30.9. - 4.10.2019

Integrované bloky - Mirka a Kačka

V integrovaných blocích jsme ukončili velké zářijové téma - římské číslice. Každé dítě pracovalo na své knížce římských číslic - jednotlivé čtvrtky s římskými číslicemi si děti seřadily, pak děrovaly a svázaly provázkem. O knížkách jsme si pak společně povídali, každé dítě vybralo svou nejvydařenější stránku. Společně jsme se snažili popsat proces tvorby a podmínky dobrého výsledku - co znamená hezky namalovat číslici a co k tomu potřebujeme. Pomalu jsme se začali připravovat na psaní velkých tiskacích písmen. Mluvili jsme o tom, proč je dobré umět psát, co vlastně písmo je, jakou různou podobu může mít. První písmeno, které jsme zvolili ke seznámení je písmeno A. Jelikož každé písmeno má své vlastní vizuální ztvárnění a příběh, při Áčku se děti obeznámily s pohádkou o andělovi Josífkovi, který ztratil křídla. Ty jsme pak hledali v Milíčovském lese, po jejich nalezení jsme je opravili a andělovi připravili vzkaz. Andílek mohl díky nám zase létat, a tak nám na oplátku nechal na světlech v chodbě trochu andělského třpytu, schválně se tam podívejte, zda ho také uvidíte.Matematika - Mirka a Kačka

V matematice jsme začali pracovat s pracovní sešitem. Objevovali jsme detaily úvodního obrázku, který nás hezky do matematiky vítal, děti odpověděly na několik takřka matematických otázek, z kterých se vyklubala hezká debata. Procházeli jsme matematickými cvičení, s cílem obeznámit se s různými způsoby zápisu počtu a čísel. Začali jsme s první matematickou operací - sčítáním.


Projekty - Mirka a Kačka

Tento týden jsme pokračovali v přípravě společného projektového návrhu. Děti byly rozděleny do 4 skupin (fialová, zelená, oranžová a žlutá skupina), ve kterých pracovaly na svých návrzích společných (třídních) projektů. Děti navrhly školní jarmark, bedničkovou zahrádku, různé třídní zlepšováky, hodiny ročních období apod. Své návrhy pak přede všemi prezentovaly. Jelikož cílem bylo dopracovat se k jednomu společnému projektu, děti o jednotlivých návrzích projektů ve finále hlasovaly.
Angličtina - Renča, Mirka, Kačka

Tento týden jsme společně uzavřeli témata - Colors, Numbers 1-10, School Objects and Star family, jejichž součástí byla také základní komunikace jako: "Hello, how are you today? I'm fine, thank you", "What's your name? I am Simon". Vyzkoušeli jsme si co si pamatujeme a přešli na nové téma - Hračky (Toys).


Art - Kačka, Lukáš

Tento týden se potkala žlutá barva na hřišti s červenou a vznikla z toho oranžová. Děti používaly různé techniky malování, a tak je každý obrázek jiný, o čemž jsme si na konci hodiny dlouho povídali. Vystavené práce si můžete prohlédnout na chodbě před třídou.
Čtenářská dílna - Kačka

Tento týden byla naším tématem báseň. Děti v kroužku říkaly básničky, které už znají. Některé básně byly podzimní, některé zimní a některé třeba i docela humorné. Po odříkání básní následovala forma, u které si děti mohly zvolit obtížnost podle uvážení. Spousta dětí si zvolila tu nejtěžší formu, kterou děti zvládly levou zadní.


Spaní ve škole - Mirka, Kačka a třída

V pátek jsme společně absolvovali naše první spaní ve škole. Po vyučování a družině jsme společně s rodiči připravili na školní zahrádce oheň, opékali buřty a povídali si. Po odchodu rodičů jsme si připravili pelíšky - rozložili karimatky a spacáky ve třídě. Pak jsme se všichni potkali u ohně, kde jsme si ještě zazpívali, povídali si a nakonec šli na bojovku. I když jemne mrholilo, v zahrádce nám svítila světýlka, ke kterým děti měly přijít a najít si místo, které se jim líbí. To “své” místečko si děti označily bílou stužkou. Děti se zahradou měly pohybovat v tichosti a osamotě, v soustředění se na zahradu v objetí tmy a blikajících světýlek. Po umytí zoubků začalo ono očekávané spaní ve škole. Ráno nás čekalo povídání si a snídaňové palačinky s marmeládou a ovocem.
Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020