11.11. - 15.11.2019

Integrované bloky - Mirka a Kačka

Integrované bloky jsme tento týden otevřeli písmenem R. Povídali jsme si o revoluci, a to nejen přes plakát, který nám písmeno R znázorňoval, ale i díky tematickému videu pro děti. Další písmeno, které jsme se učili a povídali si o něm, bylo písmeno N. K písmenu nás tentokrát dovedl plakát s námořníkem. Povídali jsme si o jeho kamarádství s rackem, námořníkovi jsme dali jméno Norbert. Děti přitom zjistily, že už znají všechna písmena námořníkova jména a že ho umí i napsat. O písmenkách si však nejen povídáme, taky je hodně procvičujeme. Pracovní listy, které k tomu máme, se nám písmenky pokaždé zaplní. V pondělí jsme taky dělali sluchová cvičení - doplňovali písmena do slov podle poslechu.
Matematika - Mirka a Kačka

Tento týden jsme opět dělali matematické operace - cvičení na sčítání. Spočítali jsme předměty i lidi na obrázcích, zapisovali je do tabulky. Nácvik zápisu počtu je moc důležitý, díky němu děti získávají představu o čísle jako veličině. Taky jsme pracovali s dřívky - ze dřívek jsme dělali čtverce, učili jsme se porozumět číselné řadě, jiným způsobem nahlížet na sčítání.


Projekty - Mirka a Kačka

Na projektech každý intenzivně pracuje na svém úkolu. Někdo spíše stříhá z papíru nebo kartonu, někdo lepí, někdo zase usilovně piluje v dílně. Je vidět, že děti vzaly práci na přípravě společného projektu zodpovědně, na projektové úkoly se moc těší.
Angličtina - Renča, Mirka, Kačka, Iva

Začali jsme nové téma My Family a učíme slovíčka mum, dad, brother, sister, grandma, grandpa, baby a písničku Finger family song.


Art - Kačka a Lukáš

Tento týden jsme s dětmi začali nacvičovat vánoční představení. Více neprozradíme, máte se, milí rodiče, na co těšit!


Čtenářská dílna - Kačka

Děti si tento týden do školy přinesly své oblíbené knihy, vyhledali jsme v nich společně postavy a snažili jsme se je charakterizovat - Jaké jsou? Jak asi vypadají? Co asi tak v příběhu prožívají?


Den venku - Mirka a Zuzka, Jana, Klára, Lucka a Míša

Tento týden byl ve znamení svatomartinských oslav (11. listopad). I my jsme se k připomínání si svátku sv. Martina připojili a společné s druháky a třeťáky se zúčastnili různých dílniček. Děti mohly absolvovat dvě z pěti dílniček - připravovaly divadlo nebo dělaly barevné lampiony; mohly péct svatomartinské pečivo, číst si příběh sv. Martina nebo řešit speciální matematické hlavolamy. Děti vybrané dílničky absolvovaly ve smíšených skupinách, čímž prohloubily své kamarádství s dětmi z jiných tříd.
Třídnická hodina - Mirka

Na třídnické hodině jsme si povídali o bezpečnosti, o různých způsobech, jak reagovat v náročných situacích, třeba když vypukne požár. Přišla k nám i paní ředitelka Iveta, která dětem odpověděla na otázky k bezpečnosti, kterých bylo skutečně hodně. Pak jsme se navzájem oceňovali, říkali si, co se nám na týdnu líbilo, co bylo pro nás důležité.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020