Září ve čtvrté třídě

Adaptační pobyt s plaveckým kurzem


Do nového školního roku jsme zcela nenásilně a přirozeně vpluli spojením plaveckého kurzu s adaptačním pobytem. Nutno říci, že se tento způsob velice osvědčil. Děti měly možnost si snadno znovu zvyknout na kolektiv, který na dva měsíce opustily, popovídat si dostatečně o tom, co zažily o prázdninách a seznámit se novým učitelem třídního tandemu Tomášem.


Měsíční téma Keltové


Po skutečném návratu do školních škamen jsme se seznámili s novými prostorami školy, se školním řádem, s řadou nových pedagogů, oprášili jsme třídní pravidla, založili sešity a obdrželi nové učebnice a především otevřeli jsme první velké téma tohoto školního roku, jímž jsou "Keltové".


Vklouzli jsme do něj návštěvou stejnojmenné výstavy v nové budově Národního muzea, kterou děti hodnotily vesměs pozitivně a následně si začaly zpracovávat povinný výstup tohoto tématu, totiž informačně obsáhlý, čitelně a správně pravopisně napsaný a esteticky hodnotně zpracovaný lapbook. Většinou se do práce ponořily a pod jejich rukama vznikala zajímavá a originální díla.


A kde že získávaly potřebné informace?


Prožili jsme společně jeden keltský den venku, v němž děti po skupinkách navštívily čtyři stanoviště. Vyzkoušely si dojení kozy s tygřím vzorem a osmi nohama, mlácení a mletí obilí, výrobu nádob z jílu a malování keltského uzle, které se řídí přesnými matematickými pravidly a přišel nás jej naučit jeden z rodičů.


Navštívili jsme Zemědělské muzeum, kde v expozici o historii zemědělství mají kromě názorné obrazové časové osy, modely vývoje vesnického osídlení, zemědělské nástroje od pravěkých až po současné, interaktivní expozici s modely a zvuky zvířat a mnoho dalšího. Děti zde dostaly také možnost, jít si jakoukoliv expozici muzea prohlédnout samy a přijít ve stanovenou dobu na místo srazu. Nutno říci, že po nikom jsme v muzeu pátrat nemuseli.


Na YouTube jsme shlédli dokument o běžném životě Keltů a dva krátké snímky spíše pro pobavení - Dějiny udatného českého národa - Keltská kouzla a

Dějiny udatného českého národa - Keltové


K dispozici děti měly též předpřipravené texty. Ti, kteří chtěli více informací, či více obrázků čerpali i z knihy Heleny Mandelové "České země v pravěku" z edice Dějiny v obrazech.


S keltským válečným uměním nás seznámil samotný Gaius Julius Caesar prostřednictvím svých "Zápisků o válce Galské" z nichž jsem dětem četla vybrané pasáže. Jejich největší pozornost jsem si získala, když keltští bojovníci vytrhávali římská kopí z těl svých padlých druhů a házeli je na Římany zpátky. Snad všichni si také pamatují římskou taktiku dobývání měst, kdy kolem města vybudují dvojí val - z prvního ostřelují město dobývacími stroji a z druhého bojují směrem ven s přicházejícími posilami.


To, že si děti mnohé osvojily prokázaly v pátečním "projektovém dni", kdy si naše třída a šestá třída připravily pro ostatní děti různá stanoviště, kde jim poskytly výklad, ukázky ze své činnosti a učily je pracovat s pomůckami pro badatelskou výuku. Naše skupinky měly na starost měření výšky stromů a jejich určování dle klíče, mletí mouky, archeologické vykopávky keltského hrobu, zkoumání vody vodní lupou a následné určování vodních živočichů dle klíče. Přiznávám se, že jsem na všechny byla hrdá, tak skvěle se svých úkolů zhostili a dostalo se jim od ostatních dětí i jejich učitelů velkého uznání. Děti se do role učitelů skvěle vžily a velmi volají po tom, podobný den si zopakovat.


Český jazyk


V letošním rozvrhu máme též hodinu českého jazyka, která není integrovaná do ITB. Zde je se mnou v tandemu učitelka ze šesté třídy Iva Dvořáková, což pro nás bude velkým přínosem, neboť s výukou českého jazyka má několikaletou zkušenost. Prohloubili jsme naše chápání slovních druhů a začali s pádovými otázkami.


Matematika


V matematice pokračují děti s Aničkou Babanovou, které přibyla vynikající posila - Justýna Kabelková. V září bylo hlavním cílem projít postupně všechna matematická prostředí uplynulého školního roku, zopakovat je a děti si měly samy vyhodnotit, jak se ve kterém prostředí cítí, zda mu rozumí a dokáží v něm počítat a přemýšlet.


Angličtina


V angličtině se děti rovněž stýkají s novou tváří, namísto Renči je spolu s Evženem učí Iva Jabůrková a myslím, že už si na sebe docela hezky zvykají. V tomto měsíci se zabývali přídavnými jmény. Ve větách by děti měly zvládat používat tato: terrible, quick, slow, easy, exciting, careful, difficult, busy, boring. K zapamatování jim pomáhali obrázkové karty.


Projekty


V projektech se většina děti teprve rozkoukávala, ovšem přesto již zazněla skvělá prezentace, kterou si jeden z našich kluků připravil v PowerPointu a pojednávala o bezpečnosti na internetu. Děti téma tak zaujalo a prezentace byla tak informačně nabitá, že se protáhla na 45 minut a byla při ní zodpovězena celá řada dotazů. Také dvě z dívek získaly ocenění třeťáků, pro které vyrobily kvalitní a esteticky velice povedený model Sluneční soustavy. Dle paní učitelky Kláry projekt rovněž prezentovaly na výborné úrovni.


Tělocvik, hudebka, výtvarka


Na tělocvik s Tomášem, hudebku s Kačkou a výtvarku s Janou Tomešovou se děti zpravidla podle jejich vlastních slov těší, takže společně doufáme, že tento školní rok poplyne příjemně pro nás všechny a budeme se navzájem učit s radostí a pohodou.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020