06.01.2020 - 10.01.2020

Integrované bloky - Mirka, Kačka

V pondělí, rovnou po vánočních svátcích jsme navštívili divadelní představení Divadla v Dlouhé - Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka. Příběh o chlapečkovi Pavlíkovi ukázal, jak lze o Vánocích zažít spoustu hezkých setkání. Po tom, co se přesně na Vánoce Pavlík ztratil svému tatínkovi, potkal důstojného pána s kaprem, tichou holčičku jako z Andersenovy pohádky, pražského lampáře, zažil pekelná dobrodružství nebo se skamarádil s pošťákem Klementem a jeho kobylkou. Představení bylo kombinací mluveného slova s písničkami ze 60. let minulého století. S některými veselými z nich se taky seznamujeme a objevujeme jejich půvab. V pátek jsme si četli příběh o měsících roka, jak vznikly jejich názvy, od čeho se odvíjely, jaká slova jsou v nich obsažena.Matematika - Mirka, Kačka

Na matematice jsme vstoupili do nového prostředí, kterým je dětský park. Podstatou tohoto prostředí je naučit děti krok za krokem číst z mapy, vnímat mapu jako specifické zobrazení objektů - jednotek v prostoru. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Nejdřív se seznamovaly se stanovištěmi, které tvoří dětský park, pak jednotlivá stanoviště skládaly do parku podle nákresu z pracovního sešitu. Nakonec vypracovávaly různá zadání, třeba měly najít nejkratší či nejdelší trasu od jednoho stanoviště k druhému, nebo spočítávat počet stanovišť. Na tomto druhu práce se děti učí celému komplexu matematických i sociálních dovedností - dělají matematické operace, posilují představivost, orientují se v prostorových vztazích, učí se spolupracovat.Projekty - Mirka, Kačka

Od ledna děti pracují na svých individuálních projektech. Znamená to, že na svém projektu pracují samostatně nebo ve dvojicích či malých skupinkách. Projekt si mohou vymyslet nebo mohou začít pracovat na zadání, které dostanou nebo si vyberou třeba od učitelů a učitelek. Podmínkou pro práci na vlastním projektu je mít schválený projektový plán. Ten popisuje celý proces práce od definování cíle až po finální produkt. Plán je důležitý průvodce a i proto děti v tuhle chvíli pracují zejména na nich.Angličtina - Renča

Tento týden jsme začali nové téma Body parts. Učíme se slovní zásobu na skoro všechny části těla. Pomocí her a písničky Head, Shoulders, Knees and Toes procvičujeme.


Art - Lukáš

Zabývali jsme se příběhem Tří králů - mudrců z východu. Nejdříve jsme si o nich povídali a shrnuli si celý příběh o narození Ježíška, na to navázaly dvě písně o Třech králech, z nichž jednu složili druháci předchozí den a hned se nám zalíbila. Děti poté zpracovaly za pomoci voskových bločků a pastelek vlastní obrázek inspirovaný příběhem a na závěr děti utvořily během deseti minut velký živý obraz betlému, ke kterému už se přišli Tři králové poklonit. Při této aktivitě děti výborně spolupracovaly, bez hádání si rozdělily role (tři králové, Ježíšek, dům, osel…) a vybraly si kostýmy.Čtenářská dílna - Kačka

Na čtenářské dílně nás čekalo první čtení s porozumění a práce s textem. Děti si mohly vybrat ze dvou úrovní obtížnosti, nižší obtížnost, příběh o kocourkovi Tomovi, zvládly děti s přehledem a nad vyšší obtížností, příběhem o klukovi Markovi, se trošku zapotily. Každopádně už zvládneme přečíst text a porozumět mu. Malý krok pro lidstvo, ale velký krok pro nás!

Den venku - Mirka, Kačka

Od ledna jsme se začali věnovat novému tématu, kterým je kalendář a čas. Ve čtvrtek jsme navštívili tematický workshop o kalendáři, veden Muzeem hlavního města Praha. Tam jsme objevovali tajemství plynutí času, povídali si o ročních obdobích a měsících, jak si lidé snažili čas organizovat a orientovat se v jeho cyklech. Pomůckou nám byla kopie vzácné kalendářní desky staroměstského orloje, kterou namaloval Josef Mánes.Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020