Rekonstrukce školní zahrady
Naším cílem je vdechnout školní zahradě nový život. Chceme z ní vybudovat  místo, kde se budeme s dětmi cítit dobře a kde nás bude bavit se učit, zahradničit, hrát si a společné se potkávat. Kromě funkčních ploch, které budou zejména sportovního zaměření, chceme vytvořit více prostoru pro pěstování zeleniny, práci s různými materiály a k realizaci projektů dětí. Naší vizí je smysluplný prostor z hlediska jeho využití a současně zelená oáza uprostřed města s ekologickým přesahem. Mnohé jsme již dokázali. Do realizace projektu se zapojujeme všichni, tým školy, rodiče i děti. Odbornými garanty projektu jsou zahradní a krajinářští architekti Ivana a Adam Barošovi. Pokud se rozhodnete připojit i Vy, srdečně Vás v projektu vítáme a za Vaši podporu upřímně děkujeme.
foto_iveta.jpg
Iveta Jonášová
ředitelka školy
 

STAV NA ZAČÁTKU

desetiletí zanedbávaná zahrada

V létě 2016 jsme převzali déle nepoužívanou budovu, kterou předtím asi 15 let využívala Vysoká škola aplikovaného práva. Přilehlou zahradu škola nevyužívala, ani se o ni nijak nestarala. V těsné blízkosti budovy stály vrby ve velmi špatném a nebezpečném stavu, kolem budovy se tyčily přerostlé túje a další keře, které zastiňovaly vnitřní prostory školy. Ve spolupráci se správcem objektu a za vydatné pomoci angažovaných rodičů jsme před spuštěním provozu školy provedli základní údržbové práce. Vzápětí realizovali v rámci Výuky v projektech žáci první třídy společný projekt a na zahradě vybudovali velký zahradní kompost. více o tom, co vše jsme již dokázali

KAM SMĚŘUJEME

zelená oáza uprostřed města

Naším velkým přáním je, aby zahrada poskytovala vhodný prostor pro děti, sportování, ale také pozorování dějů v přírodě. Mezi aktivními zónami by nemělo chybět místo pro fotbal či volejbal, univerzální zpevněná plocha pro různé sportovní aktivity, pingpongový stůl. V zahradě bychom uvítali vodní prvek a pítko, lavičky či jiná místa k posezení, ohniště, altán, venkovní učebnu, pódium. Žádoucí je také prostor pro malování křídou a místo na věšení obrázků. Zahrada by měla zahrnovat koutky a zákoutí vhodné pro hru, prostor pro záhonky či jiné formy pěstování rostlin, kompost, úkryty pro živočichy a současně zdroj vody a přirozené potravy. A jak to vidí děti? To právě zjišťujeme, podílejí se totiž svými nápady na připravovaném architektonickém návrhu. více o participaci

JEDEME V TOM SPOLEČNĚ

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY

Hlavní úlohou školy je především koordinace celého projektu, garance jeho efektivního a odborného provedení, průběžné zajišťování financování z externích zdrojů, koordinace využití cenově výhodných nabídek a celkové propojování se všemi, kteří nabízejí pomoc. Vzhledem k limitovanému rozpočtu jsme se rozhodli projekt částečně řešit svépomocí. První vlaštovkou na poli využití grantů byl projekt Živá školní zahrada, jehož finanční prostředky jsme použili na nákup stavebního materiálu, zahradnického a dílenského nářadí a na vybudování vodovodního kohoutu.

ZAPOJENÍ ŽÁKŮ

Děti vnímáme jako partnery, a to nejen ve výuce. Zahrada má sloužit především jim a proto se jich přirozeně ptáme, jak by měla vypadat. Děti participují na architektonickém návrhu zahrady, navrhují aktivity, které by na zahradě preferovaly, vyjadřují, co jim zde chybí a naopak co se jim na stávající zahradě líbí. Kromě toho, že se pravidelně spolupodílejí na péči o zahradu, realizovaly také projekty Zahradní kompost, Živá školní zahradaVrbová týpí.

ZAPOJENÍ RODIČŮ

V létě 2016 před spuštěním provozu školy v nových prostorách jsme se neobešli bez dobrovolné pomoci angažovaných rodičů. Pomohli nám dostat zahradu do stavu, se kterým jsme již mohli pracovat. Od té doby se na péči o ni pravidelně podílejí formou dobrovolných brigád, realizovaných obvykle v jarních a podzimních měsících. Díky rodičům nám na zahradě rostou vrbová týpí. Z darů rodičů v rodičovské finanční sbírce jsme na zahradu pořídili dětmi mimořádně oblíbený pingpongový stůl.

V současné době slouží školní zahrada především dětem, nejen v době družiny, ale i během vyučování. Čím dál, tím víc se stává nepostradatelnou součástí, ačkoliv její současný stav neodpovídá plně potřebám dětí ani učitelů. Třetinu plochy tvoří nepropustný asfaltový povrch s betonovými konstrukcemi. Původní betonová pískoviště neslouží své funkci, středový vodní prvek je nefunkční. Na několika místech se nacházejí šachty pro vodovodní síť, pravděpodobně již nefunkční. Dochází k pravidelnému přehřívání více než poloviny prostoru školní zahrady a tím ke ztížení jejího využívání, zejména v teplých měsících. Jako jedni z rodičů jsme se rozhodli rekonstrukci zahrady podpořit svými mnohaletými odbornými zkušenostmi zahradních a krajinářských architektů a podílet se tak na vytvoření inspirativního prostředí pro děti ve škole, která nám dává velký smysl.
P1110301.JPG
17_velikonoce (15).JPG
Ivana a Adam Barošovi
zahradní a krajinářští architekti

NA ČEM AKTUÁLNĚ PRACUJEME

Přípravné projektové práce

Po navázání spolupráce se zahradními a krajinářskými architekty Ivanou a Adamem Barošovými byly zahájeny přípravné projektové práce.

2018

PODZIM/ZIMA

Participace žáků na návrhu zahrady

Na návrhu zahrady participuje celá škola, pedagogický tým i samotní žáci. Je to náš společný projekt. Na začátku roku jsme sbírali nápady dětí, které se tak do návrhu nové zahrady aktivně zapojují. více o participaci

2019

LEDEN/ÚNOR

Odstranění zpevněných ploch

V první fázi rekonstrukce potřebujeme odstranit nežádoucí zpevněné plochy. Z důvodu limitovaného rozpočtu jsme se rozhodli maximálně vycházet ze stávajícího stavu a ten zlepšit. Odstraníme tedy nadbytečné asfalty a konstrukce pískovišť. Ve hře jsou nyní 2 varianty realizace - svépomocí/ využitím služeb stavební firmy, popř. jejich kombinace. více o možnostech podpory projektu

2019

JARO

 

CO JSME JIŽ DOKÁZALI

 

Převzetí budovy se zahradou

Na základě výběrového řízení jsme převzali budovu s přilehlou zahradou, o kterou více než 15 let nikdo nepečoval.

2016

ČERVENEC

2017

LÉTO

Projekt Živá školní zahrada

3. místo v soutěži MČ Prahy 11 na podporu vzdělávání a 10 000 Kč získal projekt, jehož cílem bylo přetvoření zahrady v přátelské prostředí pro ptactvo, hmyz, motýly a drobné živočichy. více o projektu

Kácení stromů a dřevin 

Před spuštěním provozu školy jsme provedli základní údržbové práce a realizovali kácení nebezpečných stromů a přerostlých dřevin.

2016

SRPEN

Žákovský projekt "Zahradní kompost" 

V rámci Výuky v projektech a vybudovali žáci 1. třídy kompost, který na zahradě dosud úspěšně plní svou funkci. více o projektu

2016

PODZIM

Kácení nemocných stromů

V zimních měsících jsme museli přistoupit k dalšímu kácení nemocných stromů, který představovaly riziko pro návštěvníky zahrady.

2016

ZIMA

Likvidace dalšího smrku vyvráceného větrem

Mimořádně silný vítr vyvrátil další smrk na zahradě. I tentokrát se událost naštěstí obešla bez zraněných osob.

2017

PODZIM

Vrbová týpí a pingpongový stůl

Na zahradě vyrostla dvě vrbová týpí vytvořená díky spolupráci rodičů a v rámci realizace projektu dětí. Z darů rodičů byl na zahradu pořízen pingpongový stůl. více o projektu

2018

JARO

Navezení zeminy, nový záhon a odstranění spadlého smrku

Jaro jsme přivítali navezením kompostované zeminy a vytvořením školního záhonu využívaného i v rámci výuky. V této době mimořádně silný vítr na zahradě vyvrátil vzrostlý smrk.

2017

JARO

Navázání spolupráce se zahradními architekty

S velkým nadšením jsme využili velkorysou nabídku manželů Barošových, zahradních a krajinářských architektů z Trvalkového atelieru a Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví. S tímto zkušeným týmem nabral projekt rekonstrukce zahrady nový vítr do plachet.

2018

PODZIM

 

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT

NEFINANČNÍ FORMY POMOCI

Vzhledem k limitovanému rozpočtu jsme se rozhodli realizaci rekonstrukce řešit částečné svépomocí tam, kde je to efektivní a reálné. Zapojíme vlastní síly a využijeme nabídek a pomoci angažovaných rodičů a dalších příznivců školy. U stavebního materiálu plánujeme maximálně využít zbytky ze stavebních firem či sběrných dvorů.

Bourací práce a frézování asfaltů

Patříte mezi naše příznivce a podporovatele a zároveň vlastníte firmu, která provádí bourací práce a frézování asfaltů? Nebo znáte někoho z oboru, kdo by se rád podílel na realizaci projektu? Jste srdečně vítáni do jeho první fáze. Máte-li dotazy, popř. nabídku pomoci, napište nám. Děkujeme!

FINANČNÍ FORMA POMOCI

Pokud se rozhodnete projekt rekonstrukce zahrady podpořit finančním darem, rádi Vám vystavíme Darovací smlouvu pro účely odpočtu daru od základu daně. Děkujeme!

Bankovní spojení: 

Komerční banka, Praha 4 Chodov

č. ú.: 107-7316360207/0100

Při založení školy jsme si kladli smělý cíl - poskytovat vzdělávání nové kvality formou inovativní vzdělávací koncepce, s týmem inspirativních a kvalifikovaných osobností podporovaným odborníky z různých oblastí. Realizaci této vize věnujeme veškeré příjmy ze školného. To již pátým rokem držíme na poměrně nízké úrovni, vedle toho také nabízíme sociální stipendium. U projektu rekonstrukce zahrady proto hledáme cesty financování z vnějších zdrojů. Využitím grantové a dotační podpory, spoluprací s angažovanými rodiči a dalšími nadšenci oživujeme roky neudržovanou zahradu, aby dětem, učitelům, ale i rodičům poskytovala to, co má. Za Vaši případnou podporu Vám upřímně děkujeme!
petr_profilovka.JPG
Petr Jonáš
spoluzřizovatel školy
NAPIŠTE NÁM

Chcete se dozvědět více? Máte nápady, jak projekt podpořit? Chcete do toho jít s námi a přemýšlíte jak? Napište nám. Již nyní se těšíme na spolupráci!

 

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

  • Facebook - White Circle

© 2014–2019