Listopad ve čtvrté třídě

Proč mluvíme česky


Listopad přinesl nejen padající listí, ale i nové téma, které nás bude provázet ještě v prosinci, nazvané podle knížky Daniely Krolupperové, kterou jsme četli po obědě “Proč mluvíme česky”. Zabývali jsme se tedy intenzivně českým jazykem, především mluvnickými kategoriemi podstatných jmen a zintenzivnili jsme psaní.


Téma jsme otevřeli výzkumem s jakou frekvencí používáme v češtině která písmena a zvládli jsme některá porovnat i s angličtinou. Výsledky jsme zanesli do společného sloupcového grafu na tabuli, a tak ač v deseti řádcích textů z různých pohádek, dokázala většina dvojic spočítat během daného času výskyt tak dvou až tří písmen, celkový graf byl zajímavý. Překvapující pro děti například bylo, že více užíváme e, než a, i to, že v češtině nepoužívané písmeno dvojité w je pro angličtinu zásadní. Zkusili jsme si také v knihovně najít knihu podle počátečního písmena jména autora, které je shodné s naším a začíst se do ní. Asi pěti dětem se takto náhodně zvolená kniha skutečně zalíbila a vypůjčily si ji.


Pochopili jsme rod podstatných jmen a začali se zabývat vzory. Využili jsme své znalosti pádů a naučili se, že podle koncovek v prvním a druhém pádě rod poznáváme. Praktické využití znalosti vzorů se pak projevilo při určování psaní i a y v koncovkách. Do sešitů si děti zapisovaly definice a cvičily tak krasopis i rychlost psaní.


S užitím jazyka souvisí nedílně i divadlo, a tak jsme navštívili hned dvě představení a na to vlastní, pro adventní slavnost, se začalo nacvičovat. Především Divadlo D21 se dětem hodně líbilo, neboť si v rámci představení “Jak se dělá divadlo” řada dětí zahrála na jevišti. Nutno říci, že od herců divadla se jim dostalo nemalého uznání, jak spontánně, vtipně a talentovaně se všichni naši herci projevovali.


Angličtina


Velký díl pozornosti se v listopadu dostal i jazykům cizím, především angličtině, neboť nás ve třetím listopadovém týdnu navštívilo pět zahraničních studentů a v rámci programu Edison nám představovali své země a jejich kulturu. Dozvěděli jsme se tak mnohé o Číně, Turecku, Mexiku, Gruzii a Rusku. Děti v důkladné reflexi tohoto týdne pozitivně hodnotily nejen to, že se dozvěděly mnoho zajímavého a většina z nich zatoužila krásy těchto zemí poznat blíže - například prý tam máme jet na školní expedici :). Ale i to, že si uvědomily důležitost znalosti angličtiny. Některé děti vyjádřily i silnou myšlenku, že se díky poznání konkrétního člověka zbavily některých svých předsudků, které mají kupříkladu vůči Číně či Rusku.


Matematika


V matematice se děti zabývaly písemným dělením, které se ukázalo být velkým oříškem a budeme se k němu ještě vracet, dále zlomky, výpočtem obsahu, slovními úlohami a v neposlední řadě dalšími geometrickými pojmy. Ve dvojicích si vybraly jeden pojem a z předem připravených materiálů si sestavily a nacvičily pro ostatní prezentaci o tomto geometrickém pojmu. Kritériem bylo udělat nákres na tabuli a pojem stručně a výstižně vysvětlit. Ukázalo se, že není vůbec jednoduché držet se definice a správně matematicky pojmy uchopit a vysvětlit. Z prezentací ostatních si děti měly samy vytvářet zápisy do sešitu.


Projekty


Projekty se nám, jako každoročně v tomto období, ubíraly směrem k chystanému adventnímu jarmarku i adventní slavnosti. Část dětí tvořila pro jarmark, část se podílela na kulisách a rekvizitách pro představení a část se zapojila do nácviku operky Dvanáct měsíčků, která nám ovládá i hudební výchovu. Také vznikla řada moc povedených upomínkových předmětů pro zahraniční studenty, ať již v rámci projektů, či výtvarné výchovy.


Triády


Úspěšně také proběhla druhá polovina triád se stejnou vážností, připraveností dětí a zvládnutou organizací celého dne.


Zábor školy


Na konci měsíce se odehrál ještě jeden významný den - zážitkový preventivní program nazvaný Zábor školy. Ráno se všechny děti i učitelé potkali před školou, aby zjistili, že nemohou do školy, protože se paní ředitelka a pan zřizovatel rozhodli, že si chvíli školu nechají jen tak pro sebe. Reagovali tím na situaci, která ve škole dlouhé měsíce vzniká: děti si parcelují školní zahradu a odmítají na zabraná místa pouštět další děti. V praxi to pak vypadá tak, že po zahradě je spousta malinkých území s umně dělanými domečky, kam mohou jen ti, kdo se o stavbu či vymezení pozemečku nějak zasloužili. To ale podle učitelů a některých dětí není spravedlivé. Zábor školy toto chtěl dětem ukázat. Ocitnout se v situaci, kdy někam chci a nemohu, totiž není vůbec příjemné. Dalším krokem bylo sice vpuštění všech přítomných do školy, ale jen pod podmínkou, že se zamyslí nad pravidly, která by mohla sdílet celá škola a která by zabránila tomu, aby si pro sebe někdo na stálo uzurpoval kousek školy. Všichni se tak pustili do práce a v malých ročníkově smíšených skupinkách nakonec dali dohromady přes 20 pravidel, se kterými nadále pracujeme a rozhodujeme se, která z nich tedy budou ta platná.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020