Druháci: Týden 13. - 17. 1.

Celý týden jsme se soustředili na tři cíle:

+ čtu a vím o čem

+ spolupracuji (pomáhám a ptám se)

+ nevzdávám se, posiluji mozekPondělí 13.1.

Matematika: str. 33/ 1, 2, 4

Angličtina: City (park, street, shop, hospital, house, flat + předložky)

ProjektyÚterý 14.1.

Čeština: grafomotorická průprava k psacímu písmu

Matematika: vrátili jsme se k úlohám z předchozího dne

ProjektyStředa 15.1.

Čeština: grafomotorická průprava, slova nadřazená, podřazená a souřadná

Matematika: úvod do velkých čísel, vyhledávání čísel ve stovkové tabulce

Angličtina: CityČtvrtek 16.1.

Třídnická hodina

Angličtina: City

Čeština a matematika: Slova nadřazená, podřazená a souřadná; práce se stovkovou tabulkou, orientace ve větších číslech

ProjektyPátek 17. 1.

Den venku: Odhady a měření. Celé dopoledne jsme se věnovali různým měřením. Seznámili jsme se s množstvím měřidel a základními jednotkami, ve kterých měříme. Povídali jsme si o délce, zmínili jsme trojrozměrnost některých věcí, stopovali jsme čas, odměřovali objem, měřili teplotu a hmotnost. Děti si samy vymýšlely, co chtějí měřit. Vše si zapisovaly do tabulky a před samotným měřením si zkusily tipnout, jak jejich měření dopadne. Ve třídě panovala pozitivní pracovitá atmosféra. Děti experimentovaly, zkoušely, měřily a komentovaly své pokusy.

Po obědě byla čtenářská dílna, ve které jsme se opět zaměřili na hlavní postavu knihy a zpracovali další část karty o knize.Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020