Kontakt

Usilujeme o otevřenou, vstřícnou a konstruktivní komunikaci  založenou na vzájemném respektu. Rodiče školy se mohou s dotazy kdykoliv obracet na své třídní tandemové učitele. Vedle toho jim nabízíme níže uvedené konzultační hodiny. Zájemcům o školu věnujeme jiný čas k tomu určený. Více informací najdete na stránkách Zápis, Přestup a Uč s námi jinak.

 
 
zřizovatel školy
petr.jonas@smp-jm.cz
KONZULTAČNÍ HODINY
 
ST 10.30–12 h
vždy po předchozí dohodě
KONZULTAČNÍ HODINY
 
PÁ 8–9.30 h
jindy po předchozí dohodě
zástupkyně ředitelky
pro organizaci výuky
sarka.boldisova@smp-jm.cz
KONZULTAČNÍ HODINY
 
ÚT 8.30–9.30 h
jindy po předchozí dohodě
finanční a personální manažerka
veronika.cerna@smp-jm.cz
KONZULTAČNÍ HODINY
 
PO 8–9 h a 14–16.30 h
ST 8–9 h
výchovná poradkyně
dominika.balatkova@smp-jm.cz
KONZULTAČNÍ HODINY
konzultační hodiny
vždy po předchozí dohodě
metodička primární prevence
klara.havrdova@smp-jm.cz
KONZULTAČNÍ HODINY
 
ČT 13–14 h
jindy po předchozí dohodě
ADRESA ŠKOLY
A KONTAKTNÍ E-MAIL

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4, 149 00 Praha 4

(vchod z ul. Ke Kateřinkám)

skola@smp-jm.cz

IDENTIFIKACE ŠKOLY
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

Škola je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70075.

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Bankovní spojení: 

Komerční banka, Praha 4 – Chodov

č. ú.: 107-7316360207/0100

GDPR AGENDA
Mgr. Pavel Poupě
pověřenec pro ochranu osobních údajů
pavel.poupe@akpoupe.cz
+420 605 052 425
 
 
KONTAKTUJTE NÁS
 
 
O RADĚ A JEJÍCH KOMPETENCÍCH

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovatelům a dalším osobám podílet se na správě školy.

  • Vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování

  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce

  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada
Mgr. Petra Jelínková

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020