Zpráva z výuky 3 tř. listopad-prosinec 2019/20


V listopadu a v prosinci jsme objevovali a zkoumali vesmír.

ITB

Na úvod k tématu vesmír jsme si vytvořili myšlenkovou mapu. Vytvořili jsme několik oblastí, kterými se chceme zabývat. Vzniklo nám 24 výzkumných otázek, na které jsme chtěli získat odpovědi. Každý si jednu otázku vylosoval a tu pak zpracovával pro ostatní. Abychom měli kam své získané informace zapisovat, vytvořili jsme si „lapbook“ (pracovní učebnici). Informace jsme získávali zejména z knih ale někdy i z internetu. Hotové odpovědi na dané otázky jsme si navzájem prezentovali a některé důležité jsme si zpracovali do nachystaných lapbooků.

Téma vesmíru pro nás bylo opravdu velmi zajímavé a dozvěděli jsme se mnoho nových informací.V českém jazyce jsme se i nadále věnovali vyjmenovaným slovům. Naučili jsme se nové řady „L“ a „M“ a doplnili si náš „šuplíčkovník“ na vyjmenovaná slova.

Nejvíce jsme se zaměřili na princip používání vyjmenovaných slov a dále na tvoření jejich slov příbuzných. Zjistili jsme, že to až tak jednoduché není a je třeba se tomuto tématu opravdu poctivě věnovat.

Projekty

V projektech jsme se nejvíce zabývali otázkou efektivity práce. Zaměřili jsme se na smysluplné využívání času, který na projekty máme stanovený.

Objevovali jsme nové materiály, které můžeme používat a přemýšleli jsme nad přínosem projektů.

Při prezentacích jsme se učili dodržovat nastavená kritéria. Zejména zřetelnost a hlasitost projevu a také srozumitelnost.

V prosinci jsme část projektů také věnovali nácviku pohádky „O měsíčkách“ a tvorbou kulis na Vánoční slavnost.Matematika

V matematice jsme se naučili písemné odčítání pod sebou a procvičovali jsme písemné sčítání.

Ve čtvercové síti jsme pomocí šipek zakreslovali obrazce a navzájem jsme si tvořili šipkové zápisy.

Naučili jsme se, že násobení má přednost před sčítáním a odčítáním a pokud máme v příkladu závorky, počítáme je jako první.Angličtina

V angličtině jsme se učili slovní zásobu a fráze s tématem Můj dům. Výstupem byl mini projekt - výroba domu “My dream house” a jeho následná prezentace. V prosinci pak slovní zásobě na téma rutina, hodiny, dny v týdnu a věnovali jsme se práci s přítomným časem prostým.

Výtvarná výchova a svět práce

Výtvarnou výchovu jsme propojili s tématem vesmíru. Ve dvojicích jsme tvořili pomocí pastelů nádherné galaxie. Také jsme si dali hodně práce s tvorbou našich lapbooků.

V prosinci jsme tvořili z keramické hlíny dárečky na vánoční jarmark.

Společně jsme také před Vánocemi vytvořili dvoumetrový vánoční strom z papíru, který posloužil jako základ ke školnímu PF 2020.Den venku

Navštívili jsme knihovnu Opatov, kde jsme si vypůjčili mnoho zajímavých knih k našemu tématu vesmír.

Jedno celé dopoledne jsme strávili společně s první a druhou třídou k oslavě svatého Martina. Měli jsme vytvořené čtyři dílny (výtvarnou – lampiony, dramatickou – divadlo, kuchařskou – pečení podkoviček, literární – práce s textem legendy a matematickou – zajímavé úlohy). Ve skupinách jsme byli namíchaní napříč všemi třemi ročníky.

Přišel za námi na literární workshop pan spisovatel J. W. Procházka. Seznámil nás s tvorbou komiksů a naučil nás, jak si komiks vytvořit.

V Divadle v Dlouhé jsme navštívili představení „Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka“, na Nové scéně Národního divadla jsme byli na představení „Vidím, nevidím“. K zakončení tématu vesmír jsme navštívili Pražské planetárium, kde jsme měli program o pohybech země spojené s promítáním.Můj den (SOWa)

Můj den jsme vždy zahájili shrnutím práce uplynulého týdne.

Nastavili jsme si pravidlo, že na začátku vždy dokončíme povinné výstupy, pokud nám nějaké chybí. Ve škole začaly probíhat workshopy, na které jsme se mohli přihlásit, pokud jsme měli vše hotové.

Zamýšleli jsme se také nad tím, co potřebujeme a chceme rozvíjet, s čím potřebujeme pomoct a jak nejlépe využít svůj čas.Hudební výchova

Předvánoční hudební výchova byla zejména ve znamení nacvičování vánočního představení „O 12 měsíčkách“. Čas od času jsme si zahráli i oblíbený kompot, ale většinou převažovalo nacvičování představení.

Čtenářský klub

Pokračovali jsme v pravidelném čtení Mikulášových patálií. Shodli jsme se, že nám tato domácí četba opravdu pomohla zejména v porozumění textu a vlastní interpretaci. Také nám zápisy hodně pomohly ve zlepšení psacího písma.

Dále jsme se zaměřovali na texty směřované k porozumění. Byly to pracovní listy s úkoly k tomu, co jsme přečetli.

Začali jsme pracovat s vlastními donesenými knihami. Po samostatném čtení jsme se zaměřili vždy na jednu otázku k textu, kterou jsme si vylosovali. Společně jsme se pak o odpovědi podělili.

Další akce

V tomto období proběhlo druhé kolo triád, účastnili jsme se celoškolní akce při tvorbě pravidel, dále nás navštívili zahraniční studenti z celého světa v rámci mezinárodní akce zvané Edison.

Předvánoční čas jsme zahájili Adventní spirálou, následoval vánoční jarmark a celé období jsme zakončili Vánoční slavností, na kterou jsme se všichni moc těšili.
Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020