Pátá třída

Prostřednictvím spolupráce celého týmu školy, rodičů i dětí se nám během krátké doby podařilo vytvořit fungující online prostor, ve kterém výuka plynule pokračuje. Online školu jsme postavili na jednotných principech a organizačních zásadách, s přihlédnutím ke specifikům každé třídy.

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Dominika Balatková
PO 11–12 h + ČT 10–12 h
Mgr. Jan Pevný
ČT 10–12 h
Renata Krčmářová
ČT 14–16 h
Konzultační hodiny slouží dětem k individuálním konzultacím učiva.
 
  • Povinné týdenní výstupy jsou v pondělí do 14 hodin vyvěšeny na nástěnce v Google Učebně.

  • Zpětná vazba k úkolům dětem přichází podle harmonogramu jednotlivých úkolů.

  • Jednou týdně děti povinně zapisují do elektronického Projektovníku záznam o činnosti na svých projektech, který slouží k informování učitelů.

ORGANIZAČNÍ

ZÁSADY

HARMONOGRAM TÝDNE

PO
10–11 h – ITB s Dominikou (povinné)
14–15 h – Online čtení s Dominikou (dobrovolné)
ÚT
10–11 h – Angličtina s Renatou (povinné)
14–15 h – Online čtení s Dominikou (dobrovolné)
ST
14–15 h – Online čtení s Dominikou (dobrovolné)
15–16 h – Češtinářský kroužek s Dominikou (pro zapsané)
ČT
10–11 h – Projekty s Honzou a Dominikou (povinné)
14–15 h – Online čtení s Dominikou (dobrovolné)
10–11 h – SOWa s Honzou a Dominikou (povinné)
14–15 h – Online čtení s Dominikou (dobrovolné)

VÝUKOVÉ

ZDROJE

Při nastavení systému online výuky ve škole usilujeme o rovnováhu. Specifika každé třídy jdou ruku v ruce s jednotnými principy a organizačními zásadami. Věnujeme se také tématu bezpečnosti dětí v kyberprostoru.

 
Učitelský tandem třídy
Mgr. Dominika Balatková
třídní učitelka (tandem třídy)
Naše škola je plná pochopení, respektu, svobody a odvahy. Právě těchto hodnot si vážím nejvíc a jsem ráda, že je prostřednictvím školy mohu předávat dále.
Mgr. Jan Pevný
učitel (částečný tandem třídy)
Smyslem a posláním je vytvářet dětem co nejvíce inspirativní prostředí.
 
Další pedagogové
Renata Krčmářová
učitelka angličtiny (tandem)
Jsem ráda, že jsem součástí něčeho tak velkého, jako je budování naší jedinečné školy. Již nyní je plná skvělých dětí a usměvavých kolegů. Díky nim se do práce těším každý den!
Ing. Iva Jabůrková
učitelka angličtiny (tandem)
Tato škola plná vstřícných lidí, kteří společně hledají cesty, jak zajímavě a přitažlivě dětem přiblížit potřebné znalosti a zároveň kultivovat jejich osobnost, učit spolupráci a úctě jeden k druhému.
Justyna Kabelková, BSc
učitelka Hejného matematiky (tandem)
Mým cílem je představit dětem co nejvíce matematické krásy a přivést je k mnoha „aha“ momentům. Baví mě hledání různých metod a způsobů vysvětlení, které dětem pomohou pochopit dané téma.
Mgr. Petr Štván
učitel výuky v projektech (dílna)
Jsem rád, že jsem součástí týmu, který buduje smysluplnou školu a chce společně tvořit lepší svět.
Jana Tomešová
učitelka VV
Tato škola je pro mě krásná tím, že dokáže vytvářet prostředí, kam se chodí učit, rozvíjet a bavit nejen děti, ale i učitelé. 
Bc. Lukáš Truksa
učitel HV
Život je intenzivní dlouhodobý projekt, ve kterém se nikdy nepřestaneme učit nové věci. Baví mě připravovat děti na to, aby každé z nich převzalo odpovědnost za ten svůj.
Mgr. Gabriela Krčmářová
učitelka TV
Na Škole Můj Projekt oceňuji empatický přístup, inovativní výuku, vyhledávání a rozvoj silných stránek, talentů a živlů dětí, a také priority vedoucí k formování celistvé osobnosti dítěte.
DO TÉTO TŘÍDY BY MOHLO CHODIT I VAŠE DÍTĚ
SEZNAM VYBAVENÍ A POTŘEB
PRO 5. TŘÍDU
Zprávy z výuky
 

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020