Pátá třída

I v tomto ročníku mají děti prostor, ve kterém přebírají odpovědnost za vlastní učení. Podporujeme je ve zvědomování klíčových kompetencí a nabízíme rozvojové workshopy. Zařazujeme domácí přípravu v návaznosti na povinné výstupy a organizovanou výuku TV a ICT. V angličtině pokračujeme v systematické práci s učebnicemi. V páté třídě děti opět procházejí externím ověřováním znalostí v národním testování. >více o koncepci školy

 
Učitelský tandem třídy
Mgr. Dominika Balatková
třídní učitelka (tandem třídy)
Naše škola je plná pochopení, respektu, svobody a odvahy. Právě těchto hodnot si vážím nejvíc a jsem ráda, že je prostřednictvím školy mohu předávat dále.
Mgr. Jan Pevný
učitel (částečný tandem třídy)
Smyslem a posláním je vytvářet dětem co nejvíce inspirativní prostředí.
 
Další pedagogové
Renata Krčmářová
učitelka angličtiny (tandem)
Jsem ráda, že jsem součástí něčeho tak velkého, jako je budování naší jedinečné školy. Již nyní je plná skvělých dětí a usměvavých kolegů. Díky nim se do práce těším každý den!
Ing. Iva Jabůrková
učitelka angličtiny (tandem)
Tato škola plná vstřícných lidí, kteří společně hledají cesty, jak zajímavě a přitažlivě dětem přiblížit potřebné znalosti a zároveň kultivovat jejich osobnost, učit spolupráci a úctě jeden k druhému.
Justyna Kabelková, BSc
učitelka Hejného matematiky (tandem)
Mým cílem je představit dětem co nejvíce matematické krásy a přivést je k mnoha „aha“ momentům. Baví mě hledání různých metod a způsobů vysvětlení, které dětem pomohou pochopit dané téma.
Mgr. Petr Štván
učitel výuky v projektech (dílna)
Jsem rád, že jsem součástí týmu, který buduje smysluplnou školu a chce společně tvořit lepší svět.
Jana Tomešová
učitelka VV
Tato škola je pro mě krásná tím, že dokáže vytvářet prostředí, kam se chodí učit, rozvíjet a bavit nejen děti, ale i učitelé. 
Bc. Lukáš Truksa
učitel HV
Život je intenzivní dlouhodobý projekt, ve kterém se nikdy nepřestaneme učit nové věci. Baví mě připravovat děti na to, aby každé z nich převzalo odpovědnost za ten svůj.
Mgr. Gabriela Krčmářová
učitelka TV
Na Škole Můj Projekt oceňuji empatický přístup, inovativní výuku, vyhledávání a rozvoj silných stránek, talentů a živlů dětí, a také priority vedoucí k formování celistvé osobnosti dítěte.
DO TÉTO TŘÍDY BY MOHLO CHODIT I VAŠE DÍTĚ
SEZNAM VYBAVENÍ A POTŘEB
PRO 5. TŘÍDU
Zprávy z výuky
 

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020