Odborná podpora týmu
mentorka matematiky Hejného metodou
Spolupráce se školou pro mě znamená být součástí týmu, který poctivě hledá smysluplné odpovědí na otázky, co učit, jak učit a proč. Především však tuto školu vnímám jako partnerské přizvání dětí k procesu učení, a to je velmi cenné a inspirativní. 
konzultantka a metodička úprav ŠVP pro 1. i 2. stupeň

Již mnoho let pomáhám alternativním školám s tvorbou, revizí a koordinací úprav jejich školních vzdělávacích programů. Umožňuje mi to fakt, že jsem stála u zrodu Rámového vzdělávacího programu, na jehož pilotáži jsem se podílela. Díky hlubokému vhledu do principů, na nichž stojí, mohu podporovat odvážné školy, které se nebojí vydat jinou cestou. Patří k nim i tato škola. Poznala jsem na ní neobyčejně tvůrčí tým, který spojuje společná vize smysluplné školy. Tým, jemuž vedení školy poskytuje dostatek prostoru a zároveň komplexní podporu při seberealizaci. Spolupráce se školou je pro mě radostí.

mentor pro Výuku v projektech a Můj den
facilitátor interních workshopů
konzultant a metodik při úpravách ŠVP
tvůrce metodických materiálů
V roce 2012 jsem začal prostřednictvím projektu Leknín předávat zkušenosti ze založení, provozu i ukončení činnosti sdružené školy, kterou jsme vedli s několika dalšími rodiči. Mezi prvními zájemci o nabyté zkušenosti byli manželé Jonášovi, kteří přemýšleli o založení dobré školy pro jejich tehdy ještě malé děti. Jako spolutvůrce koncepce Škola Můj Projekt jsem měl možnost podílet se na nastavování základních metodických kamenů první školy, která se ke koncepci přihlásila a kde byli hybateli opět manželé Jonášovi. Po několika letech mě opět přizvali ke spolupráci. Přišel jsem do školy, kde vidím spokojené učitele i děti, soustředěné na práci a přitom pozorné k potřebám sebe i ostatních. 
koučka a supervizorka managementu školy
facilitátorka interních porad
konzultantka v oblasti personálně-procesního řízení
Tato škola je velmi zajímavý sociální organismus. Pracuje v ní řada inspirativních lidí oddaných své práci, je postavena na vnitřní motivaci každého z nich. Je to pracoviště, kde se dá jít do hloubky, otevřeně pojmenovávat a sdílet, společně tvořit a růst.
mentorka pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení
Při svých návštěvách školy se zaměřuji na rozvoj čtenářské dovednosti a kritického myšlení. V hodinách, které jsem zatím navštívila, jsem silně vnímala propojování čtenářství se smysluplnou zpětnou vazbou. Učitelé se umějí ptát, ovládají management třídy a spolu s rozvojem čtenářství děti rozvíjejí i v dalších oblastech. Nejsou to učitelé-začátečníci. V hodinách vidím to, o čem si lze leckde odděleně číst, ale málokde to lze vidět v praxi v takové míře a komplexnosti jako v této škole. To je velkou motivací pro těžiště mé práce - semináře pro učitele. Když vidím, jak dodržování určitých zásad funguje v praxi, že žáky i učitele vede k úctě, sebeúctě a hlubšímu myšlení , je to nesmírně posilující!
mentorka pro Den venku
Ráda se celý život nechávám inspirovat z nejrůznějších zdrojů. A pak zkouším, co mi funguje, co přináší prospěch dětem, rodičům. Zároveň mě těší sdílet své zkušenosti s ostatními. Proto si cením příležitosti spolupracovat s týmem této školy, jejíž filozofie je mi velmi blízká. Věřím, že to bude přínosné pro obě strany a hlavně pro děti.
mentorka matematiky Hejného metodou v rámci projektu Kolegiální podpora – společná cesta k individuálními rozvoji pedagogů 
Tuto školu sleduji od jejích počátků. Nejen, že jsem znala zakladatelku a ředitelku Ivetu Jonášovou, se kterou jsme se poznaly na projektu Leknín, ale zaujal mě koncept školy jako takový. Partnerství se žáky, práce na vlastních projektech, přátelské klima školy, výborní a jedineční pedagogové. V neposlední řadě fandím menším soukromým školám, sama jsem spoluzřizovatelka jedné podobné. Mám radost z toho, že si můžeme vzájemně předávat zkušenosti.
mentorka v badatelsky orientovaném vyučování

Školu znám od jejích začátků a držím jí palce. Je mi sympatické její směřování a odvaha začínat s novými věcmi jako je Lesní družina. Proto jsem se rozhodla ji podporovat v zavádění badatelsky orientovaného vyučování do výuky přírodovědných předmětů. Při této metodě poznávají děti přírodní děje jako vědci, samy při ní zjišťují, co je o tématu známo, hledají výzkumné otázky, navrhují a realizují pokusy a pozorování, vyhodnocují výsledky a hledají souvislosti a aplikace v každodenní životě. Děti přitom aktivně pracují, získávají nové dovednosti včetně schopnosti spolupráce a prezentace a zvyšuje se u nich motivace k učení. 

mentorka a interní lektorka v oblasti osobního a profesního rozvoje
Se vznikem projektu Hodnotový učitel jsem se rozhodla pomáhat školám a učitelům, kteří ve své práci vidí smysl a chtějí se zdokonalovat nejen po stránce profesní, ale i lidské. Dává mi velký smysl spolupracovat s inspirativními učiteli a inovativními školami, které chtějí dělat věci jinak. Učitelé jsou druhým nejdůležitějším hodnotovým vzorem dětí, hned po rodičích a rodině. Tím, jací jsou a jak učí mají vliv na utváření vzorců myšlení, které může děti do budoucna ovlivnit. Čím lepším příkladem jdou, tím lepší jsou jejich výsledky. A já se jim v tom snažím pomáhat.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020