Únor v první třídě

Fialová třída byla v únoru skutečně aktivní – některé z dětí si třeba vyzkoušely prezentaci svých projektů, v matematice jsme se pustili do řešení úkolů v novém pracovním sešitě, v integrovaných blocích jsme se po ukončení kalendáře a času pustili do nového tématu, kterým je objevování podmínek pro život na Zemi a rostliny. Na artu jsme si vyzkoušeli akční umění a obtiskávání přírodnin, v angličtině jsme se podívali do dalekých krajů, kde žijí divoká zvířata a k tomu všemu jsme si po obědě četli u dětí oblíbené kouzelné pohádky bratří Grimmů.


Integrované bloky - Kačka, Mirka

V únoru jsme se naše pozornost upřela na dokončení tématu – Kalendář a čas, zároveň jsme zahájili téma nové - Podmínky života na Zemi a rostliny. Společně s dětmi jsme si povídali o tom, co všechno nás o rostlinách zajímá. Vznikl soubor zajímavých otázek, které jsme roztřídili do skupin, s cílem postupně je zodpovědět. Skupiny dětí udělali pokus – zasely semínko malé fazolky a za různých podmínek sledovaly jeho růst. Po týdnu jsme pokus společné vyhodnotili. Naším závěrem bylo, že semínko potřebuje k růstu především teplo a vodu, tolik nepotřebuje světlo a vzduch, proto se semínku nejlépe daří v hlíně, kde na něj nesvítí a kde je málo vzduchu.

Věnovali jsme se taky aktivitě, která cílila na porozumění rozdílu mezi živým a neživým. Ve dvou skupinách jsme diskutovali, jak rozeznáváme živého tvora - například rostlinu od třeba neživé skály. Zjistili jsme, že organismy, pokud je chceme považovat za živé, mají tyto vlastnosti: růst, pohyb a rozmnožování.

Obeznámili jsme se taky se základní klasifikací rostlin. Rostliny jsme rozdělili na stromy, keře a květiny. Jak jsme k tomu přišli? Děti rozdělené do skupin měly za úkol roztřídit soubor obrázků rostlin (stromů, keřů a květin) do skupin, podle svých kritérií. Děti přišly na různé způsoby řešení, rostliny rozdělovaly třeba podle barvy, začínajícího písmena jejich jména, nebo podle místa, kde rostou. Povídali jsme si o tom, jak je rozdělení věcí, rostlin a vlastně čehokoliv do skupin výsledkem dohody a náhody. Díky tomu jsme se dostali k informaci o mapě rostlin a způsobu jejich klasifikace. A i když nám zatím stačí vědět, že rostliny jsou zejména stromy, keře a květiny, tak bylo fajn i s informací o způsobech třídění, pracovat.

Jelikož se pořád učíme psát, u všech úkolů a cvičení jsme procvičovali velké a malé tiskací písmo.Matematika - Kačka, Mirka, Iva

V matematice jsme porovnávali počty a poznávali znaky <, > a = (méně, více, rovná se). Ve skupinkách jsme se obeznámili s významem těchto znaků a s jejich používáním. Dělali jsme s nimi různá cvičení, a to jak v sešitě, tak i pro kamarády ve třídě – s kostkami, s kaštánky, s dřevěnými paličkami nebo se sirkami.

Kromě porovnání počtu a procvičování zápisů nerovností jsme se pustili do krokování. Krokování podporuje sčítání čísel, a také rozvíjí rytmus. K čemu slouží rozvíjení rytmu v matematice? Díky rytmickým cvičením (tleskání, dupání, zpívání, chození) získáváme představu o pravidelnosti a číselných řadách. Taky násobilka je v jistém smyslu rytmus, lichá a sudá čísla taky fungují v rytmu. U krokování jsme uplatňovali jednofázový a dvoufázový pokyn, který jsme zadávali konkrétním způsobem (Aničko, udělej 6 kroků dopředu, začni teď! Aničko udělej 6 kroků dopředu, pak 2 kroky, začni teď!). Jelikož celou třídu zajímalo, kolik kroků kdo udělal, všichni jsme u krokování tleskali a jednotlivé kroky společně počítali. Krokování nám dalo všem možnost rozlišovat pokyny pro jedno dítě i pro celou třídu. Výsledky jsme se snažili zapsat a svá řešení (pozorovaní) sdílet. U zápisu nám byla na pomoci šipka i číslo – díky nim jsme rozvíjeli jazyk symbolů i čísel.

Součástí našeho matematického poznávání bylo i další objevování zákoutí dětského parku. Prostředí dětského parku umožňuje další způsob objevování vztahů mezi jednotlivými prvky – tentokrát stanovišti – na základě různých vlastností (barva, počet, délka). U dětského parku jsme se učili tomu, jak je modelována realita (mapa) a jak ji lze číst a zapsat.

Kromě toho jsme si stříhali dečky, stavěli vláčky, nebo krychlové stavby. Díky tomu jsme rozvíjeli představu o pravidelnosti, prostorovou představivost, neustále byli v kontaktu s matematickými operacemi. Zdá se, že tahle hravá matematika děti baví, mnohokrát nás překvapí svými originálními zjištěními, postřehy a řešeními.Projekty - Mirka, Kačka

Od ledna se děti naplno rozběhly v práci na svých individuálních nebo i tandemových či skupinových projektech. Zdá se, že děti přijaly za své, že každý projekt musí být schválen a mít svůj projektový plán. Děti nad svými projekty přemýšlejí, jednotlivé kroky své práce umí popsat. S projektovými plány pracují jako s důležitým podkladem, o který se opírají i při prezentaci.

V únoru jsme měli několik prezentací hotových projektů; prezentována byla třeba malá židlička, třídní stoleček, stojánek na mobil, váza, týdenní rozvrh, školní schránka důvěry. Děti své projekty prezentovaly před celou třídou, na konci dostávaly otázky, doporučení a ocenění. Z projektů máme ve třídě radost, výrobky dětí jsou kvalitní a propracované a co je nejdůležitější, ve třídě nám pomáhají a ji samotnou dělají hezčí.Angličtina - Renča, Iva

V anglickém jazyce jsme se podívali na zub divokým zvířatům. Zavítali jsme do Zoo s písní Let’s go to the Zoo - https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk&t=8s a učili se o zvířatech, která jsme tam potkali. Umíme je popsat jak vypadají, jak se jmenují a předvést co dělají.


ART - Kačka, Lukáš

První hodinu ARTu jsme věnovali ještě tématu Kalendář a čas a snažili jsme se zjistit, co to znamená metrum a zachytili jsme ho temperami na papír. Další týden jsme společně relaxovali nad zvuky pralesa a představovali jsme si, jak to tam asi vypadá, děti následně tuto představu nakreslili na papír. Další týden jsme pracovali s písničkou Jaro dělá pokusy, snažili jsme se v ní najít všechny květiny a každý si pak jednu vybral a výtvarně ji ztvárnil.

Čtenářská dílna - Kačka

Téma rostlin se nám promítlo i do čtenářských dílen. Vyzkoušeli jsme si kreslení květiny podle zadaných instrukcí, květina se jmenovala vraní oko čtyřlisté a na konci jsme si všichni prohlédli její obrázek a porovnali ho s nakreslenými obrázky dětí. Také jsme si povídali o vypravěči v literárním světě, zjišťovali jsme z pohledu koho můžeme příběh vyprávět. Také jsme se stali spisovateli a dokončovali jsme příběh z knížky Kristýnčina postýlka.


Den venku - Mirka, Zuzka

Páteční Den venku je pro nás důležitým dnem týdne. Je to jediný den, kdy máme možnost jít ven, do parku, do lesa, na hřiště. Pak máme společnou třídnickou hodinu, na které reflektujeme den nebo týden, máme prostor pro řešení důležitých témat třídy i vzájemné oceňování se.

V únoru jsme den venku trávili masopustní slavností – byli jsme bruslit, dělali jsme si masopustní masky, byli jsme v Milíčovském lesu, potkali se s opravdovým mistrem kovářem. Ten na školní zahradě koval na kovadlině, nahříval hřebíky ve výhni. S jeho pomocí si i děti vyzkoušely kování a na památku si vyrobily malý kovový dáreček.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020