Podzimní dění v páté třídě

V listopadu jsme se zabývali pravěkem. Protože rozvrhových hodin, které strávíme ve škole, je málo, hned na začátku jsme se domluvili na samostatné práci. Ta bude spočívat v práci na lapboocích a plakátech s pravěkými tématy. Témata si děti rozebraly z předem připraveného archu, kritéria jsme dali dohromady společně. Děti už z minulých let tento typ práce znají, a tak nové děti obeznámily s příklady dobré i špatné praxe hned v úvodní částí hodiny.


Některé z lapbooků o pravěku


V první společné pravěké hodině jsme se podívali na vývoj člověka tak, jak jej představuje Noah Harari ve své knížce Sapiens. Autor totiž k vývoji člověka přistupuje v celé šíři - vysvětluje příčiny i důsledky událostí v pravěku, seznamuje čtivým jazykem s tím, jak vypadaly předchůdci člověka a rozporuje obecné nepravdy, které o pravěku panují. Díky poslechu začátku audioknihy jsme si tak udělali obrázek o tom, odkud a kdy vyšel Australopithécus, jaké další druhy člověka (dosud) dnešní lidé poznali i jak je možné, že na světě dnes žije jen jeden druh člověka. V další hodině jsme se při práci s textem zase seznamovali s pravěkem jinak: pomocí časové osy jsme jej periodizovali a jednotlivým obdobím dávali názvy i znaky. Přišli jsme na to, že pravěká období se jmenují podle materiálů, které lidé užívali (kámen, bronz, měď, železo). Zvláštním obdobím se pro nás stalo období Lovců mamutů - díky Eduardu Štorchovi o nich totiž víme o mnoho více, než o období jiných. Pověděli jsme si tak, jaký rozdíl je mezi pravdou a fikcí a následovali autora do jeho představ o době lovců mamutů. Knihu jsme společně přečetli skoro celou.

Lapbookům se budeme věnovat ještě v prosinci, odprezentujeme je a zhodnotíme. Také probereme starověk. Podíváme se na to, čím se starověké říše a městské státy liší od pravěkých usedlostí a zaměříme se na zajímavosti z těch nejznámějších.


Čas předmětu ITB zabraly v listopadu ještě dvě významné události: zábor školy a resuscitace pana učitele Lukáše. Ta druhá část událost byla, i když se to z názvu nezdá, o něco méně dramatická. Šlo o nácvik první pomoci. Děti byly přizvány k situaci, kdy už Lukáš ležel a zahradě v bezvědomí a samy děti se měly postarat o jeho záchranu. Zvládly to na jedničku! Společně jsme pak reflektovaly jednotlivé kroky resuscitace (zjištění dechu, záklon hlavy, přivolání pomoci i záchranné služby). Celá akce byla natočena na video a společná reflexe tak byla opravdu důkladná.


Zábor školy nastal ve středu. Ráno se všechny děti i učitelé potkali před školou, aby zjistili, že nemohou do školy, protože se paní ředitelka a pan zřizovatel rozhodli, že si chvíli školu nechají jen tak pro sebe. Reagovali tím na situaci, která ve škole dlouhé měsíce vzniká: děti si parcelují školní území a odmítají na zabraná území pouštět další děti. V praxi to pak vypadá tak, že po zahradě je spousta malinkých území s umně dělanými domečky, kam mohou jen ti, kdo se o stavbu či zábor území nějak zasloužili. To ale podle učitelů a některých dětí není spravedlivé. Zábor školy toto chtěl dětem ukázat. Ocitnout se v situaci, kdy někam chci a nemohu, totiž není vůbec příjemné. Dalším krokem bylo sice vpuštění všech přítomných do školy, ale jen pod podmínkou, že se zamyslí nad pravidly, která by mohla sdílet celá škola a která by zabránila tomu, aby si pro sebe někdo na stálo uzurpoval kousek území. Všichni se tak pustili do práce a v malých věkově smíšených skupinkách nakonec dali dohromady přes 20 pravidel, se kterými nadále pracujeme a rozhodujeme se, která z nich tedy budou ta platná. Jak to dopadne uvidíme v nejbližších týdnech.V listopadu jsme v hudebce a výtvarce věnovali naši pozornost divadlu. Nejenom, že jsme začali nacvičovat na adventní představení (těšíme se na vás v KC Matky Terezy 20. 12.), ale také jsme dvě divadla navštívili. To první bylo na Kampě a bylo komediální hrou o tom, zda je Země kulatá či placatá (a nakonec to byla krychle :-)). Druhé divadlo bylo vedeno worskhopovou formou, kde nám čtveřice herců postupně ukazovala, co všechno se správný herec musí naučit, aby hercem mohl být. Nutno podotknout, že největšími herci byly právě děti z naší školy a jeviště jich bylo neustále plné :-).


V českém jazyce jsme probrali dvě velká témata: druhy zájmen a druhy přísudku. Mimoděk jsme si také připomněli všechny ostatní slovní druhy a shodu podmětu s přísudkem. V přísudcích budeme pokračovat, navážeme větou a souvětím.


V matematice jsme se věnovali dvěma prostředím. V tom prvním děti nacházely pro různá čísla největší společné dělitele a nejmenší společné násobky. Dokázaly tak v různých situacích a modelových příkladech určovat, jak se dají rozkládat čísla na menší části. Druhé prostředí bylo tvořeno zlomky a desetinnými čísly - možná vůbec nejdůležitější látka 5. ročníku. Děti pracovaly s modelovými příklady v různých situacích (vybarvování dílčích částí celku, matematické rozcvičky od Justýny, nanášení desetinných čísel a zlomků na číselnou osu nebo převody zlomků na desetinná čísla a naopak). Výstupem za měsíc bylo vytvoření matematické minilekce, jejímž cílem bylo vymyslet pro spolužáky 4 až 6 úloh z probraných prostředí a poté si vybrat a vypracovat od spolužáka alespoň jednu lekci samostatně. Ve finále si děti sdílely, co se jim na minilekcích podařilo a co by bylo dobré příště vylepšit - pomocí písemné i ústní zpětné vazby. V prosinci se budeme věnovat objemům a povrchům těles.


V projektech jsme se kromě individuálních a skupinových projektů věnovali tomu, jak je důležité si na začátku hodiny hlavně při skupinových projektech stanovit to, čemu se kdo bude během projektů věnovat. Děti si postupně osvojují to, jak vhodně vyplňovat plán tak, aby odpovídal logické rámcové matici. Listopad byl také plný prezentací. Dvě z nich byly dokonce mezitřídní. Šesťačka přišla odprezentovat svůj projekt časové osy, který se do našeho dějepisného roku moc hodí a naopak páťačky navštívily prvňáčky se svou prezentací o třídění odpadu. Druhá zmiňovaná prezentace byla takovým průzkumem - prezentace o třídění odpadu je totiž zároveň připravovaným workshopem pro školkové děti. A páťačky si v první třídě dělali průzkum toho, jak dobře malé děti tématu rozumí, jakým způsobem s nimi komunikovat a co přesně říkat, aby to pro malíčky bylo přínosné.


V SOWě pokračujeme v plnění svých cílů, několik dětí se také účastní workshopu o Minecraftu. Jinak se ale všichni opravdu snaží o plnění výstupů a především o studijní výsledky. Manuální a výrobní aktivity šly tento měsíc stranou, spíše se děti zaměřují na dostudování témat z češtiny, matematiky a angličtiny. Je tak znát, že témat pro výuku přibývá a zvládnout je úplně jen v běžných hodinách je pro děti náročnější.


V angličtině jsme odepsali na další várku dopisů z Turecka našim penpal kamarádům. Také jsme se věnovovali tématu Jobs/zaměstnání a vazbě going to. Naučili jsme se skrze ní používat část budoucího času a každý si napsal cíl, který by chtěl v Novém roce 2020 splnit - New Years Resolutions.


V tělocviku si děti měřily svou zdatnost na začátku měsíce a na konci měsíce vyhodnotily svůj posun. Během měsíce jsme zvyšovali fyzickou zdatnost ve hrách, běhu a v posílení těla. U většiny dětí byl posun znát.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020