Zářijová zpráva ze života páté třídy


V prvním zářijovém týdnu nás čekalo plavecké dobrodružství v Krkonoších. Celý týden děti pilně plavaly, výletovaly a koupaly se v bazénu i borůvkách. Vyšlo nám krásné počasí, milý instruktoři i velmi pěkný hotel. Zahájení školního roku se tak více než povedlo.V druhém týdnu jsme si hned zkraje představili roční tematický plán. Děti dostaly listy s názvy jednotlivých epoch, a protože jsou (téměř) všechny vlastivědné, či chcete-li historické, měly za úkol epochy zařadit na časovou osu našich dějin. Téměř se jim to povedlo! Karel IV. byl sice už za Husity a Sokrates se chudák krčil hned za První republikou, ale jinak ta dějinná osa smysl dávala :-)


Odhalili jsme si také, že s procházkou dějinami začneme až v listopadu. Nejprve nás čekají dvě velká témata: Moje zdraví a životní styl a Lidské tělo. Z Mého zdraví jsme se tentokrát zaměřili hlavně na dvě věci: To, co můžeme každý sám udělat proto, abychom byli a cítili se fit a v druhém tématu jsme se blíže podívali na drogy a jiné závislosti. Dotkli jsme se také některých psychických poruch (mentální anorexie, bulimie, deprese) a pověděli si, jak se jim vyhnout. V listopadu nás k tématu anorexie ještě čeká jedna přednáška v kině Světozor.


V říjnu si zopakujeme, co víme o lidském těle, středobodem tématu ale tentokrát budou základy sexuální výchovy. Děti už mají hodně otázek týkajících se jejich dospívání, a proto je třeba se jim věnovat. Také se dotkneme otázek partnerství, rodičovství, genderu a zkusíme se podívat i na to, jak rodiny žily v historii a jaká je jejich budoucnost.


V druhé půli měsíce se také zaměříme na zdravovědu. Už víme ze třetí třídy, co dělat, když se stane úraz, jak použít lékarničku a kam zavolat. Ale opakování je matka modrousti - toto téma tedy prosvištíme ještě jednou, tentokráte s důrazem na to, co mám dělat, když se někomu něco stane a já nemám nic (ani tu lékarničku nebo třeba mobilní signál). Také se v rámci jednoho ze dnů venku podíváme přímo do nemocnice.


Ale zpět k září. To už máme za sebou, takže co se podařilo? V prvním tématu jsme se věnovali složení naší stravy. Jídlo jsme převedli na energii, zkusili počítat s jejími jednotkami - (kilo)kaloriemi a kilojouly. Pověděli jsme si, co jsou makroživiny a kolik jich naše tělo potřebuje (bílkoviny, sacharidy, tuky). Vymysleli jsme, co všechno jsou pro tělo potřebné mikroživiny (vitamíny, minerály), k čemu nám jsou a v čem je najdeme. Pomocí příběhů jsme se seznámili s lidmi, pro které je jídlo středobodem jejich života a povídali si tak o anorexii a bulimii a také o tom, proč tyto problémy vznikají a co s nimi dělat.


Na dni venku v Zemědělském muzeu jsme se seznámili s historií našeho stravování v dějinách. Lektorský program nám poskytl vhled do toho, co jedli naši předkové a proč například středověká princezna nemohla obědvat brambory.Na společných blocích jsme se dále dotkli toho, odkud potraviny pochází a proč je vozíme přes celý svět. Našli jsme na tom výhody i nevýhody: celý rok máme na výběr, co chceme jíst, jenže lodě a kamiony způsobují velké znečištění ovzduší. Také práce lidí, kteří potraviny pěstují, nemusí být vždy dobře ohodnocená, a někdy tak naším kupem podporujeme spíše velké společnosti než samotné pěstitele. Povídali jsme si o tom, proč jsou některé potraviny dovážené přes půl světa levnější než naše místní, tzv. lokální potraviny a jestli má smysl podporovat naše farmáře a pěstitele.


V dalším tématu jsme se věnovali hygieně - tělesné i duševní. Vyprávěli jsme si o Tibetu, kde je součástí kultury se nemýt, zatímco duševní hygiena je na denním pořádku. Rozebrali jsme, co potřebujeme k tomu, abychom žili zdravě a byli psychicky v pohodě. Zjistili jsme, že důležité je, abychom se obklopovali lidmi, kteří nám rozumí, umějí nám pomoci a můžeme jim věřit. Také jsme dospěli k tomu, že je třeba sportovat, ale i odpočívat. Řekli jsme si, co jsou to endorfiny, proč jsou pro nás dobré a že jejich vznik v našem těle nevyvolává jen sport, ale také například objetí (ať už lidské nebo psí :-)). Děti také zmínily, že ke své duševní pohodě potřebují gauč a vlastní pokoj. Chvíli jsme diskutovali o tom, proč tomu tak je a dospěli jsme k závěru, že člověk potřebuje mít místo, kde se cítí bezpečně, klidně a může být sám se svými myšlenkami, když chce a potřebuje. A závěr z našeho tématu životního stylu? Je důležité, abychom byli v životě spokojení a věděli, co nás spokojenými dělá. Víme, jaké cesty vedou k vlastní spokojenosti a že každý to má trošku jinak. To, co nás ve velké míře činí spokojenými jsou hlavně zdravé vztahy a to, že si vážíme sám sebe i toho, co pro nás naše okolí dělá.


V posledních dvou blocích jsme se bavili o tom, co se stane, když člověk začne spokojenost ve svém životě hledat v drogách či jiných závislostech. Povídali jsme si o rozdělení drog (měkké, tvrdé), o jejich účincích a o tom, jak těžké je se z drogové závislosti vymanit. K orientaci v tématu nám pomohlo mnoho příběhů z Linky bezpečí a také kniha Ivony Březinové Jmenuji se Alice. Na dni venku jsme se také pomocí hry seznámili s právním řádem, který je v případě nelegálních drog nekompromisní. Děti hodně zajímala problematika legalizace marihuany, a tak jsme diskutovali i o tomto tématu.V českém jazyce jsme se vrhli na opakování. Pomocí her a nového pracovního sešitu jsme zopakovali témata velkých písmen, vyjmenovaných slov, skupin bě/bje, pě, vě/vje a mě/mně. Také jsme si napsali úvahu, kterou velká část dětí propojila s tématem Moje zdraví. Úvahy celkově byly velmi povedené, projevila se zde vysoká úroveň argumentačních dovedností všech dětí, a tak můžeme nyní říct, že víme, jak vypadá slohový styl úvahy a umíme ji napsat (a to téměř na jakékoliv téma :-)). Do října nám z opakování zbývá: pády a s nimi spojená pravopisná pravidla (zájmena mě/mně, předložky s/z). Také se podíváme na nevázané písmo Comenia script, které by mohlo vyhovovat dětem, které stojí klasické psací písmo mnoho úsilí. Hodně také budeme cvičit orientaci v textu a zdokonalovat naši čtenářskou gramotnost. V rámci češtiny a ITB se nám letos protnou i literární dílny, které sice nemáme samostatně v rozvrhu, ale ve výuce jsme na ně rozhodně nezapomněli :-).


V matematice jsme se věnovali opakování učiva ze 4. ročníku. Děti se zkusily samostatně i skupinově věnovat jednotlivým prostředím ze čtvrté třídy. Děti v rámci reflexe popisovaly nad fotkami pracovních center to, jak se jim pracovalo. Na některých fotografiích bylo zřejmé, že děti pracují spíše samy za sebe, u jiných bylo patrné, že spolupracovaly. Takovéto reflexe slouží jako výborná zpětná vazba pro další skupinovou práci. Závěrečným výstupem bylo písemné ověření znalostí, které tak některým posloužilo jako nástroj k procvičení určitých prostředí. Děti se v posledním týdnu v září pustily do tématu zákonitostí a vztahů mezi jednotlivými čísly. Pracovaly za pomocí stovkové tabulky nebo také s vývojovými diagramy. Cílem práce v hodinách bylo se věnovat početním operacím i jiným způsobem než pouze aritmetikou. Ta nás totiž čeká jako první prostředí v měsíci říjnu. V něm se budeme zabývat násobením a dělením (konkrétně dělením dvojmístným číslem) a mnohoúhelníky (pochopení konvexních a nekonvexních tvarů).


V anglickém jazyce jsme si zopakovali vše potřebné, abychom mohli od října začít s novými tématy. Byla to témata School (school subjects, time schedule), Days of the week, Irregular verbs a s nimi přítomný a minulý čas.

Začali jsme pracovat s novými učebnicemi Kid's Box 5 a i s novým časopisem v angličtině, kde se skrývají zajímavé články a poslechy. Můžeme tak praktikovat čtení, třeba i během jízdy autobusem.


Z hudební výchovy na nás čekal úvod do hodin s novým učitelem Lukášem, pro kterého děti vyplnili dotazník o svém vztahu k hudbě, do kterého napsali, co mají v hudbě rádi nebo jak si hodiny hudební výchovy představují. V těch několika málo hodinách, co jsme spolu měli, jsme se převážně věnovali hrám na rozvoj hudebního cítění, vnímání dynamiky a rozvoj spolupráce. Nacvičovali jsme i píseň What shall we do with a drunken sailor, při které si děti vystřídaly a vyzkoušely různé nástroje (rytmické nástroje, flétna, kytara, ukulele, baskytara atd.). Hodiny provázejí hudební rozcvičky zahrnující rozvoj rytmiky i práce s hlasem. V říjnu budeme dále pokračovat s rozvojem zpěvu i doprovodu písní za pomoci různých nástrojů.


První hodinu výtvarné výchovy jsme věnovali diskusi o náplni hodin - jaké představy o ní mají děti, co by chtěly vyzkoušet, v čem se zlepšovat. Vytvořili jsme desky na díla a výstupy z hodin VV. Nebyl to lehký úkol, především z hlediska prostorové představivosti a přesné práce při stříhání a skládání velkého formátu. Začali jsme s opakováním základních principů kresby, stínování a vnímání světla. Od práce s liniemi postupně přecházíme k vytváření ploch a jejich tónování. V říjnu nás čekají studie částí lidského těla, budeme pracovat na vytváření objemu a prostorového dojmu kreslených objektů.


V tělocviku jsme se v tomto měsíci věnovali opakování pravidel při sportování. Opakovali jsme si názvosloví a povely pro lepší komunikaci v hlučném prostředí. Také jsme v nových prostorách, proto si děti osahávají vše nové a zkouší co jsme ještě nezkoušely - hodně visíme na laně. V tomto měsíci se děti rozhýbávaly pohybovými hrami s různým náčiním - míče, švihadla, lano.


Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020