Šestá třída

Prostřednictvím spolupráce celého týmu školy, rodičů i dětí se nám během krátké doby podařilo vytvořit fungující online prostor, ve kterém výuka plynule pokračuje. Online školu jsme postavili na jednotných principech a organizačních zásadách, s přihlédnutím ke specifikům každé třídy.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Iva Dvořáková, Ph.D.
PO–PÁ 15–17 h individuální konzultace na WhatsApp
Mgr. Petr Štván
PO–PÁ 15–17 h individuální konzultace na WhatsApp
Mgr. Jan Pevný
PO 13–14 h individuální online konzultace k projektům
Pravidelně jsou vypsány výukové konzultační hodiny – viz níže Harmonogram týdne.  Dle potřeby probíhá online setkání celé třídy, individuální, nebo po menších skupinkách. Děti mají vždy možnost se do konzultací předem zapsat.

ORGANIZAČNÍZÁSADY

  • Povinné týdenní výstupy jsou v pondělí do 14 hodin vyvěšeny na nástěnce v Google Učebně. Barevné kódování lístků – AJ (fialová), MAT (zelená), ČJ (modrá), ITB (žlutá), čtenářství (růžová).

  • V pondělí dopoledne děti obdrží zpětnou vazbu na splnění výstupů z předchozího týdne.

  • Jednou týdně je po dětech žádán záznam v elektronickém Projektovníku.

  • (PO)ÚT–ČT 8–9 h – průběžné zadávání povinných úkolů z ČJ, MAT, AJ s daným termínem zpracování (obvykle 1–2 dny, při rozsáhlejších úkolech do neděle).

  • PO 13.30 h + ST 8–9 h – zadávání povinných úkolů z ITB.

  • Děti průběžně dostávají také dobrovolné opakovací, rozvojové a nadstavbové úkoly, zábavičky a zajímavosti.

  • Práce ve třídě je koncipována tak, aby po 15. h už děti nemusely na počítačDěti mají společný WhatsApp chat, který by měl být od 15 h zalamován.

PO
dopoledne – samostatná práce dětí na projektech
11–12 h – Individuální/skupinová konzultace projektů s Honzou (dle potřeby)
ÚT
8–9, 10–11 h – Online konzultace ČJ s Ivou D.
9–9.45 h – Online lekce ČJ s Ivou D. (doporučené)
11–11.30 h – Online lekce AJ s Ivou J./ Evženem (povinné)
11-30–12 h – Individuální/skupinová konzultace AJ s Ivou J./ Evženem (volitelné)
14–15 h – Online čtení s Ivou D. (volitelné)
ST
9–9.30 h – Online lekce MAT s Ivou J. (povinné)
9.30–10 h – Individuální/skupinová konzultace MAT s Ivou J. (volitelné)
13–14 h – Online povídání o knížkách s Ivou D. (po předešlé odhodě)
14–15 h – Online Krafárna pro děti (dobrovolné, učitelé se připojují dle možností)
ČT
9–11 h – Individuální/skupinová online konzultace ITB s Ivou D./ Petrem
11–12 h – Online lekce + konzultace AJ s Ivou J./ Evženem (volitelné)
14–15 h – Online čtení s Ivou D.
9–9.30 h – Online lekce MAT s Ivou J. (povinné)
9–9.30 h – Individuální/skupinová konzultace MAT s Ivou J. (volitelné)
12.30–13 h – Online SOWa s Ivou D./ Petrem (týdenní shrnutí/zpětná dle potřeby)
13–14 h – Workshopy s Evou Nečasovou (volitelné)
14–15 h – Online Krafárna pro děti (dobrovolné, učitelé se připojují dle možností)

HARMONOGRAM TÝDNE

VÝUKOVÉ

ZDROJE

Při nastavení systému online výuky ve škole usilujeme o rovnováhu. Specifika každé třídy jdou ruku v ruce s jednotnými principy a organizačními zásadami. Věnujeme se také tématu bezpečnosti dětí v kyberprostoru.

 
Učitelský tandem třídy
Mgr. Iva Dvořáková, Ph.D.
třídní učitelka (tandem třídy)
učitelka projektů (tandem)
Na nejhlubší úrovni jsme všichni stejní, ale projevujeme se, přemýšlíme a učíme se každý jinak. Dětem dáváme prostor učit se a dospívat vlastní, tedy tou nejlepší  cestou.
Mgr. Petr Štván
učitel (tandem třídy)
učitel artu (VV+HV), projektů (dílna)
Jsem rád, že jsem součástí týmu, který buduje smysluplnou školu a chce společně tvořit lepší svět.
 
Další pedagogové
Ing. Iva Jabůrková
učitelka Hejného matematiky
učitelka angličtiny (tandem)
Tato škola plná vstřícných lidí, kteří společně hledají cesty, jak zajímavě a přitažlivě dětem přiblížit potřebné znalosti a zároveň kultivovat jejich osobnost, učit spolupráci a úctě jeden k druhému.
Evgenii Chekunov, Ph.D.
učitel angličtiny (tandem)
Škola nabízí příležitost k realizaci vlastního potenciálu. Věřím, že každý žák má svůj jedinečný talent. Svou roli vnímám v pomoci žákům tyto talenty najít a rozvíjet v hodinách angličtiny.
Mgr. Jan Pevný
učitel projektů (tandem)
Smyslem a posláním je vytvářet dětem co nejvíce inspirativní prostředí.
Mgr. Bohuslav Hora
učitel a garant ICT
Rád pracuji s mladou generací, předávám jí zkušenosti, které jsem nasbíral. Inspiruji se jejím pohledem na svět kolem nás. Jsem rád, když se to děje v respektujícím prostředí, v takovém, které jsem poznal v této škole.
Jana Tomešová
učitelka artu (VV+HV)
Tato škola je pro mě krásná tím, že dokáže vytvářet prostředí, kam se chodí učit, rozvíjet a bavit nejen děti, ale i učitelé. 
Bc. Lukáš Truksa
učitel artu (VV+HV)
Život je intenzivní dlouhodobý projekt, ve kterém se nikdy nepřestaneme učit nové věci. Baví mě připravovat děti na to, aby každé z nich převzalo odpovědnost za ten svůj.
DO TÉTO TŘÍDY BY MOHLO CHODIT I VAŠE DÍTĚ
SEZNAM VYBAVENÍ A POTŘEB
PRO 6. TŘÍDU
Zprávy z výuky
 

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020