První třída

V prvních dvou ročnících vycházíme co nejvíce z přirozenosti dětí. Dáváme prostor naplňování jejich potřeb a poznávání základních technik a principů. Systematicky budujeme základy, na kterých stavíme ve vyšších ročnících. Od první třídy si děti přirozenou formou osvojují základy angličtiny a také projektového řízení. Několikrát týdně tráví čas mimo budovu školy, prostřednictvím výuky venku a lesní družiny. >více o koncepci školy

 
Učitelský tandem třídy
Mgr. Miroslava Bobáková, PhD.
třídní učitelka (tandem třídy)
učitelka angličtiny (tandem), dne venku
Ve škole mám možnost objevovat, co znamená vytvářet podmínky pro učení se, hru a tvorbu. Jakým způsobem lze u dětí posilovat zodpovědnost za sebe, druhé i svět. Jak budovat jistotu ve vzájemných vztazích a společně s dětmi, rodiči a kolegy učiteli prožívat v kontextu učení vědomé „tady a teď“.
Kateřina Dostálová
učitelka (tandem třídy)
učitelka artu (HV+VV)
Naše škola je pro mě místem, kde se sny stávají skutečností, kde žádný cíl není nedosažitelný, pokud jsme odhodláni k němu dojít, a kde jsou děti zapojeny ve smysluplném procesu učení. Baví mě být součástí této každodenní reality a zažívat s dětmi radost z vlastního či společného poznávání světa.
 
Další pedagogové
Renata Krčmářová
učitelka angličtiny (tandem)
Jsem ráda, že jsem součástí něčeho tak velkého, jako je budování naší jedinečné školy. Již nyní je plná skvělých dětí a usměvavých kolegů. Díky nim se do práce těším každý den!
Jana Tomešová
učitelka výuky v projektech (dílna)
Tato škola je pro mě krásná tím, že dokáže vytvářet prostředí, kam se chodí učit, rozvíjet a bavit nejen děti, ale i učitelé. 
Ing. Iva Jabůrková
učitelka Hejného matematiky (tandem)
Tato škola plná vstřícných lidí, kteří společně hledají cesty, jak zajímavě a přitažlivě dětem přiblížit potřebné znalosti a zároveň kultivovat jejich osobnost, učit spolupráci a úctě jeden k druhému.
Mgr. Zuzana Brožová
učitelka dne venku
Prostor pro setkávání, tvoření, objevování, pro pobyt v přírodě i ve městě. Pro život v celé jeho barevnosti. To je pro mě tato škola.
DO TÉTO TŘÍDY BY MOHLO CHODIT I VAŠE DÍTĚ
SEZNAM VYBAVENÍ A POTŘEB
PRO 1. TŘÍDU
Zprávy z výuky
 

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020