Adaptační pobyt Jesenice

Náš adaptační pobyt začal poklidnou cestou rychlíkem z Prahy do Rakovníka. Velmi vlídný průvodčí nám zajistil i poklidný přestup v Rakovníku, na který jsme měli jen 3 minuty 😊. Po 20 minutách nás motoráček dovezl do Jesenice u Rakovníka a my mohli konečně vyrazit vstříc dobrodružstvím.S batohy na zádech jsme po čtvrt hodině chůze dorazili na místo do rekreačního střediska Peira. Uvítal nás majitel Tomáš, který nám přidělil chatky a my jsme se nejprve ubytovali. Po rychlém prozkoumání nejbližšího okolí jsme šli na oběd. Seznámili jsme se s Vaškem, který nám předával důležité informace, které jsme k poklidnému pobytu potřebovali.

Na adapťák jsme odjížděli s tím, že nás již ve škole kontaktovali nějací vesmírní poutníci, kteří nás požádali o pomoc. Ztroskotali v naší galaxii a chtěli od nás, abychom objevili tajný magický kód, který jim pomůže dostat se zpět domů.

Ve vlaku nám, pan průvodčí předal další dopis od vesmírných poutníků, ve kterém jsme měli nové informace a instrukce, co máme dělat. Měli jsme nejprve co nejvíce zjistit každý sám o sobě a zamyslet se nad sebou, co máme rádi, co rádi děláme atd. Takto nasbíranou energii jsme měli pak využít ke spolupráci. Po obědě jsme tedy dělali různé aktivity, abychom úkol splnili. K tomu nám venku lehce pršelo, tak jsme se drželi v teple.Po svačině se počasí umoudřilo a my jsme se vydali do lesa. Obdivovali jsme krásy přírody, poznávali houby, stromy a nezapomněli jsme postavit domečky lesním skřítkům. Při lesohrátkách jsme sbírali přírodniny, abychom vytvořili velký magický znak, kterým s námi vesmírní poutníci navazovali kontakt. Po návratu jsme na zemi vytvořili velký magický obrazec, kterým jsme vysílali společnou energii.Po večeři jsme hráli hry na podporu spolupráce a dobrých vztahů. Večer jsme se sešli na jedné chatce a zakončili Petrovým čtením na pokračování.

Ve čtvrtek jsme se probudili do velmi chladného rána bez deště zalitého sluncem. Po snídani nám Petr vyprávěl svůj sen, ve kterém se mu zjevili vesmírní poutníci a prosili nás, abychom postavili vesmírné moduly, kterými by se mohli inspirovat. Vydali jsme se do lesa a úkol splnili. Vytvořili jsme sedm úžasných modulů pro sedm poutníků.Po obědě jsme šli do lesa zkontrolovat domečky pro lesní skřítky a v jednom z nich jsme našli další dopis od vesmírných poutníků s poděkováním za moduly. Jako odměnu za naši pomoc jsme dostali klíče k dávnému vesmírnému poznání. Poutníci nás požádali, zda nevíme, jak jim pomoci načerpat ubývající energii. Měli jsme za úkol zjistit, zda na Zemi již někdo nevymyslel nějakou teorii týkající se energie.

Po svačině jsme hráli skupinové hry na podporu dobrých vztahů a zamýšleli jsme se nad pojmem „pomáhání“. Komu pomáháme a kdo pomáhá nám, kdo nás dělá šťastné, komu děláme radost a jak je hezké dělat lidi kolem sebe šťastné.

Večer jsme přemýšleli nad úkolem od poutníků a hledali teorii o energii. Napadla nás rovnice od Alberta Einsteina E = mc². Shromáždili jsme se kolem magického obrazce, který jsme vytvořili, každý v ruce držel klíček od vesmírného poznání a společně jsme nahlas zavolali Einsteinovu rovnici. Uprostřed kruhu se něco pohnulo a my jsme našli schovaný poklad s dávným vesmírným poznáním a děkovným dopisem od poutníků. Zachránili jsme je a pomohli jsme jim vrátit se zpět domů.Den jsme opět zakončili společným čtením na pokračování a usínali jsme s dobrým pocitem, že jsme udělali dobrý skutek.

V pátek po snídani nás čekal úklid a balení. Před obědem jsme ještě stihli zhodnocení celého pobytu a krátké hry.

Po obědě jsme se rozloučili s Tomášem a paní kuchařkou, kterým jsme na památku vytvořili děkovný dopis za vynikající jídlo a pobyt.

S batohy na zádech jsme se vydali na nádraží a cestu vlakem zpět do Prahy jsme zvládli v klidu a v pohodě.Shodli jsme se, že se nám na Peiře moc líbilo a chtěli bychom tam ještě někdy strávit adapťák nebo expedici 😊.


Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020