Jak jsme v šestce zahájili kulatý rok 2020

2.-5. týden 2020: 6.-30. ledna

6. třída


ITB

Hodiny ITB se v epoše Člověk zaměřují především na vývoj lidského druhu. Prošli jsme společně evolučním vývojem lidského druhu od Australopitéků po člověka dnešního typu a vše s tím související. Kromě ryze přírodovědných témat jako proces hominizace, specifické znaky člověka, základní geografické podmínky pro rozvoj lidských sídel nebo klimatické změny a jejich vliv na migraci, jsme se zaměřili také na to, jak jsme jako lidé přišli k řeči, jazyku. Shrnuli jsme si, co vše se muselo stát, aby předchůdce člověka začal mluvit: od změn v komunikaci tlupy, proměny jejích potřeb a jejího pohybu přes změny fyziologické až po informace o mozkových centrech, která jsou za jazyk zodpovědná. Za šířením člověka i jeho jazyka stála jednoznačně migrace tohoto tvora, proto i ona (a její důvody) byla jednou z lednových kapitol ITB. Těsně ji pak doprovázely informace o existenci mnoha světových jazyků a skupin, do nichž se člení. Na skupinu indoevropskou, kam patří i naše čeština, jsme se pak podívali očima historických lingvistů a pátrali ve slovnících několika evropských jazyků po vyjádření té nejzákladnější slovní zásoby, k níž patří slova jako matka, otec, slunce, moře…, abychom si sami ověřili, že příbuznost tam skutečně je! A to nejen s Evropou, ale vskutku i s dalekou Indií!Matematika

V lednu jsme stihli prozkoumat několik dalších matematických prostředí: jedním z nich byli Sousedé, kde jsme pracovali s celými i desetinnými čísly. Tabulka 100 vedla k hlubšímu porozumění desítkové soustavy. Prostředí Mříž I mělo za cíl vést žáky k získání zkušeností s přesným měřením délek a k orientaci ve čtvercové síti. Ujasnili jsme si pojmy, jako “mřížový bod”, “mřížová úsečka”. Zopakovali jsme si vlastnosti kosočtverce, lichoběžníka. Dalšími prostředími byly Pavučiny, Autobus a Egyptské dělení chlebů. Poslední hodiny matematiky v lednu patřily manipulaci s papírem, při které jsme rozvíjeli geometrické zkušenosti. Nejvíce pozornosti jsme věnovali trojúhelníkům a jejich dělení podle stran nebo úhlů.


Český jazyk

Leden se nesl v duchu opakování za celé první pololetí a také opakování všeho, co víme o slovesech. To nám vytvořilo podhoubí pro větnou skladbu, která nás bude po několik dalších měsíců provázet. Druhy podmětů, přísudků - to je vše, co už známe z prvního stupně, nově se nám však nyní přidal přívlastek. A další větné členy budou brzy následovat.

Nelenili jsme ale ani v oblasti literatury: odstartovali jsme referáty o přečtených knihách, sestavili si společný seznam doporučené literatury a čtiví žáci naší třídy začali nosit zajímavé knížky, které právě čtou, a četbou drobných ukázek nám je představují. A zdá se, že ku radosti téměř všech!
Projekty

Po celotřídním projektu časopisu se v lednu všichni obrátili ke svým vlastním projektům. Zapálená část časopisového týmu intenzivně pracuje dále, převážně ve svém volném čase, ostatní už zakotvili jen u toho svého projektu. Proto se nám nyní začínají množit prezentace a my přesouváme svou pozornost nejen na pečlivé vyplňování plánu, ale také na to, jak jej co nejlépe představit ostatním!Anglický jazyk

Měsíc leden patřil velmi oblíbenému tématu - jídlo. Rozšířili jsme si slovní zásobu nejen o některé druhy ovoce, zeleniny a masa, ale také jsme se dozvěděli něco o typických jídlech pro různé země z celého světa. Někteří odvážlivci dokonce ochutnali pravou anglickou “marmalade” nebo mořskou řasu používanou k výrobě japonského sushi. Při sdělování svých gurmánských zážitků jsme dbali na správnou mluvnici a soustředili se především na rozlišování počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen a používání správných tvarů (many/much, is/are, enough). K opakování a procvičování jsme několikrát využili i vymoženosti nové moderní techniky a vypracovávali cvičení na mobilech nebo doma na počítačích.


Art

Zabývali jsme se kořeny umění a hudby v počátcích naší kultury. Objevovali jsme komunikační potenciál hudby a zkoušeli různé jednoduché hudební nástroje. Zajímal nás také rozdíl mezi tónem a zvukem. V tomto výzkumu budeme ještě pokračovat. Zkoušeli jsme také vymýšlet vlastní jazyk pro vizuální komunikaci a záznam informací. Inspirovali jsme se dávnými kulturami a jejich písmy. Vyzkoušeli jsme si také malbu nohou. Že to není jednoduchá činnost jsme věděli, ale výsledky mnohé z nás překvapily a navíc jsme si na tvorbě uvědomili, jak jsou pro nás důležité ve všech činnostech ruce a schopnost uchopovat předměty palcem.
Výuka venku a páteční dopoledne neboli nově SOWa

Lednové SOWy nám nově začaly přinášet literární workshopy pro ty, co se rádi bojí s knížkou v ruce. Pro ty méně knihomolské pak pokračují techničtější workshopy Evy Nečasové. A rovněž je možno se zapojit do přírodovědných workshopů Becky. Těší nás rovněž, že se po novém roce více objevují také vzájemné žákovské workshopy - u nás ve třídě to je konkrétně angličtina. Přes všechny tyto novinky však byl asi pro mnohé nejintenzivnějším lednovým školním zážitkem jeden, který také přišel nově a tentokrát zvenku: přednáška týmu Banal fatal - o banálních situacích s fatálními následky. Společně s mladým mužem na vozíku a sportovním trenérem jsem si povídali o tom, jak se mít na pozoru, předcházet zranění, ale přesto se nebát a sportovat, co to jde. Vždyť sport nám ve zdravé míře prospívá na těle i duchu. Přednáška s besedou byla citlivě sestavená, přesto to pro křehčí bytosti mohl být zážitek hluboký snad až příliš. Cenný ale v každém případě!
Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020