat a zacházet

12

ČERVEN

2018

O výuce projektech

Diskuzní večer s vedením školy, autorkou konceptu Škola Můj Projekt a třídní učitelkou Dominikou o výuce v projektech, která patří mezi specifika naší školy. ​

 • Co je výuka v projektech a jak probíhá

 • Jakými fázemi projekt prochází?
 • Co projekty dětem přinášejí?

 • Jaké typy projektů děti realizují?

 • Kde je pro rodiče prostor k zapojení?

15

KVĚTEN

2018

Inovativní škola - Jak to vidí s odstupem?

Diskuzní večer s rodiči a žáky partnerské školy v Sokolově o jejich osobních zkušenostech s inovativní výukou. Školu spoluzaložila Dana Stariatová, která se před pěti lety rozhodla podpořit také vznik naší školy. Zúročila tehdy 15letou zkušenost s inovativní vzdělávací koncepcí, kterou na naší škole realizujeme v širší podobě konceptu Škola Můj Projekt.

 • Jak vnímají rodiče a samotní žáci školu s inovativními prvky, které jsou součástí konceptu Škola Můj Projekt? 

 • Proč si školu vybrali a jak to vidí s odstupem?

 • Jak vnímají rozdíl mezi prvním a druhým stupněm?

 • Jaká specifika má inovativní výuka na druhém stupni?

 • Dokázala je škola připravit na navazující studium na SŠ/VŠ?

13

ÚNOR

2018

Škola očima rodičů

Diskuzní večer pro zájemce o naši školu. Nabídl příležitost dozvědět se více přímo od rodičů dětí, které školu navštěvují již minimálně třetím rokem. Jak to ve škole skutečně chodí? Co je u nás jinak a jak to dětem prospívá?

 • Jak naši školu vidí rodiče s víceletou zkušeností?

 • Jak se na školu dostali (zápis/ přestup)?

 • Jaká byla jejich očekávání? Byla naplněna?

 • Překvapilo je ve škole něco?

 • Co na škole nejvíce oceňují?

12

PROSINEC

2017

Můj den

Diskuzní večer pro rodiče našich žáků o jednom z inovativních vzdělávacích přístupů, které realizujeme. Co je Můj den? Zkušenosti sdíleli přímo učitelé jednotlivých tříd, autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt Andrea Vedralová a metodik Map učebního pokroku klíčových kompetencí Marek Zelenka.

 • Co jsou to kompetence pro život?

 • Lze k jejich dosažení používat mapy?

 • Jak si děti plánují osobní cíle?

 • Co se děje ve škole, když si děti řídí učení samy?

 

10

ŘÍJEN

2017

Jsou kluci raubíři a holky pečlivky?

Diskuzní večer o genderově citlivé výchově v praxi a jejím přínosu pro osobní rozvoj člověka Annou Babanovou, která se dlouhodobě zabývá problematikou genderově citlivé pedagogiky.

 • Co jsou genderové stereotypy a kde všude na ně narážíme?

 • Proč je dobré si jich všímat a jak s dětmi o nich hovořit?

 • Jak na výchovu bez genderových předsudků?

 • Jak respektovat individuální potřeby, dovednosti a zájmy dětí?

 • Jak s nimi hovořit tak, abychom podpořili jejich pozitivní sebehodnocení

9

KVĚTEN

2017

Napojení a důvěrný vztah

Diskuzní večer s Lindou Malenovskou, iniciátorkou projektu AHA rodičovství, a speciální pedagožkou Jaroslavou Budíkovou o významu hloubky vztahů a napojení s našimi dětmi. Bez důvěrného vztahu na ně máme jen malý vliv a výchova se stává vyčerpávající a nevděčnou povinností.

 • Co se skutečně skrývá za potřebou dítěte s námi spolupracovat?

 • Jak vrátit radost do výchovy našich dětí?

 • Na čem závisí efektivní výchova?

 • Proč vede hluboké spojení dětí s rodiči k pocitu bezpečí, zvládání vlastních emocí a radostné spolupráci?

14

ÚNOR

2017

Čtení a psaní aneb co děláme u nás jinak

Diskuzní večer zejména pro rodiče budoucích prvňáčků o tom, proč je to s výukou čtení a psaní u nás trochu jinak. Večerem provázela autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt Andrea Vedralová, společně s jedním z našich pedagogů.

 • Proč učíme děti psát dříve než číst?

 • Proč píšeme psacím písmem až ve druhém ročníku?

 • Proč nemáme slabikáře a písanky? Co čteme a kam píšeme?

 • Jak souvisí kognitivní styl s výukou čtení?

 • Je lepší analytická nebo globální metoda čtení?

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 • Facebook - White Circle

© 2014–2019