RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy. více o kurzu

12. 3. – 29. 4. 2020, 17–20.30 h / harmonogram

4 000 Kč / storno podmínky

 

DETAILY KURZU

Kurz probíhá formou 7 navazujících seminářů v délce 3,5 hod. Tyto semináře jsou akreditovány MŠMT. Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a Osvědčení o absolvování kurzu. Doporučujeme vzít si podložku na psaní.

 

HARMONOGRAM SEMINÁŘŮ

12

BŘEZEN

17–20.30

CÍLE VÝCHOVY

 • Socializace a sebeúcta jako hlavní cíle výchovy

 • Každodenní komunikace a potřeby dětí

 • Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí

 • Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami

 • Poznatky o fungování mozku - jeden z argumentů pro respektující přístup

19

BŘEZEN

17–20.30

26

BŘEZEN

17–20.30

EMOCE I. a II.
 • Základní fakta o emocích

 • Zvládání vlastních emocí - impulzivní a vědomý způsob

 • JÁ-sdělení a TY-sdělení

 • Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují

 • Emoční inteligence

 • Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých

 • Formy empatické reakce

2

DUBEN

17–20.30

16

DUBEN

17–20.30

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI I. a II.
 • Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými

 • Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost

 • Obsah vs. forma sdělování požadavků

 • Komunikační dovednosti - popisný vs. hodnotící jazyk, informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo

23

DUBEN

17–20.30

CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ
 • Zásady respektující komunikace

 • Vnitřní a vnější motivace k učení a práci

 • Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí

 • Následná reakce dospělého – trest nebo vedení k zodpovědnosti?

 • Rizika trestů

 • Postupy při nežádoucím chování dětí

 • Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních "krizových" situací a konfliktů mezi dětmi

29

DUBEN

17–20.30

JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ
 • Vyjasnění pojmů odměna, pochvala

 • Rizika odměn a pochval

 • Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě

 • Respektující komunikace pro každý den

 
sonarydl_edited.png

LEKTORKA KURZU

Tímto kurzem vás provede certifikovaná lektorka Soňa Rýdl ze spolku Respektovat a být respektován.

 

ORGANIZACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY

 • Organizaci kurzu a přihlášek zajišťuje Kateřina Dostálová (katerina.dostalova@smp-jm.cz).

 • Přihlášení je platné po uhrazení celého kurzovného ve výši 4 000 Kč na účet školy.

 • Pokyny k platbě: č. ú. 107-7316360207/0100, variabilní symbol 999, do poznámky uveďte jméno účastníka. Potvrzení o přijetí platby Vám rádi zašleme na vyžádání, z důvodu zpracování účetnictví externí firmou však nejdříve na konci daného měsíce (nikoli průběžně).

 • Odhlášení účastníka přijímáme pouze e-mailem na katerina.dostalova@smp-jm.cz. Účastník nebo organizace může vyslat náhradníka.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ