25.11.- 29.11.2019

Integrované bloky - Mirka a Kačka

Na integrovaných blocích jsme se pustili do objevování a procvičování písmen V a G. Písmeno V bylo zastoupeno symbolem varhan, písmeno G nám zase přiblížil krátký příběh školáčků, kterým v penálu chyběla guma. Na pracovních listech jsme procvičovali jejich psaní, nová písmenka vyhledávali ve slovech, vytleskávali ty slova, ve kterých se tyto písmenka nacházejí.
Matematika - Mirka a Kačka

V matematice jsme pokračovali v zápisu počtu, dělali matematické operace (sčítání, odčítání). Při manipulací s kostkami jsme stavěli vagónky a vláčky, díky nimž jsme se učili vztahům mezi čísly pomocí porovnávání jejich velikosti.


Projekty - Mirka, Kačka

Na projektech jsme pokračovali prací na individuálních úkolech, které jsou součástí jednoho velkého - společného projektu. V pondělí a v úterý nás ve školce navštívila jedna z maminek, se kterou jsme pekli vánoční cukroví. Děti pracovaly v dílně, stříhaly, malovaly, vázaly provázky. Některé pracovaly samostatně, některé v malých skupinkách, pokaždé s cílem naplnit svůj cíl. Ve třídě jsme taky přivítali žačky páté třídy, které nám představili svůj projekt, zaměřený na způsoby, jak třídit odpad. Děti se nejen dozvěděly, proč se má odpad třídit, samotné třídění odpadků si každé z dětí i přímo ve třídě vyzkoušelo.

Angličtina - Renča, Mirka, Kačka, Iva

Děti tento týden upevňovaly slovní zásobu na téma rodina, zazpívaly si tématické písničky, zahrály si lodě a jiné další hry.


Art - Kačka a Lukáš

Až do Vánoc bude náš ART patřit nacvičování vánočního představení, děti pilně nacvičují a učitele pilně hrají na kytaru a zpívají, snad vše dojde ke zdárnému konci!

Zábor školy - Kačka

Ve středu děti ráno před školou čekalo velké překvapení. Škola byla zavřená a děti se nemohly dostat dovnitř, začali jsme zjišťovat proč, když vtom se objevila paní ředitelka, která nám všem předestřela situaci - děti se ve škole hádají o místečka, jsou k sobě nepřátelská, bojují o území, nesdílí společně prostor, a tak dokud děti nepředloží alespoň 3 návrhy, jak tuto situaci řešit, škola zůstane zavřená. Děti se rozeběhly po třídách a diskutovaly mezi sebou, následně předložily vytvořená pravidla a škola byla zase otevřená.


Den venku - Mirka, Kačka, Zuzka

Den venku jsme tento týden strávili návštěvou divadelního představení Divadla 21 - Jak se dělá divadlo. Společně se čtvrťáky a páťáky jsme díky hercům a herečkám zjišťovali, co všechno musí umět herec, aby byl skutečným hercem - jak musí pracovat s hlasem, jak se musí pohybovat a vyjadřovat a pozorovat svůj okolní svět a lidi v něm, aby znázornil dobře danou postavu.


Třídnická hodina - Mirka

Na třídnické hodině jsme společně řešili téma hraní si s hračkami ve škole - zda si mají děti nosit hračky do školy, za jakých podmínek si s nimi mohou hrát a zda vůbec si mají hrát. Téma otevřely samotné děti a samotné diskuze se zhostily s největší vážností. Diskuzi jsme neuzavřeli, jelikož se ukázalo, že děti na téma hraček nahlížejí z různých úhlů pohledů, vnímají různé jemné drobnosti, které ještě musí dobře promyslet. Tématu hraček se tak třídě se budeme věnovat i příští týden.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020