Druháci: Týdenní shrnutí 25. - 29. 11.

Pondělí 25. 11.

Matematika: opakování času, psaní číslic, seznámení se s pojmy součet, rozdíl, o x více, o x méně, přidej, uber, dvojnásobek, dvakrát více, polovina

Angličtina: opakování slovíček z předminulého týdne (amp, sofa, mirror, phone, mat, clock, wall, bath, slova s předložkami the phone on the table is grey, the mat next to the bed is red ...)

ProjektyÚterý 26. 11.

Náš svět a čeština: opakování hodin, ú/ů, čtení s porozuměním

ProjektyStředa 27. 11.

Čeština a náš svět: práce na pravidlech školy, mezitřídní spolupráce; bajka o Psu, kohoutovi a lišce (divadlo a pracovní list)

Matematika: psaní číslicČtvrtek 28. 11.

Třídnická hodina

Angličtina: opakování slovíček a aktivity na procvičení učiva z předminulého týdne

Matematika: pracovní sešit s. 18/1, 21/2

ProjektyPátek 29. 11.

Hodnocení uplynulého měsíce, sebehodnocení v rámci probraného učiva, tvorba listopadové měsíční knihy.

Návštěva knihovny.

Čtenářský klub: opakování částí příběhu (začátek, střed a závěr), seznámení se s některými literárními žánry (pohádka, bajka, detektivka, fantasy, horor)

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020