Šesťákům letos dárky přinesla lama! 47.-51. týden roku 2019

A proto nás lamy vedly celým pozdním podzimem :)

Skvělou zprávou za toto období je nejen vše, co jsme se naučili a zažili, čeho jsme třeba i poprvé dosáhli, ale také to, že naše třída se stala téměř kompletní co se vybavení týče! Dostali jsme zbrusu novou interaktivní tabuli a vizualizér - za obojí jsme škole vděčni. Učitelům to velmi usnadňuje práci, dětem pomáhá s učením a oběma skupinám dělá radost!


Fascinace technikou :)


ITB

Základní stavební jednotka buňka, základní stavební jednotka slovo - vše v nich musí fungovat jak má, aby se mohly podle řádu tohoto světa spojovat ve větší celky. To bylo základem celé epochy. Z té přírodovědné stránky jsme se věnovali hlavně vývoji organismů od těch nejjednodušších forem ke složitějším. Nejprve jsme se podívali, z čeho se skládají atomy a velmi zlehka se dotkli periodické soustavy prvků. Evoluci života jsme si přiblížili přes strukturu buňky k vybraným skupinám organismů a jejich třídění na stromě života. Koloběh živin a vztahy mezi organismy jsme si pak společně pojmenovali v potravní pyramidě.Z té humanitní stránky jsme se zase věnovali slovotvorbě, dále skládání slova ve verše, věty, repliky a k nim patřícím básním, próze a dramatu (a jejich rozeznávání). Zopakovali jsme si typy rýmu a zabrousili, když už jsme v epoše Flora a fauna, do literatury spjaté s naší krajinou - vše z poetiky jsme se tak učili na díle moravského básníka Jana Skácela. Spojovníkem toho celého byla řecká filosofie, vždyť filosof byl původně vědec, zkoumal to, čemu se nyní věnují přírodní vědy, a kdoví možná to tehdy pojímal i celistvěji. Děti se proto z filosofie dozvěděly alespoň to, že nějaká pralátka (dnes spíše “guláš” látek) či atom vůbec nejsou novodobými koncepty, ale že mají svou historii a sahají až k samým písemným počátkům naší kultury a pravděpodobně i mnohem dále.

V poslední fázi epochy se významnou měrou na výuce podílely i děti: připravovaly své prezentace, hodiny a minilekce. Někteří svou práci odvedli mimořádně precizně, jiní se poučili, že pro takové vystoupení nestačí jen řečnické dovednosti, ale je potřeba připravit si důkladně i materiál!


Matematika

Krokování a přepisování do rovnic nebo zpět do krokování bylo dalším z listopadových témat. Celkově rovnicím patřila větší část listopadových hodin. Téma, u kterého bylo ve třídě hodně živo, byla „Krychlová tělesa“. Seznámili jsme se s pojmy nárys, půdorys, bokorys a sestrojovali různá tělesa a dělali jejich nárysy, půdorysy a bokorysy a potom zkoušeli, zda budou spolužáci schopni sestrojit stejné těleso, jaké jsme měli my. Posledním prostředím, ve kterém jsme zatím pracovali, byly „Parkety“. Pokus využít k manipulaci i výhody nové interaktivní tabule z neznámých technických důvodů nevyšel, ale jedna skupinka si mohla vyzkoušet práci s parketami alespoň na notebooku.


Český jazyk

Pozdní podzim patřil v českém jazyce převážně opakování mluvnických kategorií, druhům zájmen, číslovek (a velmi užitečné kategorii, to jest jejich zápisu) a také skloňování několika perliček - jako třeba vztažného zájmena jenž či opakování číslovek dva/oba ap. Jako v každé epoše jsme i v této cvičili psaní - tentokrát vyprávění od konce, tedy retrospektivu.

Pro některé děti byla právě uplynulá epocha v oblasti češtiny výzvou - neboť byly konfrontovány se svou vlastní prací v pracovním sešitě a učily se chápat, že pracovní sešit nemá být zábavou pro učitele, nýbrž platformou pro zábavu a trénink pro děti - a bez kontroly cvičení a snahy jevy, které neumím řešit, pochopit, nemá vyplňování pracovního sešitu smysl. Věřím, že jsme i v tomto pokročili o velký krok dále - a že je to možná ten největší, který se v těchto týden na poli češtiny udál :)


Projekty

Časopis - ten byl jednoznačně tím, který dětem v posledních týdnech nejvíce přispěl k osobnímu rozvoji a svou reálností je naučil tomu, co “školní” projekt sám o sobě nemůže při sebelepší vůli dokázat: práci s časem. Pro nás učitele bylo - krom přirozené pomoci - kouzelné sledovat, jak děti “makají”, aniž by je někdo nutil nebo pobízel. Většina skutečně přestala prokrastinovat a táhla za jeden provaz k cíli! Někteří silněji, jiní slaběji, ale to už oni sami budou vědět! V obou případech však mohou na svůj výkon být náležitě pyšní.A jak vidíte na fotkách, v mezičase se krom časopisu stihlo i ledacos jiného... A nebojte, křest časopisu proběhl zcela nealkoholicky!


Anglický jazyk

První hodinu v listopadu jsme věnovali svátku Halloween. Většina žáků, ale i my učitelé jsme přišli v maskách. Myslím, že největší úspěch sklidila Evženova maska. Pustili jsme si dokument o historii tohoto svátku a potom následoval kvíz a další „halloweenské“ aktivity, jako přesouvání lentilek pomocí brčka. Sladká odměna v podobě několika lentilek pro každého, nás neminula.

V následujících hodinách už to bylo o budoucnosti – předpovídané i předpokládané. Využili jsme k tomu tematický okruh cestování do vesmíru. Povídali si o kosmonautech, raketách, vesmírných lodích, vesmírných stanicích. Pustili jsme si krátký dokument o létajících autech. Vymýšleli vlastní dopravní prostředek budoucnosti. Hodinu před opakovacím testem jsme si trochu „zahazardovali“ a hráli jsme „Mluvnické casino“. Každý si sázel na to, jak moc si věří, že pozná, zda jsou zadané věty správné či nikoliv. A co víc, jediným možným jazykem k jakémukoli dorozumívání byla angličtina. Byla to hodina plná napětí i radosti z „vyhraných“ sázek.

V prosinci jsme začali novou lekci - venkov (slovní zásoba) a také minulý čas prostý a průběhový. Popisovali jsme obrázky, zpívali jsme písničku a vytvořili svůj vlastní příběh s použitím minulého času prostého i průběhového.


Art

Konec listopadu jsme se v hudební části artu věnovali dalším hudebním stylům, spirituálům a rock'n'rollu. Podstatnou část Artu jsme pak věnovali nácviku pásma na adventní slavnost. Kvůli nedostatku času pro nácvik plnohodnotného divadla a zároveň kvůli spojení představení s pátou třídou jsme se rozhodli ke tvorbě vlastní blackout poetry. Děti dostaly do rukou dvojstránku z dlouhého článku o Vánocích na české wikipedii. Každý měl trochu jinou část, někteří měli stejné. Zde si zaškrtali slova, která je zaujala, a zbytek začernili fixou. Výsledná slova jsme uspořádali do básnických a jiných celků, někteří z nich udělali píseň, jiní dramatizaci. Pásmo jsme pak zkoušeli na mikrofon a naučili jsme se tak, jak se ovládá zvuková technika. Pracovali jsme na správném přednesu a výslovnosti i na komediálních prvcích. Výsledné pásmo má dadaistický a místy černohumorný charakter, který zatím alespoň pobavil nás účinkující.

Ve výtvarné části artu jsme pak navazovali na téma z ITB a tvořili vlastní evoluční stromy a jejich možné podoby v případě jiných klíčových okolností, které by vedly k vývoji zcela nových organismů.


Výuka venku a páteční dopoledne neboli nově SOWa

Výuka venku či příchod “venku” k nám je vždy něčím, co zpestří a obohatí náš svět - a tato epocha byla v tomto směru opravdu štědrá. Neskutečně poutavě jsme proletěli fantaskními literárními světy s panem Procházkou, řádně se prošli po oblasti Barrandienu v CHKO Český kras a vrátili se do dob, kdy i “u nás” bylo moře, postavili si a programovali legorobotky či se zamysleli nad kulatostí Země s divadlem Kampa. Při pátečních workshopech jsme zase nahlédli do různých počítačových programů díky Evě Nečasové, rozmluvili postavy české historie společně se Slávkem Horou či se s Ivou a Petrem učili revidovat svou práci za uplynulý týden ;) A konečně i úklid zahrady měl pro mnohé svou poezii...
Malování hennou, které k nám mířilo až z Plzně, bohužel překazila chřipka - máme ovšem přislíbenu novoroční náhradu! Stejně tak je příslibem nového roku i otevření pravidelných mezitřídních pátečních literárních dílen s Ivou, Anežkou a Dominikou. Těšme se tedy do nové epochy i celého nového roku, jistě přinese mnohem mnohem více, než vůbec můžeme nyní avizovat!
Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020