Prosinec a leden s nádechem historie

V prosinci byl naším tématem starověk. Nejprve jsme se, během jednoho celého dopoledne zaměřili na velké starověké civilizace: Mezopotámii, Indii, Čínu a Egypt. Děti měly během dopoledne pomocí pracovních listů, videí a knížek odpovědět na sérii otázek, které je celým starověkým světem provedly. Následně se ve třídě utvořila dvě družstva a červení a modří změřili své znalosti při AZ kvízu, který byl zaměřený právě na starověké reálie. Jak se ukázalo, roli nakonec nehrály jen znalosti, ale i taktika. Nejdůležitější ale nakonec bylo, že jsme všechny znalosti společně prošli a dokázali, že nás celý den čtení, poslouchání a přemýšlení opravdu něco naučilo :-)


Dalším tématem byla Antika. U té jsme se zastavili na docela dlouhou dobu. Začali jsme významem slova i významem antiky pro dnešní svět. Společně jsme prošli všechna období starověkého Řecka a zvláštní pozornost věnovali městským státům Spartě a Athénám. Mimochodem, kdybyste chtěli poznat, jak moc odlišné tyto státy byly, doporučujeme toto video.


Je jasné, že když jsou dva tak odlišní, dřív nebo později dojde k výměně názorů. A tak jsme krom Perských válek prošli i válku Peloponéskou. Obě jsou totiž historicky velmi zajímavé a jejich výsledky i důsledky nesou do života určitá poučení. Nejinak tomu je u tažení Alexandra Velikého Makedonského. Velký údiv vyvolalo u dětí hlavně zjištění, že takový vojenský velikán nakonec místo v boji zemřel v posteli na malárii.

V dějinách Antiky jsme nakonec došli až k velkému rozmachu Říma a jeho rozdělení na Východní a Západní říši. To už by ale čas přesunout se do Čech. Však tam se také děly věci!


Stěhování národů otevřelo zbrusu novou kapitolu: vznik malých, ne vždy významných kmenových a později knížecích svazků: přes Sámovu říši jsme tak v české kotlině poznali Velkou Moravu, Rastislava a jeho hosty Cyrila a Metoděje. K jejich době se také váže románský sloh a jeho jednoduchá architektura.

Staré pověsti české nás zavedly na Vyšehrad. Jeden z žáků si připravil poutavý den venku a přímo ve zdech a na hradbách starověkého Vyšehradu nám vyprávěl o době Kroka, Horymíra, Ctirada, Šárky i době Libušině.Přes pověsti, u nichž jsme nezapomněli zmínit, které z nich napsal starý Kosmas a které se vymyslely v mladších dobách Rukopisu Zelenohorského, jsme se tematicky přenesli do doby Svatovítské a Přemyslovské. Vyvraždění Slavníkovců Boleslavem II. nám dalo historické pozadí pro naše další lednové téma - žánr zprávy. Nejprve jsem tuto událost přečetli v různých zdrojích (rozumějte knihách) a poté si každý zkusil fakta přenést do zprávy od investigativního novináře a také si pravdu trochu upravit jako autor bulvárního plátku. Hrát si na novináře nás ve škole moc bavilo (i když stres z toho, že nám běží uzávěrka názvu článku jsme si prožili všichni :-)), přesto však ještě velká část práce zbyla za domácí úkol. Poprali jsme se s tím ale všichni statečně a můžeme prohlásit, že víme, jak (ne)má vypadat řádná zpráva.


Z Přemyslovců pak už jen zbylo probrat, jak to bylo se vztahem Čech a Svaté říše římské (tady jsme se také vrátili také k tomu, co víme o rozpadu Říma na dvě mocnosti, a co se dělo po tom), odhalit tajemství Zlaté buly sicilské a nechat všechny Přemyslovce vymřít po meči. Už víme, že zbyla Eliška Přemyslovna, která si za manžela vybrala švarného Jana Lucemburského. V únoru nás tak čeká Vita Caroli, neboli společný projekt o životě (a životopise) jejich potomka Karla IV. Výstupem bude divadlo, na které se již nyní můžete těšit ;).


K opakování a upevnění příběhů z české historie vřele doporučujeme vtipně zpracovaná videa na tomto odkaze.


K Přemyslovcům jsme se vrátili ještě ve dni venku - první únorový čtvrtek jsme zašli do Anežského Kláštera obdivovat nejen gotickou architekturu, ale i stálou expozici umění středověku. Tvůrci této výstavy připravili průvodce pro chytré telefony, který mimo jiné odkrýval na první pohled neviditelná tajemství těchto děl. To nás zaujalo skoro stejně tak, jako život Anežky, která svůj čas na zemi věnovala především potřebným.Český jazyk

Konečně jsme se dozvěděli, kdo zabil Snížka! Knížku jsme sice nepřečetli celou, ale ve čtenářské dílně jsme se nakonec dopracovali až k vrahovi. Jenže nic nebylo tak jednoduché a po prvním oddechnutí, že už víme vše se příběh zase zkomplikoval. Knížka je prostě pořádná detektivka. Tento žánr jsme také šli poodhalit do knihovny - představili jsme Arthura Conana Doyla a Agathu Christie a zkusili nějaké jejich příběhy přečíst. Znaky detektivky nám už nyní jsou jasné. A jak jsme viděli v Našem světě, vyznat se v historii, to je také trochu detektivní práce.

Z gramatiky jsme probrali čárky a učíme se je nezapomínat psát v souvětích, kde dvě věty významově spojuje (1) spojka podřadící, (2) vztažné zájmeno, (3) příslovce, (4) částice, (5) nic tam není, ale jsou tam dva přísudky. A pak také v oslovení a mezi několikanásobnými větnými členy. Nyní tedy už chceme, aby nám naše zapomenuté čárky rodiče, spolužáci i ostatní učitelé čárky připomínali :-)

Dalším tématem byly předpony s-, z-, vz- a jejich všemožná pravidla, výjimky i slova, která si musíme jen zapamatovat. Kdo má načteno, jde mu to dobře, kdo načteno nemá, musí se pravidla pro psaní předpon opravdu pořádně naučit.

V prosinci a v lednu jsme se také věnovali divadlu. Viděli jsme hned dvě inscenace - příběh Vidím nevidím v Národním divadle a humoresku Jak jsem se ztratil v Divadle v Dlouhé. Obě divadla byla zajímavá a každé úplně jiné. V únoru a březnu nás místo divadel čeká cestování - společně se chceme podívat na Karlštejn a za Husity do Tábora.

V únoru nás v češtině čeká hlavně opakování a psaní. Tentokrát se budeme zaměřovat na to, aby v našich textech bylo co nejméně pravopisných a stylistických chyb. Také se zaměříme na čtenářskou gramotnost a přidáme i inspiraci na knížky, které můžeme číst.Matematika

V prosinci jsme se věnovali především objemům a povrchům u jednotlivých těles, cílem bylo zjistit, jak vypočítat objemy těles pomocí konstruktivismu - tedy pomocí prostorové představivosti. Při práci s manipulativy si děti zkoušely vypočítat povrch (příklad s balením dárků) a objem (co se vše do tělesa může vejít). Poté jsme začali s rovnicemi, které se děti učily převádět do jiných prostředí - šipkového grafu a vah. Také jsme se učili přepsat zadání slovní úlohy do rovnice. Následně si děti pomocí řešitelských strategií objasnily všechny způsoby, na které přišly, pro převádění hodnot z jedné strany rovnice na druhou a násobení hodnot v závorce. V lednu jsme se věnovali práci s daty - konkrétně se děti naučily počítat aritmetický průměr a společně jsme si vytyčili, co je vše potřebné pro tvorbu správného grafu. Na příkladu cvičení se správně a nesprávně vytvořenými grafy si děti osvojily, jak vhodně nanášet data do grafu - vědět, co poměřují, jak se označují osy a jak nanášet průměr. Výstupem činnosti byl graf v sešitě popisující průměrný počet dárků obdržených na Vánoce.


V projektech řešíme aktuálně správné nastavení cíle. Ne vždy se nám totiž podaří nastavit cíl tak, aby opravdu odpovídal tomu, co děti chtějí, aby projekt na jeho konci byl. Také diskutujeme nastavování času - někdy je sice problematické odhadnout, jak dlouho práce na projektu potrvá, ale dobré se naučit práci dělat efektivně (rozdělovat úkoly mezi více dětí, nedělat některé věci dvakrát či, a to se stává nejčastěji, fyzicky neztrácet části projektu, které pak musím dělat znovu).


V anglickém jazyce jsme se v prosinci věnovali především orientaci ve městě. Jak se zeptat na cestu, jak někomu poradit ten správný směr, když se ztratí, a nebo když jednoduše něco hledá. Každý jsme vytvořili mapu města a podle ní pak vysvětlovali odkud kam. V lednu přišlo na řadu téma Disaster. Učili jsme se o katastrofách, které svět mohou potkat a do toho se nám tam vloudil minulý čas průběhový. Teď už máme tedy povědomí o celém minulém čase a v dalších letech už naše znalosti v něm budeme jen rozvíjet. V únorovém tématu si zopakujeme pro jistotu unit 3 a 4, abychom to jen tak nezapomněli a pustíme se do poznávání různých materiálů a věcí, které z nich vyrábíme. Z gramatiky se setkáme s trpným rodem.


Hudební výchova nás zavedla do časů vzniku hudby a jejího využití. Zkoušeli jsme si, jaké jednoduché hudební postupy se používaly v pravěku, jaké byly první nástroje a co vlastně hudba lidem na začátku naší kultury poskytovala. Přes pravěk se pomalu posouváme do starověku k prvním zapsaným písním a v únoru nás bude čekat hudba středověká. Stále věnujeme část hodin hudebním hrám, prožitkovému učení i hře na jednoduché hudební nástroje.


Tělesná výchova v těchto dvou měsících byla o rozvoji těla i odvahy. Děti vylézaly po lavičkách, šplhaly na lanech, žebřinách i vysokých bednách i kruzích. Zvládli to všichni s nadšením a někteří posunuli i své hranice, z čehož měli velkou radost.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020