Zpráva z výuky: 9.–29. září

Aktualizace: 8. říj 2019ITB

V epoše Země jsme se vrátili v historii a podívali se na to, jak si vznik našeho světa vykládaly dávné kultury ve svých mýtech a legendách. Uvědomili jsme si sílu slova a myšlenky. Blíže jsme se dostali také k pranostikám a hledali jejich možný výklad dnes. Je zajímavé, kolik dovedl dřívější člověk vypozorovat z počasí bez použití moderních přístrojů. Společně jsme se také podívali na věc pohledem současným, se všemi našimi poznatky díky vědeckému pokroku. Přiblížili jsme si Velký třesk a to, co asi následovalo poté. Přes vznik galaxií a opakování naší Sluneční soustavy jsme se dostali k fyzikálním zákonům a měřitelným veličinám. Podrobněji jsme si rozebrali gravitační sílu.

Určitý čas jsme věnovali také nastavování třídních pravidel a programu prevence šikany.Model ZeměVrstevnické učení praktickými pokusy :)


Matematika

Na začátku měsíce září jsme se v matematice věnovali opakování různých prostředí z minulých ročníků. Pracovali jsme s dřívky, hady, geoboardy, kostičkami i součtovými trojúhelníky a mincemi. Zbytek měsíce patřil zlomkům. Většina naší práce se zlomky byla zaměřena na vyjádření části celku, určování počtu dílků jednotlivých částí celku a jejich porovnávání. Na části jsme dělili provázek, tyč, kruh, ciferník hodin i čokoládu. Seznámili jsme se s pojmem kmenový zlomek.


Český jazyk

V měsíci září jsme se věnovali především opakování učiva 5. třídy. Děti samy si při opakování zapisovaly, co pozapomněly, aby věděly, kam zaměřit svou pozornost. Nejčastěji se ukázalo, že za procvičování by stály předpony s/z a určování mluvnických kategorií podstatných i přídavných jmen a také sloves. Nově jsme se věnovali určování abstraktních a konkrétních podstatných jmen. Novinkou je také možnost procvičování na www.skolasnadhledem.cz


Projekty

V projektech jsme spustili první velký druhostupňový celotřídní projekt - školní časopis - v němž má každý ze třídy svou roli: a nechybí nám dokonce ani účetní! Redaktoři jsou v již v plné práci a naši techničtí redaktoři se již brzy začnou s Evou Nečasovou učit zacházet s programem na přípravu časopisu po technické a grafické stránce.

Současně jsme se během září seznámili s tím, jaká budou pravidla a povinnosti projektů na 2. stupni, a naťukli logickou matici, která stojí v pozadí veškerého projektového řízení.Anglický jazyk

V září jsme opakovali učivo z předchozích ročníků s použitím tématu „Moderní technologie“. Mluvili jsme o způsobech používání moderních technologií. Vymýšleli jsme svůj nový vynález z oblasti technologií a rozšiřovali jsme si slovní zásobu pomocí složených slov. Zpívali jsme písničku o technologiích a vymýšleli k ní novou sloku. Udělali jsme průzkum o používání moderních technologií mezi žáky naší třídy.


Art

V artu jsme se věnovali vizualizaci nehmotného - spirituální/exaktní poznání vesmíru. Od velmi abstraktních pojetí po zcela konkrétní kosmické výjevy. Dále jsme individuálně zpracovávali sešity do ITB. Došlo i na stínové divadlo - lamí tanec. V hudební části artu jsme se seznámili s formátem výuky, vyplnili si dotazníky a následně diskutovali o tom, co mají děti rády a co by se jim v hodinách líbilo. Nacvičili jsme dvě písně s doprovodem strunných a orffových nástrojů. V závěru září jsme se pustili také do poslechu moderní hudby, v níž děti rozeznávaly jednotlivé nástroje a určovaly hudební styly.

Výuka venku

Vzhledem k třídnímu projektu školního časopisu a zvolení lamy za třídního maskota, jsme se jeden ze dnů venku vydali do pražské zoo a hledali informace nejen o lamách, které nás momentálně hodně zajímají, ale i o jiných zvířátkách. Prošli jsme velkou část zoologické zahrady vzhledem k faktu, že každá z dvou druhů lam je umístěna v jiné části. Zjišťovali jsme také, jak je to s podmínkami adopce lamy. Děti si den venku užily a načerpané informace jistě zúročí v projektu školního časopisu.

Další dny venku jsme trávili například badatelskou výukou a v brzké době se chystáme na planetární stezku.

Tělesná výchova

Začátek školního roku jsem věnoval především seznamování se s třídou, nastavovali jsme si pravidla bezpečnosti při přesunu do tělocvičny a pravidla bezpečnosti v tělocvičně. Ze sportů jsme zatím stihli fotbal, driblování, běh a jiné pohybové aktivity včetně gymnastiky. Začali jsme rovněž s přípravou na volejbal. V závěru hodiny jsem cvičně dal každému prostor, kde se může individuálně rozvíjet - pokud se budou dodržovat stanovená pravidla a bude to takto fungovat, můžeme v tomto modelu pokračovat i nadále (dětem se líbí, že se každý může chvíli věnovat právě tomu, o co má zájem a co mu dává smysl).

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020