Druháci: 5. týden 30. 9. - 4. 10. 2019

V pondělí jsme se rozloučili s posledním zářijovým dnem. Naposledy jsme si zazpívali Babí léta a vypustili jsme je ven. Ohlédli jsme se za uplynulým měsícem a odpověděli si na otázky, co nového jsme se naučili, co se nám povedlo a co ještě potřebujeme procvičit. Také jsme si rozlosovali první služby. V matematice jsme zopakovali krokování a vytvářeli sčítací rodinky. Hodiny angličtiny se v tomto týdnu nesly v tématu školního vybavení. Děti se naučily pojmenovat školní pomůcky a vybavení penálu. Seznámily se s vazbou “There is, There are” a taky s předložkami on, in, under, behind, next to, in front of.V úterý jsme přivítali měsíc říjen novou písničkou o kaštanech, které chtěly vidět Prahu, a uvedli se tak do nového tématu, kterým je Praha. Povídali jsme si pověst o praotci Čechovi a jeho příchodu na horu Říp, o kněžně Libuši a o založení Prahy. Také si každý vyrobil svou mapu Prahy s vlastní pečetí, kterou si budeme společně doplňovat a pak podle ní vyrazíme na výlet.Ve středu jsme si do ranního kruhu přidali novou tleskačku. Dopoledne jsme se pak zabývali Vyšehradem a pověstí o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Společně s Šemíkem jsme se naučili rozlišovat věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Na hodinu matematiky k nám přišla na návštěvu Iva Jabůrková, která učí matematiku ve vyšších ročnících. Udělala nám zajímavou rozcvičku a pak jsme s ní počítali a rozdělovali peníze.Čtvrtek jsme zahájili třídnickou hodinou, kterou už měly ve své režii samy děti. Bavili jsme se o tom, jak naši třídu vidí ostatní učitelé, jak se jim u nás učí a co můžeme udělat pro to, aby jim u nás bylo dobře. Na matiku opět přišla Iva a zůstala s námi i na projekty. Skládali jsme parkety a zkoumali různá řešení na mazací tabulky.


V pátek jsme prožili skvělé dopoledne. Po ranním kruhu jsme vytáhli naše nové mapy. dostali jsme nálepky Vyšehradu, kněžny Libuše, praotce Čecha a Horymíra na Šemíkovi. Ty jsme si nalepili na správné místo do mapy. Po svačině si pro nás šesťáci a čtvrťáci připravili zajímavá stanoviště, na kterých jsme si mohli vyzkoušet různé věci. Třeba jak vznikají krátery na Měsíci. Taky jsme zkoušeli hledat rovnováhu, pozorovali ptáky, bavili se o stromech a zkoušeli je změřit, pozorovali jsme všelijaké věci pod mikroskopem a pod lupou hledali malé organismy z rybníka, dokonce jsme si hráli i na archeology. Největší úspěch mělo mletí mouky pravěkým způsobem - drcením mezi kameny. Po programu nás čekala ještě oblíbená čtenářská dílna.Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020