Říjnová témata páté třídy

V říjnu jsme začali velké téma lidského těla. Ještě než jsme se pustili do učení, domluvili jsme se, že místo ranních rytmických částí budeme každé ráno cvičit jógu. A tak jsme postupně poznali asány (neboli pozice) stromu, psa, střechy, krávy a jednou z nejoblíbenějších se stala šavásána neboli pozice mrtvoly :-)


V prvním ranním bloku jsme zopakovali všechno, co už víme o orgánových soustavách v lidském těle. Děti se rozdělily do skupinek a zpracovaly informační plakátek o soustavě, kterou si předem vybraly. K zopakovaní použily knihy a encyklopedie a za nějakých 90 minut bylo hotovo. Společná reflexe se pak týkala hlavně funkcí jednotlivých soustav. V diskuzi jsme tak dali dohromady, jak funguje celé tělo a které pilíře jsou pro něj stěžejní (srdce, plíce, vědomí). K pilířům se ostatně vrátíme ještě na konci celého tématu - u první pomoci.


Dále jsme otevřeli téma lidské sexuality. Prvně bylo třeba si zvědomit, že se týká o téma intimní, osobní a že je třeba, abychom se v něm cítili bezpečně. K tomu nám posloužilo pár napsaných pravidel měsíce října. Vybírám jen náhodně: žádná otázka není hloupá, nikomu se nesmějeme, o některých tématech se budeme bavit v klučičím a holčičím kruhu. Pravidla nám sloužila celý měsíc a nutno podotknout, že opravdu fungovala.

Další naše cesta poznáním vedla přes jednoduchou linku: od pojmenování rozmnožovací soustavy muže a ženy jsme se dostali k její funkci. Zde jsme se zastavili nad příběhem zrození. Ve skupinkách jsme ho pomocí neúplných pracovních listů složily dohromady. Fascinujícím procesem nás poté provedlo video, na které se můžete také podívat zde. Povídali jsme si o tom, kdy se rozhoduje o pohlaví miminka, jak dochází k tomu, že se narodí dvojčata i jak je možné, že žádný člověk na světě není stejný. Pečlivě jsme si cestou zaznamenávali pojmy, které jsme poznali: buňky, chromozomy, DNA a tak dále.

Že nikdo na světě není stejný, vyvolalo velký nesouhlas. A tak jsme společně prošli typy temperamentů, pověděli si, co je charakter člověka a kdo chtěl, mohl se sám otestovat.

Ještě předtím, než jsme se vydali na cestu zrozením, povídali jsme si o tom, kdy se pohlavní orgány muže a ženy probouzí. Děti znaly pojem puberta, co vše se pod ním skrývá a které tělesné i duševní změny je čekají, ale přesně nevěděly. A tak jsme se pustili do znaků puberty: že jsou odlišné pro obě pohlaví, že se projevují fyzicky, ale také psychicky. K vykreslení psychiky nám báječně posloužilo vtipné video, které můžeme jen a jen doporučit.



Dalším velkým tématem pro nás bylo sexuální obtěžování, neboli - co dělat, když se mi něco nelíbí? Pomocí článku z knížky, která se tomuto tématu věnuje, jsme si prošli otázky: Co je to sexuální obtěžování? Koho může potkat? Jak se chránit? Co dělat, pokud jsem nebo někdo v mém okolí je sexuálně zneužíván?


Téma volně plynulo a přišlo i na rozdíly mezi mužem a ženou. Nejenom, že jsou na první pohled fyzicky zřetelné, ale děti pomocí připraveným aktivit odhalily, že společnost přiřazuje ženám a mužům odlišné role. O tom jsme si pak společně povídali. Přišli jsme na to, že to není vždy fér, protože, co dělají muži, mohou, chtějí a mají právo dělat i ženy a naopak. A tak jsme se seznámili s pojmem genderový stereotyp.


Debaty o rolích mužů a žen přirozeně vedly do prostředí, které je dětem nejlépe známé: rodina. Společně jsme se tak věnovali historii rodiny, kdy jsme pomocí prezentací a videí z různých dob prošli dobu matriarchátu, výchovu dětí v antických dobách, středověký diktát církve na poli manželství, průmyslovou revoluci a přechod lidí z vesnic do měst a nakonec rodinu v první republice, v době socialismu i tendence, které rodinu provází dneškem (neúplné rodiny, stejnopohlavní rodiny a podobně). S rodinou jsou spjaty i funkce rodiny, které jsme opět, dle připravené skupinové aktivity, dali dohromady. Největším zjištěním bylo, že rodina nemá “za úkol” jen šatit, živit a vychovávat děti, ale že i od dětí se něco čeká a že, v neposlední řadě, je úkolem rodiny plnit i funkci emocionální. Jen prostředí, kde panuje láska a vlídnost totiž může být dobrým prostředí pro výchovu dítěte a život člověka obecně.


Život člověka jsem poté vzali ještě ze strany jeho vývoje. Představili jsme si pojem etapy lidského života a pomocí textů o vývoji člověka a připravené tabulky jsme prošli všechna období a jejich znaky. Povídali jsme si také o tom, jak se v průběhu života mění rodina kolem jedince a že některé změny jsou radostné a jiné zase velmi smutné.

Na poslední týden říjnového tématu (a protože na konci října byly podzimní prázdniny, proběhl poslední týden říjnového tématu až v listopadu), jsme přizvali do třídy paní učitelku-odbornici na první pomoc. Ta nám představila systém tří kroků záchrany, vyzkoušeli jsme si, jak přistupovat k raněnému, jak provést resuscitaci i komu a kdy zavolat. Opravdový nácvik s raněnými nás čeká - připraven je na jedno z listopadových dopolední.


Dny venku nás v říjnu provedly po nemocnici Motol a místech, kde se běžný smrtelník neocitne - podívali jsme se do školícího centra první pomoci, do laboratoře hematologie a také do podzemí, kde se chodbami sunou tajuplné želvy! Ty ale “jen” rozváží obědy a prádlo, za to v laboratoři hematologie jsme se dozvědeli mnoho faktů o krvi a zjistili, že práce laboranta vůbec není tak nudná, jak by se na první pohled mohlo zdát. V jednom dni venku jsme se také v přednášce o poruchách příjmu potravy vrátili do tématu měsíce září.

Tři ženy nám představily svůj životní příběh, ve kterém se potkaly s anorexií či bulimií.



V listopadu nás čeká první historické téma - pravěk. Po dvouměsíční společné práci bychom všichni rádi pracovali samostatně - a tak každý zpracuje téma po svém například ve formě lapbooku. V několika společných hodinách však projdeme cestu australipotheca do končin Evropy i Asie, povíme si, co že nás odlišuje od zvířat a jaké výjimečné místo v lidských dějinách má primitivní pazourek a velký vynález ohně.


V českém jazyce jsme opět opakovali: zájmena mně/mě, předložky s a z, pády a další kategorie podstatných jmen. Pomocí Koumáka (což je papírový průvodce světem poznání pro náročné) jsme téměř odhalili Kdo zabil Snížka a zjistili tak, že knížku Petry Soukupové si rozhodně musíme přečíst! Pracovali jsme tak s textem, a to jak s literárním, tak s naším vlastním - nový slohový útvar, který jsme si představili, je pro měsíc říjen Deníkový zápis.

V listopadu nás čeká nejenom divadelní vyžití, ale i čeština z pohledu slovních druhů. Nové budě hlavně rozdělení zájmen. Také se znovu vrátíme k tomu, co je podmět a přísudek, věta a souvětí, abychom se pomalu připravili na téma větné stavby. Číst v pravěké epoše budeme Lovce mamutů.


Projekty se linou již ve svém duchu. Děti pracují většinou po dvojicích a zatím jejich snažení nese ovoce: hotové je ptačí krmítko na náš balkon, odprezentován byl projekt o složení vody (konečně víme, co vlastně pijeme!), ke zdárnému konci se blíží projekt o složení potravin. Těšíme se dále na plakát o 11. září 2001, na kterém se zatím odhalují úskalí spolupráce a čekáme na zájemce o projekty, které jsou určené pro externí uživatele. Nový plán projektu nám velmi funguje, v plánování se všichni, včetně učitelů, stále zlepšujeme.


V Mém dni se každý zabývá sám sebou, svými cíli a seberozvojem, přesto jsme si však našli jeden den, ve kterém jsme se všichni věnovali tajuplné fyzice a dalším vědám. Čtvrťáci a šesťáci si pro nás totiž připravili projektový den s přírodovědnými aktivitami. Celá škola a zahrada tak na dopoledne ožily badatelskými koutky. Na zahradě bylo možné vypátrat pozůstatky keltské civilizace i pozorovat a rozpoznávat místní ptactvo. Také jsme se všichni naučily změřit strom bez pomoci metru a žebříku a pomocí pokusů děti objevovaly zákony gravitace a odstředivé síly. V přízemí školy vznikla badatelská místnost věnující se výzkumu povrchu Měsíce a hned vedle se pomocí mikroskopu odhalovaly okem neviditelné struktury různých předmětů a živočichů. V patře pak vzniklo centrum, které se věnovalo čistotě vody z okolních nádrží a v jedné ze tříd se pomocí primitivních nástrojů vyráběla mouka. Vzájemné učení bylo moc příjemné a my doufáme, že děti inspiruje i pro přípravu dalších zajímavých workshopů pro děti i dospělé.



V matematice jsme se věnovali dělení dvojmístným číslem. Děti si zkusily klasický zápis, který známe i my - dospělí - ze základní školy včetně další formy zápisu, se kterou přišla Justýna. Dělení funguje jako lakmusový papírek matematických znalostí dětí, neboť se na něm ukazuje hned několik matematických dovedností - dělení, násobení, práce s číselnými řadami, dodržování systému při zápisu atd. Určitě je dobré, aby si děti průběžně procvičovaly příklady na dělení také doma. Dále jsme se v hodinách věnovali mnohoúhelníku - děti pracovaly jak s kopiemi ze zahraničních matematických serverů (youcubed.org např.), kdy řešily cvičení, ve kterých spojovaly jednotlivé body, aby vytvořily mnohoúhelníky dle zadání. Také pracovaly s geoboardy, kde si tvarovaly vlastní nekonvexní čtyřúhelníky. V dalším měsíci se budeme věnovat dělitelnosti, tedy aplikaci dělení v jednotlivých (slovních) úlohách a poté se začneme věnovat stěžejnímu učivu páté třídy - část, zlomek a desetinné číslo.


V anglickém jazyce byla největším tématem televize a vše s ní spojené. Učili jsme se televizní programy i s jakým druhem filmů se můžeme setkat. Naučili jsme se psát základní recenzi a slovní zásobu s tím spojenou. Dalším velkým tématem byly hodiny. V anglickém jazyce se to má s hodinami jinak než v tom českém, a proto to byla velká výzva. Nakonec se ale podařila zdolat a všichni víme, že škola začíná twenty minutes past eight a končí at quarter past two. V neposlední řadě jsme opět pracovali s minulým časem a to převážně s nepravidelnými slovesy. Nově jsme také každý dostal svého “penpal”, což je kamarád na dopisování. První várku dopisů jsme poslali do Turecka společně s dárečky a moc se těšíme, až nám přijdou odpovědi. V první polovině listopadu bude naším hlavním tématem Lidé a zaměstnání (People at work). Naším úkolem bude se naučit budoucí čas s vazbou going to a to kladných, záporných větách a otázkách, společně se slovní zásobou druhů zaměstnání - Jobs ( firefighter, nurse, teacher, dentist apod.) Ve druhé polovině listopadu k tomu přidáme W-otázky (what, when apod.), aktivní slovesa a zopakujeme hodiny.


V souvislosti s triádami a podzimními prázdninami nám v říjnu několik hodin výtvarky odpadlo. V těch zbylých jsme hledali odpověď na otázku, v čem se liší kresba a malba a jak je můžeme poznat. Zkoumali jsme vývoj kresby od prvopočátku a zkoušeli jsme jednoduchými linkami vystihnout charakteristické rysy zvířat. V listopadu a prosinci nás čeká příprava vánočního divadla.


Hudební výchova měla v říjnu mnoho forem. Hráli jsme hudební hry na rozeznávání dynamiky, na podporu improvizace a vyjádření hudby pohybem. Při poslechu písní a skladeb z různých žánrů jsme diskutovali o tom, co je charakteristické pro elektronickou hudbu, pro klasickou, filmovou nebo pro country. Některé styly jsme si vyzkoušeli hrát na školní nástroje a přitom jsme nacvičovali tempo a společnou souhru. Zážitkovou formou jsme si také vyzkoušeli několik oblastí, ve kterých se dá využít hudba - jako prostředek ke komunikaci, k rozveselení a zábavě nebo třeba k vyprávění příběhů. V listopadu a prosinci nás čeká nacvičování divadla, ke kterému naše hudební dovednosti jistě využijeme.


V tělesné výchově jsme se věnovali orientaci v novém prostředí, opakovali jsme si pravidla a bezpečné chování v tělocvičně. Děti si připomínaly kostru hodiny - kdy je rozcvička, kdy a jak se uvolňovat a relaxovat. Opakovali jsme spoustu her průpravných, míčové hry, gymnastiku i atletiku. V listopadu nás čeká téma hygieny při sportu, budeme si měřit své pohybové dovednosti a posílíme oslabené partie těla.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020