Prosinec ve čtvrté třídě

V adventním čase jsme si v ranním kruhu zpívali písničku “Byla cesta” a posílali si daný počet svíček, podle počtu dní uplynulých od počátku Adventu. Začátky hodin tak byly příjemně klidné a děti více ponořené do sebe.


Pokračovali jsme v tématu Proč mluvíme česky a prohlubovali naše znalosti mluvnických kategorií podstatných jmen - pád, číslo, rod a vzor. Do konce měsíce jsme prošli všemi rody a všemi vzory, teď jen zbývá tyto znalosti upevnit, procvičit a dokázat použít.


Zkusili jsme si také například ve dvojicích zjistit jakého rodu je naše svačina, předem si stanovit hypotézu, ověřit ji určením všech rodů a vzorů, výsledky vyjádřit v koláčovém grafu a závěr nějak originálně a vtipně prezentovat. Vznikla tak řada krátkých dramatických kusů, někdy i s notnou dávkou suchého humoru. Jeden dialog za všechny:

“Ahoj, já jsem mandarinka.”

“ Ahoj, já jsem chleba.”

“Já jsem rodu ženského.”

“Já rodu mužského.”

“Hm, tak čau. “

Na rod střední jsme skládali básně, když si nejprve jednotlivé skupinky dětí prošly třídu, sepsaly všechna slova rodu středního a následně napsaly báseň, kterou přednesly třídě. Nutno říci, že tento tvůrčí způsob práce děti hodně bavil a rozvíjely tak i schopnost spolupráce v různých uskupeních. Ne vždy totiž měly možnost volby s kým budou pracovat.

Zaměřili jsme se také na stylistiku. Zkusili jsme si psaní úvahy metodou “Kostka” a napsali tak úvahu o obrázku Vánoc od Josefa Lady a do sebehodnocení kratičkou úvahu o knížce Proč mluvíme česky. Rozvoji písemného projevu budeme věnovat velkou pozornost i nadále.


Nejen v českém jazyce, ale i v matematice, projektech a hudební výchově se pozornost upírala k prezentačním dovednostem. V hudební výchově již první prezentující představili vybrané hudební nástroje.


Matematika


V matematice děti pokračovaly v prezentacích geometrických pojmů a usnesly se na nutnosti vždy říci tzv. bezpečné minimum. Tedy informaci zcela jasně formulovanou a správnou, kterou je nutné si zaznamenat a posléze zapamatovat. Někteří geometrické pojmy prezentovali podruhé, neboť v prvních prezentacích toto bezpečné minimum nezaznělo. Anička následně ze zápisů v sešitech sestavila galerii správně zaznamenaných pojmů, jimiž se ostatní mohli inspirovat a své zápisy si podle toho opravit. Novou látkou tohoto měsíce byly rovnice se dvěma neznámými a spíše luštitelskou výzvu představovala římská čísla.


Projekty


Část projektů nelezla své završení v prodeji výrobků na adventním jarmarku. Děti jej zpětně hodnotily jako úspěšný a bylo příjemné vidět, jak se dovedou propojit v mezitřídní spolupráci. Děti, které v rámci projektů pracovaly na adventním představení, ať už jako herci, či jako výrobci rekvizit si na vyvrcholení projektu musely počkat až na adventní slavnost. V poslední projektové hodině před Vánoci jsme mluvili o úspěšných prezentacích, které nám utkvěly v paměti a přemýšleli jsme společně proč. Přišli jsme na to, že kromě známých kritérií, která již dovede skoro všechna naplnit každý z naší třídy, měly tyto prezentace něco navíc - hudbu, obrazový doprovod, vtip, zajímavé informace, úkol pro ostatní apod. Přidali jsme tedy toto nadstavbové kritérium do budoucího hodnocení našich prezentací.


Angličtina


Když se v angličtině probral minulý čas a rozvinula slovní zásoba nemocí, mohly do ní vstoupit i Vánoce, a tak děti vyrobily vánoční přáníčka a shlédly i nějakou tu pohádku.


Strom přání


Závěr pak neodmyslitelně patřil vánoční nadílce, která byla opravdu bohatá, děti ji odměnily nadšenými výkřiky a potleskem, zvláště když byly rozbaleny takové poklady jako floorbalové hole, dva šicí stroje, nádherné knížky, hry a mnoho dalšího. Cítíme se za tyto dary nesmírně vděční.


Vánoční slavnost

Slavnostní rozloučení před Vánoci jsme prožili společně s rodiči v Komunitním centru Matky Terezy, kde zaznělo vystoupení flétnového souboru a mohli jsme vidět tři malá představení našich dětí. Prvňáčci spolu s druháky nám zahráli, zazpívali a zatančili koledy o cestě do Betléma a narození Ježíška, třeťáci se čtvrťáky operku Dvanáct měsíčků a páťáci se šesťáky si připravili pásmo absurdních veršů o Vánocích vytvořených formou Black poetry. Myslíme, že se to všem dětem opravdu povedlo a jsme na ně vážně hrdí.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020