Rekonstrukce školní zahrady
Naším cílem je vdechnout školní zahradě nový život. Chceme z ní vybudovat  místo, kde se budeme s dětmi cítit dobře a kde nás bude bavit se učit, zahradničit, hrát si a společné se potkávat. Kromě funkčních ploch, které budou zejména sportovního zaměření, chceme vytvořit více prostoru pro pěstování zeleniny, práci s různými materiály a k realizaci projektů dětí. Naší vizí je smysluplný prostor z hlediska jeho využití a současně zelená oáza uprostřed města s ekologickým přesahem. Mnohé jsme již dokázali. Do realizace projektu se zapojujeme všichni, tým školy, rodiče i děti. Odbornými garanty projektu jsou zahradní a krajinářští architekti Ivana a Adam Barošovi. Pokud se rozhodnete připojit i Vy, srdečně Vás v projektu vítáme a za Vaši podporu upřímně děkujeme.
foto_iveta.jpg
Iveta Jonášová
ředitelka školy
 

STAV NA ZAČÁTKU

desetiletí zanedbávaná zahrada

V létě 2016 jsme převzali déle nepoužívanou budovu s přilehlou zahradou, kterou předchozí uživatel pozemku nevyužíval, ani se o ni nestaral. V těsné blízkosti budovy stály vrby ve velmi špatném a nebezpečném stavu, kolem budovy se tyčily přerostlé túje a další keře, které zastiňovaly vnitřní prostory školy. Ve spolupráci se správcem objektu a za vydatné pomoci angažovaných rodičů jsme před spuštěním provozu školy provedli základní údržbové práce. Vzápětí realizovali v rámci výuky v projektech žáci první třídy společný projekt a na zahradě vybudovali velký zahradní kompost. >co jsme již dokázali

KAM SMĚŘUJEME

zelená oáza uprostřed města

Usilujeme o vytvoření přírodní zahrady poskytující zázemí pro výuku, družinu a současně i pro organizaci akcí a setkávání školní komunity. V zahradě bychom uvítali vodní prvek, místa k posezení, ohniště, altán, venkovní učebnu, pódium. Mezi aktivními zónami by neměla chybět univerzální zpevněná plocha pro sportovní aktivity. Zahrada by měla zahrnovat koutky a zákoutí vhodné pro hru, prostor pro pěstování rostlin, kompost a úkryty pro živočichy. Realizace vzniku nové zahrady probíhá pod vedením krajinářských architektů a za účasti žáků, učitelů i rodičů>na čem aktuálně pracujeme

JEDEME V TOM SPOLEČNĚ

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY

Hlavní úlohou školy je především koordinace celého projektu, garance jeho efektivního a odborného provedení, průběžné zajišťování externího financování, koordinace využití cenově výhodných nabídek a celkové propojování se všemi, kteří nabízejí pomoc. Vznik nové zahrady částečně řešíme svépomocí. Na realizaci dílčích etap využíváme dostupnou grantovou podporu, do níž spadá realizace projektů Živá školní zahrada a Přírodní zahrada Školy Můj Projekt.

ZAPOJENÍ ŽÁKŮ

Děti vnímáme jako partnery, a to nejen ve výuce. Zahrada má sloužit především jim a proto se jich přirozeně ptáme, jak by měla vypadat. Děti participují na architektonickém návrhu zahrady, navrhují aktivity, které by na zahradě preferovaly, vyjadřují, co jim zde chybí a naopak co se jim na stávající zahradě líbí. Kromě toho, že se pravidelně spolupodílejí na péči o zahradu, realizovaly také projekty Zahradní kompost, Živá školní zahradaVrbová týpí.

ZAPOJENÍ RODIČŮ

V létě 2016 před spuštěním provozu školy v nových prostorách jsme se neobešli bez dobrovolné pomoci angažovaných rodičů. Pomohli nám dostat zahradu do stavu, se kterým jsme již mohli pracovat. Od té doby se na péči o ni pravidelně podílejí formou dobrovolných brigád, realizovaných obvykle v jarních a podzimních měsících. Díky rodičům nám na zahradě rostou vrbová týpí. Z darů rodičů v rodičovské finanční sbírce jsme na zahradu pořídili dětmi oblíbený pingpongový stůl.

V současné době slouží školní zahrada především dětem, nejen v době družiny, ale i během vyučování. Čím dál, tím víc se stává nepostradatelnou součástí, ačkoliv její současný stav neodpovídá plně potřebám dětí ani učitelů. Třetinu plochy tvoří nepropustný asfaltový povrch s betonovými konstrukcemi. Původní betonová pískoviště již dosloužila, středový vodní prvek byl také nefunkční. Na několika místech se nacházejí šachty pro vodovodní síť, pravděpodobně již nefunkční. Dochází k pravidelnému přehřívání více než poloviny prostoru školní zahrady a tím ke ztížení jejího využívání, zejména v teplých měsících. Jako jedni z rodičů jsme se rozhodli rekonstrukci zahrady podpořit svými mnohaletými odbornými zkušenostmi zahradních a krajinářských architektů a podílet se tak na vytvoření inspirativního prostředí pro děti ve škole, která nám dává velký smysl.
P1110301.JPG
17_velikonoce (15).JPG
Ivana a Adam Barošovi
zahradní a krajinářští architekti

NA ČEM AKTUÁLNĚ PRACUJEME

2019

PROSINEC

Žádost o grant

V návaznosti na projekt Přírodní zahrada Školy Můj Projekt - 1. etapa jsme požádali o grant pro 2. etapu projektu zaměřenou na vybudování altánu/zahraní učebny. Altán bude plnohodnotně sloužit pro venkovní vyučování. Tato etapa projektu počítá i s ozeleněním střechy a okolí altánu. K realizaci by mohlo dojít během roku 2020. 

2019/20

ZIMA/JARO

Koncepční návrh přírodní zahradní školy

V rámci realizace projektu Přírodní zahrada Školy Můj Projekt 1. etapa pracujeme na koncepčním návrhu přírodní zahrady školy. Varianty návrhu budou představeny a konzultovány s týmem školy, dětmi i rodiči.

2020

JARO

Pěstební nádoby a vzdělávací workshopy

V rámci realizace projektu Přírodní zahrada Školy Můj Projekt - 1. etapa formou brigády na zahradě rozmístíme 12 mobilních pěstebních nádob, které společně s dětmi osázíme zeleninou a květinami. Kromě toho uskutečníme vzdělávací workshopy pro rodiče a děti zaměřené na přírodní zahrady a pěstování rostlin.

 

CO JSME JIŽ DOKÁZALI

 

ROK 2019

2019

JARO

Participace žáků

Na jaře jsme realizovali druhou vlnu participace žáků školy na projektu, tedy sběr jejich podnětů, nápadů a přání. >více o participaci

2019

LÉTO

Odstranění betonu

Koncem srpna došlo k odstranění betonových konstrukcí pískovišť, vybetonování kruhového mlhoviště do roviny, aby se v něm nedržela zkažená voda. Dále byly odstraněny nefunkční poklopy, ostré hrany a zbytky betonových konstrukcí v trávníku. Náklady těchto prací byly hrazeny z výtěžku Adventního jarmarku 2018, výtěžků předchozích akcí a daru rodičů. 

2019

PODZIM

Projekt Přírodní zahrada Školy Můj Projekt Díky podpoře hl. m. Prahy jsme spustili realizaci 1. etapy projektu přírodní zahrady školy. V průběhu podzimu byl vytvořen návrh altánu/zahradní učebny. >více o projektu

2019

ZIMA

Adventní jarmark i pro zahradu školy

V prosinci se na zahradě školy uskutečnil již tradiční Adventní jarmark, jehož část výtěžku ve výši 21 000 Kč podpoří rekonstrukci školní zahrady.

ROK 2018

2018

JARO

Vrbová týpí a pingpongový stůl

Na zahradě vyrostla dvě vrbová týpí vytvořená díky spolupráci rodičů a v rámci realizace projektu dětí. Z darů rodičů byl na zahradu pořízen pingpongový stůl. >více o projektu

2018

PODZIM

Navázání spolupráce se zahradními architekty

S velkým nadšením jsme přijali velkorysou nabídku manželů Barošových, zahradních a krajinářských architektů z Trvalkového atelieru a Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví, odborně zastřešit projekt rekonstrukce zahrady.

2018

PODZIM/ZIMA

Participace žáků

Na sklonku podzimu jsme realizovali první vlnu participace žáků na projektu rekonstrukce zahrady, tedy sběr jejich podnětů, nápadů a přání.

2018

ZIMA

Adventní jarmark pro zahradu školy

V prosinci se na zahradě školy uskutečnil Adventní jarmark, jehož výtěžek ve výši 25 731 Kč jsme se rozhodli věnovat na rekonstrukci školní zahrady. 

ROK 2017

2017

JARO

Navezení zeminy, nový záhon a odstranění spadlého smrku

Jaro jsme přivítali navezením kompostované zeminy a vytvořením školního záhonu využívaného i v rámci výuky. V této době mimořádně silný vítr na zahradě vyvrátil vzrostlý smrk.

2017

LÉTO

Projekt Živá školní zahrada

3. místo v soutěži MČ Prahy 11 na podporu vzdělávání a 10 000 Kč získal projekt, jehož cílem bylo přetvoření zahrady v přátelské prostředí pro ptactvo, hmyz, motýly a drobné živočichy. >více o projektu

2017

PODZIM

Likvidace dalšího smrku vyvráceného větrem

Mimořádně silný vítr vyvrátil další smrk na zahradě. I tentokrát se událost naštěstí obešla bez zraněných osob.

ROK 2016

2016

ČERVENEC

Převzetí budovy se zahradou

Na základě výběrového řízení jsme převzali budovu s přilehlou zahradou, o kterou více než 15 let nikdo nepečoval.

2016

SRPEN

Kácení stromů a dřevin 

Před spuštěním provozu školy jsme provedli základní údržbové práce a realizovali kácení nebezpečných stromů a přerostlých dřevin.

2016

PODZIM

Žákovský projekt "Zahradní kompost" 

V rámci výuky v projektech vybudovali žáci 1. třídy kompost, který na zahradě dosud úspěšně plní svou funkci. >více o projektu

2016

ZIMA

Kácení nemocných stromů

V zimních měsících jsme museli přistoupit k dalšímu kácení nemocných stromů, který představovaly riziko pro návštěvníky zahrady.

 

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT

NEFINANČNÍ FORMY POMOCI

Vzhledem k limitovanému rozpočtu řešíme realizaci rekonstrukce zahrady částečné svépomocí. Zapojujeme vlastní síly, využíváme nabídek a pomoci angažovaných rodičů a dalších příznivců školy. U stavebního materiálu plánujeme maximálně využít zbytky ze stavebních firem či sběrných dvorů.

FINANČNÍ FORMA POMOCI

Pokud se rozhodnete projekt rekonstrukce zahrady podpořit finančním darem, rádi Vám vystavíme Darovací smlouvu pro účely odpočtu daru od základu daně. Děkujeme!

Bankovní spojení: 

Komerční banka, Praha 4 Chodov

č. ú.: 107-7316360207/0100

Při založení školy jsme si kladli smělý cíl - poskytovat vzdělávání nové kvality formou inovativní vzdělávací koncepce, s týmem inspirativních a kvalifikovaných osobností podporovaným odborníky z různých oblastí. Realizaci této vize věnujeme veškeré příjmy ze školného. To již šestým rokem držíme na poměrně nízké úrovni, vedle toho také nabízíme sociální stipendium. U projektu rekonstrukce zahrady proto hledáme cesty financování z vnějších zdrojů. Využitím grantové a dotační podpory, spoluprací s angažovanými rodiči a dalšími nadšenci oživujeme roky neudržovanou zahradu, aby dětem, učitelům, ale i rodičům poskytovala to, co má. Za Vaši případnou podporu Vám upřímně děkujeme!
petr_profilovka.JPG
Petr Jonáš
zřizovatel školy
NAPIŠTE NÁM

Chcete vědět více? Máte nápady, jak projekt podpořit? Chcete do toho jít s námi a přemýšlíte jak? Napište nám. Těšíme se na spolupráci!

 

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020