Druháci: Týdenní souhrn 2.-6.12.

Pondělí 2.12.

Ranní kruh: uvedení do nového měsíčního tématu “Způsob života a umění v proměnách času”. Představili jsme si dobu pravěku a začali se učit novou písničku.

Matematika: opakování pojmů přidej, uber, o x více, o x méně, součet, rozdíl, dvojnásobek, dvakrát více, polovina; práce v učebnici s.

Angličtina: Food (opakování slovíček z minulého roku) viz níže

ProjektyÚterý 3.12.

Náš svět a čeština: rytmický úvod - pravěká pohybovka, úvod od tvrdých souhlásek (h, ch, k, r, d, t, n), pracovní list; děti dostaly na opravu a dodělání listopadovou knížku (termín odevzdání je úterý 10.12.)

ProjektyStředa 4.12.

Náš svět čeština: psaní i/y, í/ý v tvrdých souhláskách, opakování u/ú/ů; divadlo O kočce, která chodila sama

Matematika: strategie sčítání čísel (která čísla se nám dobře sčítají a odčítají, aby se nám snadněji počítalo?), pracovní sešit s. 22/2

Angličtina: FoodČtvrtek 5.12.

Třídnická hodina

Angličtina: Food. What’s your favourite food? My favourite food is ...

Matematika: zlomky s. 22/1, 26/4, 28/1

ProjektyPátek 6.12.

Práce s matematickými úlohami. Děti si mohly vybrat z následujících úloh: 21/4, 22/4, 23/4, 24/3, 25/1, 25/3, 26/2 a 27/1.

Pečení pravěkých placekAngličtina - slovní zásoba k tématu Food

lettuce

yoghurt

carrot

fish

sandwich

apple

cheese

hamburger

chocolate

cupcake

cake

salad

cucumber

orange

pear

tomatoe

banana

milk

ice cream

biscuit

tea

pizza

chips

spaghetti

soup

mashed potatoe

chicken

breakfast

lunch lunch time

snack

tea time

dinner


What’s your favourite food for (breakfast, dinner, lunch)?

My favourite food for (dinner, lunch, breakfast) is …

Česťa’s favourite food is …

What would you like?

I’d like ....(cheese, lettuce,...) please.

Here you are.

Thank you.Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020