Kroužky

Odpolední volnočasové aktivity probíhají v budově školy. Pořádají je lektoři nebo organizace, které pečlivě vybíráme. Nabídku kroužků na nový školní rok upřesňujeme v průběhu září, kdy probíhá také přihlašování.

 
 

HRA NA KYTARU A UKULELE

Děti se budou rozvíjet zejména v rytmické a doprovodné hře na kytaru nebo ukulele. Během roku se seznámí s písněmi, které odpovídají jejich schopnostem, a naučí se je doprovázet. Lektor s nimi může cvičit i písně, které si samy přinesou. Důraz je kladen spíše na radost z hraní, než na osvojení technicky precizní hry. Cílem je, aby mohly děti získané dovednosti využít při různých příležitostech a byly schopny improvizace a dalšího samostatného rozvoje. Podmínkou je vlastní nástroj (dětská kytara / sopránové nebo koncertní ukulele).

Lektor: Lukáš Truksa

Forma: individuální / skupinová lekce (dle dohody)

Délka a počet lekcí: 45 min, 14 lekcí / pololetí (vč. zkušební lekce)

Termíny:

 • PO 14.30–16.30 h

 • ÚT 14.30–16.30 h

První lekce: 23. 9. 2019

Organizace a přihlašování: lukas.truksa@smp-jm.cz

Cena:

 • 3 120 Kč / pololetí (individuální lekce)

 • 2 300 Kč / pololetí (skupinová lekce)

Pokyny k platbě:

 • K úhradě kroužkovného použijte stejný účet i variabilní symbol, jako u platby školného.

 • Do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte, výrazně nám tím usnadníte přiřazení platby. Děkujeme.

 

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Kroužek klade důraz na tvoření kvalitního tónu na nástroj, rozvoj přirozené hudebnostirytmického cítění, vnitřní prožitek z kolektivního hraní a dechovou rehabilitaci. Účastnit se mohou i děti, o kterých nevíte, zda jsou hudebně nadané, pro zvládnutí hry je podstatný jejich zájem.

Lektorka: Blanka Vysloužilová

Forma: skupinová lekce

Termíny:

 • ČT 13.40–14.25 h (1. třída)

 • ČT 14.25–15.10 h (mírně pokročilí)

 • ČT 15.10–15.55 h (pokročilí)

 • ČT 15.55–16.40 h (velmi pokročilí)

První lekce: 12. 9. 2019​ (včetně ukázkové lekce pro 1. třídu)

Organizace a přihlašování: Blanka Vysloužilová, vyslouzilova1@post.cz, +420 607 826 773 - přihláška ke stažení

Cena: odvíjí se podle počtu přihlášených žáků (podrobný rozpis)

Pokyny k platbě: Dbejte prosím pokynů organizátorky kroužku.

 

HRA NA KLAVÍR

Výuka podle originální metodiky Klavírní Škola hrou pod vedením profesionální klavíristky, sólistky a komorní hráčky, absolventky Pražské konzervatoře a AMU, členky Umělecké besedy. Individuální vedení a rozvoj talentu každého dítěte. Důraz na prožitek hudby, na rozdíl od mechanického klavírního přednesu.

Lektorka: Barbora Krištofová

Forma: individuální lekce

Termíny:

 • ST, ČT, PÁ

První lekcebude upřesněno individuálně

Organizace a přihlašováníbarbora.kristofova@email.cz, +420 604 287 527

Cena: 430 Kč / 30 min

Pokyny k platbě: Dbejte prosím pokynů organizátorky kroužku.

 

HRA NA KLAVÍR

Výuka hry na klavír hravou formourozvoj všeobecné muzikálnosti včetně prvků improvizace pod vedením absolventky Konzervatoře Jaroslava Ježka a 2. LF UK oboru fyzioterapie. Barbora při výuce propojuje zkušenosti z obou oborů. V rámci klavírní metodiky respektuje fyziologii pohybu a individuální proces učení každého dítěte.

Lektorka: Barbora Hajná

Forma: individuální lekce

Termíny:

 • ČT 

První lekcebude upřesněno individuálně

Organizace a přihlašováníhajna.bara@gmail.com

Cena: 350 Kč / 30 min

Pokyny k platbě: Dbejte prosím pokynů organizátorky kroužku.

 

KAPELA

Kroužek cílí na všechny děti, které mají zájem o hudbu hrají na nějaký nástroj nebo rády zpívají. V malé skupince (max. 12 dětí) se budeme učit spolupracovat, prohlubovat své hudební cítění a radost z hudby. Cílem kroužku je nacvičit za pololetí několik písní a prezentovat je na různých akcích školy. Tempo a výběr písní bude záležet na složení skupiny.

Lektor: Lukáš Truksa

Forma: skupinová lekce (4–12 dětí)

Délka a počet lekcí: 60 min, 14 lekcí / pololetí

Termín:

 • ST 15.30–16.30 h

První lekce: 25. 9. 2019

Organizace a přihlašování: lukas.truksa@smp-jm.cz

Cena: 2 000 Kč / pololetí

Pokyny k platbě:

 • K úhradě kroužkovného použijte stejný účet i variabilní symbol, jako u platby školného.

 • Do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte, výrazně nám tím usnadníte přiřazení platby. Děkujeme.

 
 

HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK I.

Hlavní náplní kroužku pro děti z 1.–3. třídy budou různé hry a cvičení čerpající z technik dramatické výchovy a muzikoterapie se zaměřením na prohloubení sociálních dovedností, osobnostní rozvoj, podporu spontánního projevu a improvizace. Děti si vyzkouší hru na různé nástroje, hudební hry budou propojené s divadelními prvky. K účasti na kroužku nemusí mít děti žádné schopnosti hry na hudební nástroje ani zkušenosti s divadlem. Kroužek nemusí mít žádný výstup ve formě divadelního nebo hudebního představení, vše bude záležet na vůli a potřebách skupiny.

Lektor: Lukáš Truksa

Forma: skupinová lekce (5–15 dětí)

Délka a počet lekcí: 60 min, 14 lekcí / pololetí (vč. zkušební lekce)

Termín:

 • ST 14.30–15.30 h

První lekce: 25. 9. 2019 (zkušební lekce zdarma)

Organizace a přihlašování: lukas.truksa@smp-jm.cz

Cena: 2 000 Kč / pololetí

Pokyny k platbě:

 • K úhradě kroužkovného použijte stejný účet i variabilní symbol, jako u platby školného.

 • Do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte, výrazně nám tím usnadníte přiřazení platby. Děkujeme.

 

HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK II.

Na kroužku se děti hravou formou skrze prožitková cvičení naučí základy práce s hlasem, divadelního projevu a rétoriky. Vše výše uvedené spojíme s rozvojem přirozené hudebnosti, a také spolupráce a naslouchání ve skupině. Pokud to dynamika skupiny umožní, vyloupne se nám v pololetí třeba i divadelní představení, na které se budou moci přijít podívat srdečně pozvaní diváci. Kroužek je otevřený dětem ze 4.–6. třídy (popř. 3. třídy, pokud bude středeční HDK I. pro mladší děti obsazen).

Lektorka: Kateřina Dostálová

Forma: skupinová lekce (5–15 dětí)

Délka a počet lekcí: 60 min, 14 lekcí / pololetí (vč. zkušební lekce)

Termín:

 • PO 15.00–16.00 h

První lekce: 30. 9. 2019 (zkušební lekce zdarma)

Organizace a přihlašování: katerina.dostalova@smp-jm.cz

Cena: 2 000 Kč / pololetí

Pokyny k platbě:

 • K úhradě kroužkovného použijte stejný účet i variabilní symbol, jako u platby školného.

 • Do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte, výrazně nám tím usnadníte přiřazení platby. Děkujeme.

 
 

TVOŘIVÁ KERAMIKA

Kroužek nabízí klidný prostor na tvoření, uvolnění a rozvoj kreativity. V lekcích volně modelujeme prsty a špachtlemi, pomocí otisků různých předmětů, zkoušíme reliéf i větší objekty z plátů. Kromě volné tvorby a vlastních témat dětí se zaměříme na krajinu, zvíře, hlavu a masku bojovníka, zvonky, misky, domovní znamení, Betlém a další. Vyzkoušíme různé druhy keramických hlín a způsoby dekorování. Každou lekci se děti dozví něco z historie a technologie výroby keramiky.

Lektorka: Petra Panenková

Forma: skupinová (6–10 dětí)

Počet lekcí: 14 lekcí / pololetí

Termíny:

 • PÁ 13.45–14.45 h 

 • PÁ 14.45–15.45 h

 • PÁ 15.45–16.45 h (tento termín bude nabídnut při větším počtu dětí)

První lekce: 20. 9. 2019

Organizace a přihlašování: Petra Panenková, panpet@email.cz

Cena: 2 900 Kč / pololetí

Pokyny k platbě: Dbejte prosím pokynů organizátorky kroužku.

 

VÝTVARNÝ ATELIÉR I.

Výtvarný kroužek pro mladší děti, ve kterém si vyzkouší různé techniky. Budeme malovat a kreslit na velké formáty, vyzkoušíme portréty, akční malbu, frotáž, koláž, origami, batiku a barvy na textil, práci s vlnou, dokonce i knižní vazbu! V lekcích malby se děti naplno ponoří do tvůrčího procesu a barevného světa fantazie, jiné techniky zase vyžádají zklidnění, soustředění a techniku, další budou hravé a experimentální. Výtvarná činnost dětem pomáhá rozvíjet jejich individualitu, fantazii a kreativitu. Vedle tvorby si v lekcích povídáme o umění, hledáme souvislosti, prezentujeme svá díla.

Lektorka: Petra Panenková

Forma: skupinová

Počet lekcí: 14 lekcí / pololetí

Termíny:​ ČT 14.40–15.40 h

První lekce: 19. 9. 2019

Organizace a přihlašování: Petra Panenková, panpet@email.cz

Cena: 2 400 Kč / pololetí

Pokyny k platbě: Dbejte prosím pokynů organizátorky kroužku.

 

VÝTVARNÝ ATELIÉR II.

Výtvarný kroužek pro starší děti, ve kterém si vyzkouší různé techniky. Budeme malovat a kreslit na velké formáty, vyzkoušíme portréty, akční malbu, frotáž, koláž, origami, batiku a barvy na textil, práci s vlnou, dokonce i knižní vazbu! V lekcích malby se děti naplno ponoří do tvůrčího procesu a barevného světa fantazie, jiné techniky zase vyžádají zklidnění, soustředění a techniku, další budou hravé a experimentální. Výtvarná činnost dětem pomáhá rozvíjet jejich individualitu, fantazii a kreativitu. Vedle tvorby si v lekcích povídáme o umění, hledáme souvislosti, prezentujeme svá díla.

Lektorka: Petra Panenková

Forma: skupinová

Počet lekcí: 14 lekcí / pololetí

Termíny: ČT 15.45–16.45 h

První lekce: 19. 9. 2019

Organizace a přihlašování: Petra Panenková, panpet@email.cz

Cena: 2 400 Kč / pololetí

Pokyny k platbě: Dbejte prosím pokynů organizátorky kroužku.

 

PROJEKTOVÉ OKÉNKO

Projektové okénko nabízí dětem od 3. třídy výše (především pak dětem ze 6. třídy) individuální konzultace k jejich vlastním projektům. Využijte otevřený prostor pro řešení problematických otázek a výzev, případně toho, na co nezbyl čas během Výuky v projektech

Lektorka: Jan Pevný

Forma: individuální / skupinová (v případě práce na společném projektu)

Délka a počet lekcí: 60–120 min, odvíjí se od potřeb dětí

Termíny:

 • PO 14.30–16.30 h

 • ST 14.30–16.30 h

První lekce: 9. 9. 2019

Organizace a přihlašování: jan.pevny@smp-jm.cz / osobně během Výuky v projektech

Cena: zdarma

 
 

DESKOVKY, LOGICKÉ HRY A HLAVOLAMY

Děti se během lekcí seznamují s různými novými i oblíbenými deskovými hrami a hlavolamy. Jako správní stratégové se naučí pravidla a vyzkouší si hry zahrát. Jelikož lektor hraje vždy s dětmi, nezřídkakdy žáci svého mistra porazí. Hodiny jsou doplněné o hádanky a hlavolamy. O zábavu, ani trénink logického myšlení tak není nouze.

Lektor/ka: Intellectus

Forma: skupinová lekce

Počet lekcí: 15 lekcí / pololetí

Termíny:

 • PÁ 14.40–15.40 h

První lekce: 4. 10. 2019 (první zkušební lekce zdarma)

Organizace a přihlašování: dotazy na +420 728 307 967 / info@intellectus.cz, přihlašovací formulář

Cena: 2 300 Kč / pololetí

Pokyny k platbě: Dbejte prosím pokynů organizátora kroužku.

 

MALÝ BADATEL

Děti se během lekcí seznamují se základy fyziky, matematiky, informatiky, ale i chemie. Jako správní badatelé zkoumají přírodní zákony a často se pokoušejí je i pokořit vlastními výtvory nebo experimentováním. Podle lektora se děti mohou dostat do kontaktu s vrtačkou či pilou, nebo zažít více vědy než manuální práce.

Lektor/ka: Intellectus

Forma: skupinová lekce (min. 4, max. 6 dětí)

Počet lekcí: 15 lekcí / pololetí

Termíny:

 • PO 14.40–15.40 h / 5.–6. třída

 • PO 15.50–16.50 h / 3.–4. třída

První lekce: 30. 9. 2019 (první zkušební lekce zdarma)

Organizace a přihlašování: dotazy na +420 728 307 967 / info@intellectus.cz, přihlašovací formulář

Cena: 4 600 Kč / pololetí

Pokyny k platbě: Dbejte prosím pokynů organizátora kroužku.

ROBOTIKA A PROGRAMOVÁNÍ

Děti se pomocí stavebnice Boffin naučí základy elektrického obvodu. Budou se učit pájet a zapojovat diody, motorky, spínače a baterie. Vyzkouší si programování - blokové (Micro:bit) a grafické (Ozobot) a kreslení 3D pery. Navrhnou si vlastního robota z recyklovaných materiálů, hraček, DC motorků, tlačítek a baterií a prověří ho na Heboconu. Vyvrcholením kroužku bude velký robotí zápas/přehlídka, kde si prověří, jak jejich výtvor funguje naživo. podrobné informace ke kroužku

Lektorka: Eva Nečasová + host na každé lekci

Forma: skupinová lekce (10–12 dětí)

Počet lekcí: 16 lekcí / pololetí

Termín:

 • ST 15–17 h

První lekce: 5. 2. 2020

Organizace a přihlašování: Eva Nečasová, eva@designity.cz, +420 777 570 836 

Cena: 3 200 Kč / pololetí

Pokyny k platbě: Kroužkovné uhraďte na účet č. 2000814556/2010. Do poznámky uveďte heslo: ROBOTIKA + jméno dítěte / jména dětí. 

 
 

KIDS COOKING CLUB

Kroužek nabízí netradiční spojení vaření s výukou angličtiny a probíhá výhradně v anglickém jazyce. Budeme vařit s dětmi pro děti. Vyzkoušíme jednoduché recepty, děti se procvičí v zacházení s kuchyňským náčiním a současně se naučí mnoho nových slovíček a vět s nimi spojených. Zdravou a hravou formou budeme vařit teplé i studené pokrmy a dojde i na pečení. A to nejlepší nakonec - co si děti uvaří, to si také snědí. :)

Lektorka: Renata Krčmářová

Forma: skupinová lekce (max. 6 dětí), 2 skupiny

Délka a počet lekcí: 90 min., 14 lekcí / pololetí

Termíny:

 • ÚT 14.30–16.00 h / 3.–6. třída

 • ST 15.00–16.30 h / 2.–6. třída

První lekce: ÚT 17. 9. 2019, ST 18. 9. 2019 

Organizace a přihlašování: renata.krcmarova@smp-jm.cz

Cena2 300 Kč / pololetí

Pokyny k platbě:

 • K úhradě kroužkovného použijte stejný účet i variabilní symbol, jako u platby školného.

 • Do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte, výrazně nám tím usnadníte přiřazení platby. Děkujeme.

 

LET'S HAVE FUN WITH ENGLISH!

Kroužek pro děti od 4 do 6 let, na kterém si hravou formou osvojují základy angličtiny. Zahrnuje pohybové hry, zpívání, tancování, plnění úkolů, kreativní tvoření nebo procházky do přírody. Vše s cílem prohloubení znalosti anglického jazyka.

Lektorka: Petra (Becky) Červienková

Forma: skupinová lekce

Počet lekcí: 14 lekcí / pololetí

Termín:

 • ČT 8.30–12.30 h

První lekce19. 9. 2019

Organizace a přihlašování: petra.cervienkova@smp-jm.cz

Cena: 4 000 Kč / pololetí

Pokyny k platbě:

 • Číslo účtu: 107-7316360207/0100, VS: 999

 • Do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte, výrazně nám tím usnadníte přiřazení platby. Děkujeme.

 

ŠPANĚLŠTINA

Děti se hravou formou během pravidelných dvou setkání v týdnu naučí základy španělského jazyka s rodilou mluvčí. Kroužek je primárně určen pro žáky 6. třídy, tito žáci budou při přihlašování upřednostněni, ostatní zájemci (4. a 5. třída) obsadí místa až po přihlášení žáků 6. třídy.

Lektorka: Alicia Cubells

Forma: skupinová lekce (6–12 dětí)

Počet lekcí: 26 lekcí / pololetí

Termín:

 • ÚT 15.00–16.00 h

 • ČT 14.30–15.30 h

První lekce17. 9. 2019

Organizace a přihlašování: iva.dvorakova@smp-jm.cz

Cena:

 • 2 500 Kč / pololetí (při počtu 6–8 dětí)

 • 2 000 Kč / pololetí (při počtu nad 9 dětí)

Pokyny k platbě:

 • K úhradě kroužkovného použijte stejný účet i variabilní symbol, jako u platby školného.

 • Do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte, výrazně nám tím usnadníte přiřazení platby. Děkujeme.

 

TVŮRČÍ PSANÍ. VSTUP DO LITERÁRNÍHO DOUPĚTE!

Chceš se ponořit do tajů psaní a naučit se nové techniky? Rozvíjet své dovednosti s aktivní pomocí spolužáků a učitele? Pak se spolu s námi vrhni do hlubin literárního doupěte! Kromě psavých rozcviček a vzájemného sdílení vlastních „prvotextů“ se budeme učit, jak se uvolnit, abychom se nebáli tvořit, ale také třeba jak vystavět hrdinu, jak zacházet s atmosférou či se čtenářovými smysly nebo jak „správně“ napsat dialog. Bez povšimnutí nezůstanou ani básničky a méně známé literární žánry. A kdo neví, co je žánr, je zván to zjistit spolu s námi. :) Kurz je primárně určen žákům 6. třídy.

Lektorka: Iva Dvořáková

Forma: skupinová lekce (5–10 dětí)

Počet lekcí: 14 lekcí / pololetí

Termín:

 • PÁ 14.15–15.15 h

První lekce13. 9. 2019

Organizace a přihlašování: iva.dvorakova@smp-jm.cz, přihlašovací formulář

Cena: 1 800 Kč / pololetí

Pokyny k platbě:

 • K úhradě kroužkovného použijte stejný účet i variabilní symbol, jako u platby školného.

 • Do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte, výrazně nám tím usnadníte přiřazení platby. Děkujeme.

 

CATCH UP WITH ENGLISH

Angličtina hravou formou - to je náplň kroužku Catch up with English. Dětem nabízí osvojování, upevňování a prohlubování jazykových znalostí formou písniček, říkanek a hraní.

Lektorka: Iva Jabůrková

Forma: skupinová lekce (1–8 dětí)

Počet lekcí: 13 lekcí / pololetí

Termín:

 • PO 14.30–15.15 h / 5.–6. třída

 • ST 14.30–15.15 h / 3.–4. třída

První lekce13. 9. 2019

Organizace a přihlašování: Iva Jabůrková, iva.jaburkova@smp-jm.cz

Cena:

 • 2 200 Kč / pololetí (1–4 děti)

 • 1 600 Kč / pololetí (5–8 dětí)

Pokyny k platbě:

 • K úhradě kroužkovného použijte stejný účet i variabilní symbol, jako u platby školného.

 • Do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte, výrazně nám tím usnadníte přiřazení platby. Děkujeme.

 
 

LESNÍ BADATEL

Co všechno se nachází v pražských lesích? Podaří se nám odhalit lesní internet? Na tyto a mnoho dalších otázek budeme hledat odpovědi. Kroužek nabízí poznávání přírody zblízka - děti budou vybrané přírodniny zkoumat všemi smysly. Budeme pozorovat různé (bez)obratlé živočichy a rostliny a získané poznatky si zaznamenáme do Deníku průzkumníka. Procvičíme se v zacházení se speciálními lupami, entomologickými pinzetami a určovacími klíči. Určeno pro děti 1.–2. třídy.

Lektorka: Petra (Becky) Červienková

Forma: skupinová lekce (max.13 dětí)

Počet lekcí: 14 lekcí / pololetí

Termín:

 • ST 13.30–16.30 h

První lekce18. 9. 2019

Organizace a přihlašování: petra.cervienkova@smp-jm.cz

Cena: zdarma

 

LETNÍ TÁBOR ŠKOLY

Jedi Camp je historicky první tábor školy, na který srdečně zveme všechny kluky a holky od 6 do 10 let, kteří se chtějí stát rytíři a rytířkami Jedi.

O čem bude 7denní výcvik rytířů a rytířek Jedi

 • Diplomacie

 • Orientace v přírodě

 • Umění

 • Fyzická zdatnost

Co bude na programu

 • Intenzivní zážitkový program každé dopoledne

 • Rytířské zkoušky po celý týden

 • Celodenní výlet

 • Táborák

 • Osobní rozvoj

 • Ozdravný pobyt v přírodě

Koho na táboře potkáte

Organizace a přihlašování

 • Termín konání: so 25. 7. – so 1. 8. 2020

 • Věk účastníků: 6–10 let

 • Kapacita tábora: 29 dětí

 • Cena: 4 600 Kč

 • Místo konání: Bedřichov v Jizerských horách

 • Termín přihlášek: do 15. 6. 2020

 • Vedoucí tábora: Lukáš Truksa

 • Zdravotník: Petra Becky Červienková

 • Kontakt: lukas.truksa@smp-jm.cz

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

 • Facebook - White Circle

© 2014–2020