2.12. - 6.12.2019

Integrované bloky - Mirka a Slávek

V pondělí jsme se učili písmeno J, které nám přiběhl ukázat J-jelen. Procvičování psaní písmene J jsme doplňovali o cvičení zaměřené na analýzu a syntézu řeči, pustili jsme se do rytmických cvičení. Při každém novém písmenku si zopakujeme, jak se správně drží tužka, jak sedíme - zvnitřňujeme si hygienické návyky důležité při psaní. Ve čtvrtek jsme měli centra aktivit - pět skupin dětí vypracovávalo různé úkoly na pěti stanovištích. Děti dělaly písmenkové tajenky, osmisměrky, puzzle, skládaly obrázky se zvířátky a přitom se učily různým dovednostem - nejen psát a přemýšlet o písmenkách, ale i hlídat čas a jak si pomáhat.
Matematika - Mirka, Iva

Na matematice se věnujeme matematickým operacím. I tento týden jsme pokračovali v různých cvičeních zaměřených na procvičování sčítání, odčítání a na posilování představy o číslu. V úterý jsme doslova prvním krůčkem vstoupili do dalšího matematického prostředí, kterým je krokování. Jde o hravou aktivitu, které u dětí rozvíjí schopnost počítání, přičemž se přitom využívá rytmický pohyb chůze. Děti se při krokování učí porozumět povelům a standardizovat své kroky - vnímat je jako jednotku. Krokování je dalším prostředím, které děti připravuje na řešení rovnic.


Projekty - Mirka

Předmět Projekty se tento týden nesl ve znamení intenzivní práce na jednotlivých úkolech. Děti pracovaly v dílně, kde usilovně pilovaly různé součástky, řezaly a lepily je do podoby výrobků, které si naplánovaly vyrobit. Pokud byl někdo rychlejší a svou práci dokončil, mohl pomoct spolužákovi či spolužačce. Zdá se, že děti mají projekty moc rády, jelikož mohou pracovat individuálně i ve skupinkách, pomáhat si, přemýšlet a učit se navzájem jeden od druhého.Angličtina - Mirka, Iva

Jelikož tento týden byla angličtinářka Renča na studijně pracovním pobytu v zahraničí ve Švédsku, hodiny angličtiny jsme využili na řešení důležitých věcí, kterými ve třídě žijeme. Hodně jsme si povídaly o spolupráci, co pro nás znamenají pravidla, jak nám pomáhají v našem fungování. Společně jsme řešili různé situace, otevírali důležitá i zajímavá témata. Děti se věnovaly i svým portfoliím - třídily výstupy, identifikovaly ty z nich, se kterými kterými jsou spokojeni a považují je za zdařilé.


Art - Lukáš

Tento týden jsme s dětmi pokračovali v nacvičování představení na adventní slavnost, a protože nám zbylo trochu času, namalovali jsme si mokrým akvarelem vánoční přáníčka a trochu jsme si Vánoce a zimu při malování prožili.


Čtenářská dílna - Slávek

A znovu jsem se spolu potkali ve středu, tentokrát na čtenářské dílně. Kačka nám ze Švédska poslala zajímavé zadání. Rozdělili jsme se k našim stolkům a začali jsme řešit záhadu postav na obrázku. Zadání vypadalo jednoduše. Zkoušeli jsme sami číst jednotlivé indicie, podle kterých jsme přiřazovali jména k jednotlivým postavám. Někomu to šlo snadno, některým pomáhali spolužáci. Nutně jsme museli přemýšlet a vnímat každé napsané slovo. Všem se nám podařilo úkoly vyřešit k vlastní spokojenosti.


Den venku - Mirka, Zuzka

Na Dni venku jsme se zúčastnili programu Národopisného muzea, které sídlí v pražské Kinského zahradě - Půjdem spolu do Betléma. Při příležitosti svátku sv. Mikuláše jsme si prohlíželi tamojší expozice lidové kultury Čech, Moravy a Slezska. Místní průvodkyně nás provedla tajemstvími adventních zvyků a tradic. Prostřednictvím interaktivní přednášky jsme se dozvěděli o adventním a vánočním koledování, o vánočních tradicích rodin, které v minulosti žili ve městě a na venkově. Nakonec si každé z dětí vyrobilo svůj vánoční svícen.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020