9.12. - 13.12.2019

Integrované bloky - Mirka, Kačka

Na integrovaných blocích jsme dobrali všechna písmenka - F, Z, Ch. Písmeno F nám znázornila flétnička, písmeno Z bylo zpřítomněno přes zoubek a Ch nám ukázala chobotnice Ludvík, která neměla ráda háčky a čárky nad písmenky. Děti opět jednotlivá písmenka procvičovaly, psaní si mohly zkoušet v centrech aktivit - k dispozici měly krupici, modelínu, písmenkové pexeso. S dětmi aktuálně procvičujeme správné psaní, přitom sledujeme tah formy, velikost písmene, celkové hygienické zvládnutí psaní včetně držení tužky.Matematika - Mirka, Kačka, Iva

Na matematice se učíme zapisovat počet,

spočítat, odpočítat i dopočítávat. Taky rozvíjíme prostorovou představivost - třeba skládáním čtvrtky papíru na poloviny. Různými cvičeními se učíme pracovat s množinami prvků, na základě analogie přicházet na principy řešení jednotlivých úkolů.Projekty - Mirka, Kačka

Tento týden jsme se dopracovali k velikému finále - dokončili jsme první společný projekt třídy, kterým byla příprava adventního jarmarku. Děti byly rozděleny do dvou nosných týmů - organizačního, který měl na starosti organizaci jarmarku (přípravu prodejných stánků, výroba ozdobných girland), druhý tým pracoval na různých výrobcích, které pak na samotném jarmarku prodávaly. Během výuky jsme se společně dohodli, na co věnujeme finanční částku z jarmarkového prodeje. Děti hlasováním rozhodly, že částku darují koupě tabulí pro děti z rozvojových krajinách, kterým v jejich třídách chybějí.Art - Kačka, Lukáš

V ARTu i nadále pokračujeme v nacvičování vánočního představení, děti cvičí se šátky a zpívají koledy, těšte se na adventní slavnost!


Čtenářská dílna - Kačka

Během čtenářské dílny jsme si s dětmi povídali, o tom, co nás v ten den čekalo. Byl to pro naši třídu velký den, zakončovali jsme totiž náš celotřídní projekt - adventní jarmark a můžu prozradit, že dopadl skvěle.


Den venku - Kačka, Zuzka

Vydali jsme se s dětmi na výstavu betlémů do kostela Panny Marie Sněžné, nedaleko Františkánské zahrady. Nejprve jsme se zastavili právě v této zahradě a dali jsme si svačinu. Dále jsme přišli do provoněné místnosti, kde jsme mohli vidět nejrůznější betlémy - sádrové, papírové, dřevěné, lákové, korálkové, mechanické, malé, velké. Každý si zkrátka přišel na své. Děti nejvíce zaujal mechanický pohyblivý betlém, na který se musela stát fronta. Odcházeli jsme odtud plni dojmů a vánoční nálady.Třídnická hodina - Kačka

Tématem naší třídnické hodiny byl osobní prostor a jeho (ne)narušování. S dětmi jsme se bavili o osobních hranicích, sdíleli jsme si, jaké narušení prostoru je pro nás nepříjemné. Na závěr si děti ve skupinkách připravily scénky, ve kterých ukázaly, jak se zachovat, když mi někdo naruší osobní prostor a jak tomuto narušení předcházet.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020