Říjen ve čtvrté třídě

Keltové stále na scéně


Měsíc říjen jsme dále prožívali společně s Kelty. Lapbooky již přímo přetékaly texty a obrázky. Některé zpracované formou leporela zabíraly po natažení délku celé třídy. Pohled na ta rozmanitá a originální díla je potěšením pro oči i zdrojem mnoha informací. Práce na lapboocích ještě zintenzivnila, když se začal přibližovat čas prvních triád, tedy společné setkání dítěte, jeho rodičů a učitelů. Svou sebeprezentaci na triádě měly děti zahájit právě představením lapbooku.

Postupně jsme odhalovali informace o keltském stromovém kalendáři, zkusili zjistit plodnost stromů sbíráním plodů na jednom metru čtverečním, zabývali se keltskými symboly, dovídali se o keltském jazyce a jeho přesahu do dnešní doby v českých místních názvech i dosud živých jazycích v anglosaských zemích - irštině, skotštině a walesštině. Naučili jsme se irsky zpívat písničku o pěti káčátkách https://www.youtube.com/watch?v=w4tWaADpIVs a navštívili infocentrum v Dolních Břežanech, kde nám ukázali malou sbírku předmětů z oppida na Závisti a promítli 3D projekci, jak se osídlení na oppidu vyvíjelo od nejstarších dob, až do jeho znovuobjevení na začátku 20. století. Téma jsme uzavřeli, jak jinak než keltským svátkem Beltaine, který se nám dochoval v podobě dnešního Halloweenu v anglosaských zemích.


Český jazyk


Kromě práce s texty do lapbooků, která byla tento měsíc stěžejní, jsme se v českém jazyce intenzivně zabývali pádovými otázkami a opakovali slovní druhy, abychom se mohli začít podrobně věnovat podstatným jménům.


Matematika


Také matematika měla své velké téma, kterým byly rovnice a řešitelské strategie. Děti se seznámily s několika možnostmi, jak přistupovat k jejich zápisu a potažmo i k řešení. Postupně přecházely od zvířátek dědy Lesoně, kde se neznámá skrývala coby zvířátko za maskou, až k zápisům s neznámou x a y. Tak dospěly až k soustavě rovnic. Také geometrie přišla s novými pojmy zvláště terminologií různých trojúhelníků (rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý), s čímž souviselo i počítání obsahu těchto tvarů.


Projekty


Také práce v projektech se už naplno rozběhla a vznikají projekty naučné, rukodělné a dokončen byl i projekt s charitativním přesahem.


Angličtina


V angličtině se slovní zásoba odvíjela od školních výukových předmětů, rozšířila se o přídavná jména jako obtížný, snadný, zábavný, opatrný apod. a začaly se používat vedlejší věty s “who”.


Výtvarná výchova

Keltové ovládli i výtvarnou výchovu, kde společně s Janou děti uvázaly a vyztužily keltské uzly.


Hudební výchova


Rovněž v hudební výchově zaznívaly soudobé irské melodie a děti dostaly zadání pololetního projektu, kdy každý má zpracovat plakát o jednom hudebním nástroji a prezentovat jej.


Tělocvik


To, že o přestávkách, v družině a v tělocviku dovedou, zvláště kluci, předvést stejně intenzivní boje, jako ty, které zuřily mezi Kelty a Římany, je občas i nad rámec tematického plánu.


Triády


Na konci měsíce proběhla první polovina již zmiňovaných triád. Jejich koncepci jsme změnili, aby se jim dostalo významějšího postavení v očích dětí a byly tak plnohodnotnou součástí zpětné vazby na dění ve škole a výukový proces, pro děti, učitele i rodiče. Myslíme si, že se tento záměr opravdu podařilo naplnit. Většina dětí se velmi zodpovědně připravovala, využívajíce k tomu především čas v Mém dni. Na triádě pak všichni dokázali svým rodičům samostatně a uceleně představit výsledky své práce a objektivně zhodnotit, co se jim daří a co méně. Stanovili si i dílčí cíle do budoucna.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020