První třída

Prostřednictvím spolupráce celého týmu školy, rodičů i dětí se nám během krátké doby podařilo vytvořit fungující online prostor, ve kterém výuka plynule pokračuje. Online školu jsme postavili na jednotných principech a organizačních zásadách, s přihlédnutím ke specifikům každé třídy.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Miroslava Bobáková, PhD.
PO, ÚT, ČT, PÁ 8–17 h (telefonicky)
Kateřina Dostálová
PO, ÚT, ČT, PÁ 8–17 h (telefonicky)
Renata Krčmářová
skype/telefonicky v čase dle domluvy
Rodiče mohou využít také nabídku individuálních online konzultací s Mirkou a Kačkou, vždy v úterý v čase 16–17 h (viz také harmonogram níže).

ORGANIZAČNÍZÁSADY

 • Povinné týdenní výstupy jsou v pondělí vyvěšeny na nástěnce v Google Učebně. Úkoly jsou označeny dle následující legendy:

  • Základní skupina (Z) představuje materiály (pracovní listy, úkoly), které jsou standardním objemem zvládnutelným pro každé dítě.

  • Rozvíjející skupina (R) představuje skupinu pracovních podkladů, které nesou známky gradace. 

  • Třetí skupina (D) mohou být různé doplňkové materiály, které jiným způsobem či hlouběji rozvíjejí probíranou látku.

 • V pondělí je zadán týdenní projekt, který se opírá o principy projektové práce ve škole, tematicky zapadá do výstupů ITB.

 • Rodiče s dětmi si sami určují harmonogram činností. Rodiče v Google Učebně sdílí výsledky práce dětí. Výstupy si děti také ukládají do připravených desek, které po návratu do školy odprezentují. 

 • Zpětná vazba k úkolům je předávána na online setkáních a formou videí a komentářů vkládána do Google Učebny k jednotlivým výstupům úkolů.

PO
13–14 h – Online angličtina s Renatou (celá třída, povinné)
ÚT
9–11 h + 14–16 h – Online ITB/Proj s Mirkou/Kačkou (skupiny max. 5 dětí, nepovinné)
16–17 h – Individuální online konzultace rodičů s Mirkou/Kačkou (nepovinné)
ST
9–11 h – Individuální online setkání dětí s Mirkou/Kačkou (po 30 min., nepovinné)
ČT
9–11 h + 14–16 h – Online ITB/Proj s Mirkou/Kačkou (skupiny max. 5 dětí, nepovinné)

HARMONOGRAM TÝDNE

VÝUKOVÉ

ZDROJE

Při nastavení systému online výuky ve škole usilujeme o rovnováhu. Specifika každé třídy jdou ruku v ruce s jednotnými principy a organizačními zásadami. Věnujeme se také tématu bezpečnosti dětí v kyberprostoru.

 
Učitelský tandem třídy
Mgr. Miroslava Bobáková, PhD.
třídní učitelka (tandem třídy)
učitelka angličtiny (tandem), dne venku
Ve škole mám možnost objevovat, co znamená vytvářet podmínky pro učení se, hru a tvorbu. Jakým způsobem lze u dětí posilovat zodpovědnost za sebe, druhé i svět. Jak budovat jistotu ve vzájemných vztazích a společně s dětmi, rodiči a kolegy učiteli prožívat v kontextu učení vědomé „tady a teď“.
Kateřina Dostálová
učitelka (tandem třídy)
učitelka artu (HV+VV)
Naše škola je pro mě místem, kde se sny stávají skutečností, kde žádný cíl není nedosažitelný, pokud jsme odhodláni k němu dojít, a kde jsou děti zapojeny ve smysluplném procesu učení. Baví mě být součástí této každodenní reality a zažívat s dětmi radost z vlastního či společného poznávání světa.
 
Další pedagogové
Renata Krčmářová
učitelka angličtiny (tandem)
Jsem ráda, že jsem součástí něčeho tak velkého, jako je budování naší jedinečné školy. Již nyní je plná skvělých dětí a usměvavých kolegů. Díky nim se do práce těším každý den!
Jana Tomešová
učitelka výuky v projektech (dílna)
Tato škola je pro mě krásná tím, že dokáže vytvářet prostředí, kam se chodí učit, rozvíjet a bavit nejen děti, ale i učitelé. 
Ing. Iva Jabůrková
učitelka Hejného matematiky (tandem)
Tato škola plná vstřícných lidí, kteří společně hledají cesty, jak zajímavě a přitažlivě dětem přiblížit potřebné znalosti a zároveň kultivovat jejich osobnost, učit spolupráci a úctě jeden k druhému.
Mgr. Zuzana Brožová
učitelka dne venku
Prostor pro setkávání, tvoření, objevování, pro pobyt v přírodě i ve městě. Pro život v celé jeho barevnosti. To je pro mě tato škola.
DO TÉTO TŘÍDY BY MOHLO CHODIT I VAŠE DÍTĚ
SEZNAM VYBAVENÍ A POTŘEB
PRO 1. TŘÍDU
Zprávy z výuky
 

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

 • Facebook - White Circle

© 2014–2020