Kurzy pro veřejnost

Škola je místem (sebe)vzdělávání a osobního rozvoje. Tuto nabídku neomezujeme pouze na děti a pedagogy, kteří ve škole učí. Rozvojové kurzy v různých oblastech nabízíme také širší veřejnosti, zejména pak rodičům a učitelům. Organizujeme je my nebo lektoři, kterým pronajímáme prostory školy.

10

ŘÍJEN

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

máme plno

22

LISTOPAD

INTUITIVNÍ VIDĚNÍ DĚTÍ

30

LISTOPAD

MIMOSMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

novinka

12

BŘEZEN

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
 

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy.

Kurz probíhá formou 7 navazujících seminářů v délce 3,5 hod. Semináře jsou akreditovány MŠMT. Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a Osvědčení o absolvování kurzu. Doporučujeme vzít si podložku na psaní.

10. 10. – 28. 11. 2019, 18–21.30 h

3 500 Kč

Soňa Rýdl/

Spolek Respektovat a být respektován

 

INTUITIVNÍ VIDĚNÍDĚTÍ

Kurz intuitivního vidění dětí (4–14 let) je zaměřený na aktivizaci mozkového centra, které umožňuje přijímání informací bez použití smyslových orgánů.

Benefity osvojení si dovednosti intuitivního (též informačního) vidění:

 • Posílení a ukotvení mimosmyslové vnímání

 • Snadnější vnímání souvislostí a větší jistota v rozhodování

 • Prohloubení vlastního nadání a sebevědomí

 • Zlepšení schopnosti učení a koncentrace

 • Zkvalitnění vztahů s rodiči a sourozenci

 • Zmírnění mozkových dysfunkcí (ADHD) a úprava poruch chování

 • Zlepšení vidění, též u očních vad

 • Zmírnění neurologických a autoimunitních poruch

Kurz je 3denní a zahrnuje celkem 5 lekcí. Děti jsou rozdělené do skupinek, v každé skupince je max. 6 dětí. Lekce mají dvě fáze a trvají celkem 1,5 hod. První hodinu děti pracují pouze s lektorkou, v závěrečné půlhodině mohou být rodiče přítomni. Poslední dvouhodinová lekce probíhá za přítomnosti rodičů a děti během ní absolvují "zkoušky".

 

pá–ne 22.–24. 11. 2019

4 000 Kč + 500 Kč tmavá maska

 

MIMOSMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

Úvod do mimosmyslového vnímání a principů tvorby vlastní reality pro dospělé. 

Kurz je určen všem, kteří mají zájem o pochopení základních principů bytí. Rozšíření vlastního vědomí absolventi kurzu využijí při tvorbě své každodenní reality. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Informace podávané v přehledných schematech lektorka doplňuje osobními zkušenostmi. V praktické části se účastníci kurzu naučí vnímat signály vlastního těla, jeho energii a ponoří se do krátkých, ale velmi účinných meditací.

Kurz se mimo jiné zaměří na témata:

 • Nevědomí, podvědomí, vědomí a nadvědomí

 • Univerzální principy

 • Holograficko-fraktálové uspořádání vesmíru a posvátná geometrie

 • Symboly a rituály

 • Makrokosmos, mikrokosmos

 • Rezonance, přitažlivost, synchronicita

 • Propojení s přírodou, komunikace s vlastním tělem

 • Role zvířat v našem životě

 • Realita z pohledu kvantové fyziky

Co s sebou na kurz: volný oděv, něco lehkého k jídlu, poznámkový blok, tmavou meditační masku na oči zn. Mindfold (bude možné zakoupit na kurzu za 600 Kč).

so–ne 30. 11. – 1. 12. 2019

4 500 Kč (úhrada hotově na místě)

 

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy.

Kurz probíhá formou 7 navazujících seminářů v délce 3,5 hod. Semináře jsou akreditovány MŠMT. Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a Osvědčení o absolvování kurzu. Doporučujeme vzít si podložku na psaní.

12. 3. – 29. 4. 2020, 17–20.30 h

4 000 Kč

Spolek Respektovat a být respektován

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 • Facebook - White Circle

© 2014–2019