Druháci: Únorové shrnutí

Měsíc únor byl plný novinek a nesl se v tématu inspirace a práce na sobě. Zavedli jsme si deníčky s pandou, tzv. pandíčky, do kterých si každý den zapisujeme, co se ve škole událo a také, co nás čeká v nejbližších dnech.V českém jazyce jsme se začali věnovat psacímu písmu. Zvládli jsme písmenka i, u, e, l, a, m a naučili jsme se je vzájemně propojovat. Také jsme se blíže seznámili se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, jejich funkcí ve slovech a jak se správně píší.V matematice už počítáme s čísly do 100 a začali jsme rýsovat. Objevili jsme, jak se správně drží pravítko, jak se s ním měří, jak narýsovat rovnou čáru a spojit dva body. Také jsme zopakovali vlastnosti čtverce a obdélníku. Hodně jsme se zaměřili na čtení s porozuměním a práci se zadáním úlohy. A stihli jsme zopakovat i hodiny a orientaci v čase.Děti také pilně pracovaly na svých projektech. A protože spousta z nich v současné době vytváří deskovou hru, uspořádali jsme pro zájemce workshop na téma "Jak dobře napsat pravidla hry".Páteční Dny venku jsme trávili v milé společnosti inspirativních rodičů a prarodičů, kteří dělají něco zajímavého. První pátek byl o naplňování dětského snu stát se hokejistou s Petrem Jonášem. Druhý pátek jsme se věnovali bádání a zkusili si, co všechno obnáší práce vědce s Martinem Marešem. Děti si vyrobily svůj přenosný mikroskop a vyrazily do terénu zkoumat mikrosvět kolem nás. A nakonec jsme si po prázdninách vyzkoušeli černé kovářské řemeslo s dědečkem Jankem Lackem, který rozžhavil svou výheň přímo na zahradě školy, a všechny děti si odnesly domů svůj vlastnoručně vykovaný výrobek.

Tím jsme krásně uzavřeli poslední školní únorový den a těšíme se, co zajímavého nám přinese březen.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020