Partnerství pro změnu

Partnerství pro změnu je příležitostí podpořit inovace ve vzdělávání a změnu v českém školství. Na základě plánu rozvoje školy realizujeme dlouhodobé projekty ve spolupráci s partnery, kterým upřímně děkujeme za podporu.

Rekonstrukce budovy

Přesun školy do budovy na ulici Chomutovická v roce 2016 si vyžádal rekonstrukci vnitřních prostor, které byly delší dobu nepoužívané. V rekonstrukci pokračujeme pravidelně každý školní rok v období letních prázdnin v souvislosti s rozšiřováním školy o novou první třídu. Realizaci projektu každoročně podporují rodiče žáků školy dobrovolnou brigádou spojenou s úklidem po rekonstrukci, za což jim upřímně děkujeme!

Vedoucí projektu: Iveta Jonášová

Rekonstrukce školní zahrady

Součástí nového objektu školy je vlastní zahrada, na které před spuštěním provozu v roce 2016 proběhly základní údržbové práce. O zahradu pravidelně pečují děti v rámci výuky i volnočasových aktivit. Pro její zvelebení rovněž využíváme grantovou a dotační podporu. Každoročně se do péče o zahradu dobrovolně zapojují také rodiče, za což jsme velmi vděční. Děkujeme!

Vedoucí projektu: Iveta Jonášová

Vybavení tříd a učeben

Pravidelné rozšiřování školy o novou třídu každý školní rok a dle potřeb výuky o odborné učebny si postupně vyžaduje také jejich vybavování. Vycházíme z aktuálních potřeb žáků a rozpočtu školy. Vedle grantových a dotačních příležitostí využíváme i další formy podpory. Všem přispěvatelům, mezi kterými jsou také rodiče našich žáků, velmi děkujeme!

Vedoucí projektu: Iveta Jonášová

Výukové pomůcky

Jednotlivé třídy a odborné učebny jsou vybavovány především z rozpočtu školy. Vedle toho využíváme také aktuálních grantů a dotačních možností. Investice vycházejí z potřeb žáků, výuky a jednotlivých pedagogů. Nezřídka na pomůcky přispívají také rodiče žáků. Velmi děkujeme všem podporovatelům!

Vedoucí projektu: Iveta Jonášová

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020