Zpráva z výuky 3 tř. leden 2020

V lednu jsme začali nové téma – lidské tělo.

ITB

Na úvod k tématu jsme si opět vytvořili myšlenkovou mapu. Dohodli jsme se, že se budeme nejdříve zabývat kostrou, následně orgány a pak celými soustavami.

Sestavovali jsme model kostry a učili se názvy jednotlivých kostí. Dále jsme si vybrali osm orgánů, které nás nejvíce zajímaly. Každý měl za úkol vybrat si jeden orgán a získat k němu základní informace. K tomu si každý vymyslel jednu výzkumnou otázku, kterou se bude zabývat podrobněji. Mělo to být téma, které nás nejvíce zaujme při studování knih o lidském těle. Společně jsme si získané informace prezentovali a pečlivě vše zapisovali.

Opět jsme si vytvořili lapbook, do kterého jsme si vše zaznamenávali, zakreslovali, lepili atd.

V českém jazyce nás stále provázejí vyjmenovaná slova. Přibyla nám řada po „B“ se svými zákeřnými dvojicemi např. pobyl x pobil, ubyl x ubil a velkou spoustou příbuzných slov ke slovesu „být“. S přibývajícím množstvím vyjmenovaných slov se nám trochu zamotává hlava, ale držíme se ☺.

Také jsme se hodně věnovali kontrole vlastní práce. Máme vytvořený postup, jak si po sobě svoji práci přečíst a zkontrolovat. Souvisí to s tématem zodpovědnost za vlastní práci, o které si často povídáme nejen v souvislosti s českým jazykem.Projekty

V projektech jsme hodně zabývali otázkou přínosu a stanovení cíle.

Také jsme pracovali na kvalitě prezentace a dbali na to, abychom co nejvíce mluvili zpaměti a nahlas.

Matematika

V matematice jsme počítali obsah složitějších geometrických obrazců ve čtvercové síti. Zopakovali jsme si počítání příkladů se závorkami a s předností násobení před sčítáním a odčítáním.

Seznámili jsme se více s různými typy trojúhelníků a čtyřúhelníků. Učili jsme se je poznávat i rýsovat. Stanovili jsme si jejich definice, jak je popsat a rozeznat.

Nejvíce jsme se ale zaměřili na slovní úlohy. Trochu nás trápí porozumění zadání, a tak jsme si zkoušeli všechny možné finty, jak si s úlohami poradit.

Angličtina

V měsíci lednu jsme se věnovali slovní zásobě na téma město, předložkám a práci s modálními slovesy muset/moci a opakování učiva za měsíce září-prosinec.

Výtvarná výchova

Výtvarnou výchovu jsme opět propojili s hlavním tématem lidského těla. Vystřihli jsme si a slepili kostlivce, vytvořili a vybarvili jsme si zadané orgány, zdokonalovali a zdobili jsme své lapbooky, které se opravdu velmi vydařily.Den venku

Opět jsme navštívili knihovnu Opatov, kde jsme si tentokrát vypůjčili mnoho zajímavých knih k lidskému tělu.

Uklízeli jsme školní zahradu a zjistili jsme, že je dobré po sobě na zahradě uklízet průběžně. Byli jsme překvapeni, kolik jsme sesbírali odpadků!

Navštívili jsme zajímavou výstavu Petra Síse v centru DOX. Výstavou nás prováděl lektor, který nám dával různé úkoly a podněty k zamyšlení.SOWa (Můj den)

Opět jsme se věnovali povinným výstupům. Někteří z nás navštěvovali workshopy, ale většina se zabývala procvičováním všeho, co si myslíme, že potřebujeme.

Stále probíráme téma vlastní zodpovědnosti, a proč někomu zbývá na páteční den tolik povinných výstupů a někomu žádný. Jakým způsobem přistupujeme ke společné práci ve škole a zda tento čas opravdu využíváme naplno.

Hudební výchova

V lednu jsme s dětmi zjistili, že máme rádi Pokáče, a tak se nyní věnujeme jeho písničkám, které společně secvičujeme a chystáme se je nahrát na mikrofon a vytvořit k nim videoklip.

Čtenářský klub

Ve čtenářském klubu jsme dále pracovali na zlepšování porozumění textu. Také jsme se zaměřili na tvorbu výpisků z odborných textů a jejich zjednodušení – vlastní interpretace. Potřebovali jsme to při získávání informací k lidskému tělu. Práce s odborným textem není snadná, učili jsme se tedy, jakým způsobem postupovat při vyhledávání v odborných knihách a encyklopediích.


Děti byly v lednu také bruslit.
Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020