Šestá třída

Výuku na druhém stupni koncipujeme jako nedělitelný celek a ve všech předmětech ji individualizujeme. Děti mají velký prostor pro rozvoj vlastních zájmů. Nabízíme možnost nahlédnout do různých oborů a profesí formou organizovaných stáží. Směřujeme k tomu, aby ze školy děti jednou odcházely vědomé si vlastního potenciálu, svobody a odpovědnosti, s důvěrou, že věci mohou měnit, schopné efektivně spolupracovat a kriticky zpracovávat informace.

 
Učitelský tandem třídy
Mgr. Iva Dvořáková, Ph.D.
třídní učitelka (tandem třídy)
učitelka projektů (tandem)
Na nejhlubší úrovni jsme všichni stejní, ale projevujeme se, přemýšlíme a učíme se každý jinak. Dětem dáváme prostor učit se a dospívat vlastní, tedy tou nejlepší  cestou.
Mgr. Petr Štván
učitel (tandem třídy)
učitel artu (VV+HV), projektů (dílna)
Jsem rád, že jsem součástí týmu, který buduje smysluplnou školu a chce společně tvořit lepší svět.
 
Další pedagogové
Ing. Iva Jabůrková
učitelka Hejného matematiky
učitelka angličtiny (tandem)
Tato škola plná vstřícných lidí, kteří společně hledají cesty, jak zajímavě a přitažlivě dětem přiblížit potřebné znalosti a zároveň kultivovat jejich osobnost, učit spolupráci a úctě jeden k druhému.
Evgenii Chekunov, Ph.D.
učitel angličtiny (tandem)
Škola nabízí příležitost k realizaci vlastního potenciálu. Věřím, že každý žák má svůj jedinečný talent. Svou roli vnímám v pomoci žákům tyto talenty najít a rozvíjet v hodinách angličtiny.
Mgr. Jan Pevný
učitel projektů (tandem)
Smyslem a posláním je vytvářet dětem co nejvíce inspirativní prostředí.
Mgr. Bohuslav Hora
učitel a garant ICT
Rád pracuji s mladou generací, předávám jí zkušenosti, které jsem nasbíral. Inspiruji se jejím pohledem na svět kolem nás. Jsem rád, když se to děje v respektujícím prostředí, v takovém, které jsem poznal v této škole.
Jana Tomešová
učitelka artu (VV+HV)
Tato škola je pro mě krásná tím, že dokáže vytvářet prostředí, kam se chodí učit, rozvíjet a bavit nejen děti, ale i učitelé. 
Bc. Lukáš Truksa
učitel artu (VV+HV)
Život je intenzivní dlouhodobý projekt, ve kterém se nikdy nepřestaneme učit nové věci. Baví mě připravovat děti na to, aby každé z nich převzalo odpovědnost za ten svůj.
DO TÉTO TŘÍDY BY MOHLO CHODIT I VAŠE DÍTĚ
SEZNAM VYBAVENÍ A POTŘEB
PRO 6. TŘÍDU
Zprávy z výuky
 

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020