Škola online
Život je nám školou, škola nechť je přirozenou součástí života

Ještě před pár týdny nikdo netušil, co nám život přinese nového. Máme online školu, která před nás klade nové výzvy a příležitosti k růstu. Díky partnerství celého týmu školy, rodičů i dětí se nám během krátké doby podařilo vytvořit fungující online prostor, ve kterém výuka pokračuje novým způsobem. Mimořádná kolegiální podpora a spolupráce napříč třídami nám pomáhá úspěšně zachovávat kontinuitu výuky. Kam směřujeme a jakou cestou jdeme?

KOMUNIKACE

Nabízíme pravidelná online setkávání, výuková i povídací, abychom zůstali v kontaktu a dále rozvíjeli vzájemné vztahy.   

VNITŘNÍ MOTIVACE

Probouzíme a podporujeme vnitřní motivaci dětí sdílením inspirativních výzev a přemýšlivých úkolů. 

SAMOSTATNOST

Děti podporujeme v samostatnosti v novém způsobu učení díky kontinuální zpětné vazbě.

ŠKOLA

Stále hledáme nové cesty, jak online výuku vést a zdokonalovat, abychom zachovali vedení výuky našimi učiteli.

RODINA

Podporujeme rodinnou pohodu v nelehkých časech, respektujeme individuální tempo i objem plněných úkolů.

Online výuku školy jsme postavili na jednotných principech a organizačních zásadách, abychom co nejvíce sladili průběh týdne v jednotlivých třídách. Ať už proto, že má řada rodin v naší škole více dětí, nebo proto, aby měl každý šanci najít svůj vlastní systém plnění úkolů.

TÝDENNÍ VÝSTUPY

Každé pondělí jsou do 14 h ve všech našich online učebnách zveřejněny výstupy týdne. Děti i rodiče vědí, kam v daném týdnu směřujeme.

PROJEKTY

I doma děti pokračují v realizaci svých projektů. V této práci mají naši plnou podporu formou pravidelných konzultací.

 

PRŮBĚŽNÉ ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ

V dalších dnech zadáváme jednotlivé úkoly průběžně, a to vždy dopoledne, nejpozději do 11 h. Usilujeme o přiměřené množství úkolů a dalších podnětů, bez nutnosti neustálé kontroly e-mailových zpráv. 

ONLINE UČEBNY

Ve svých online učebnách děti nacházejí nejen úkoly z hlavních předmětů (ITB, ČJ, MA, AJ), ale také inspirativní úkoly z ARTu a dobrovolné výzvy učitelů. Postupně otevíráme i nové učebny nabízející další podněty s dobrovolným plněním.

POVINNÉ/DOBROVOLNÉ ÚKOLY

Úkoly zadáváme povinné a dobrovolné. Povinné mají stanovený termín splnění, k dobrovolným je možné se vracet kdykoliv. Velké úkoly a úkoly ověřující zvládnutí výstupů mají nedělní termín splnění.

ONLINE SETKÁVÁNÍ

Každá třída má stanovený harmonogram pravidelných setkávání, výukových i socializačních, a nabídku individuálních konzultací s učiteli.

VLASTNÍ PLÁNOVÁNÍ UČENÍ

Nadále provázíme děti vzděláváním, tvoříme pro ně online lekce, výuková videa a motivační výzvy. Plnění úkolů v průběhu týdne si děti rozvrhují samy, plně respektujeme možnosti každé rodiny.

PRVNÍ TŘÍDA

V první třídě držíme kurz přirozeného vplouvání do vzdělávání. Připojení k online setkáním jsou vyjma angličtiny zcela dobrovolná. Tandem třídy je v úzkém kontaktu s rodiči. Díky vzájemné spolupráci výuka probíhá dle potřeb dětí. 

I při nastavení systému online výuky ve škole usilujeme o rovnováhu. Jednotné principy a organizační zásady tak doplňují specifika tříd, neboť každá z nich je jedinečným organismem. Pro další informace proto zvolte konkrétní třídu. Kromě toho vám nabízíme důležitá doporučení k tématu bezpečnosti dětí v kyberprostoru, které je nyní více než aktuální. 

 

Zavedená online výuka od dětí vyžaduje, aby určitý čas trávily v kyberprostoru, kde mají zadání svých prací, studijní materiály a další informace. Množství času stráveného na internetu a některé jeho obsahy však mohou být pro děti závažnou hrozbou. Ve škole s tématem bezpečnosti v kyberprostoru systematicky pracujeme v rámci primární prevence, nyní se však zodpovědnost přesunuje na rodiče. Rádi bychom vám v tom pomohli nabídkou doporučených zásad, tematických edukačních karet a odkazů na další zdroje. Neváhejte se také kdykoliv obracet na Kláru Havrdovou (klara.havrdova@smp-jm.cz), která je naší metodičkou primární prevence.

 
 

1

NASTAVTE LIMIT

Nastavte dětem limit, kolik času denně mohou být online. Rozlišujte přitom čas potřebný k výuce a k zábavě. Do limitu započtěte veškerý čas strávený online na počítači, tabletu a mobilu!

4

MLUVTE NAROVINU

Mluvte s dětmi narovinu! Měly by vědět, že mohou narazit na stránky a videa, která jim nejsou určena a jejich obsah by jim mohl ublížit. Nabídněte důvěru, ale požadujte zodpovědnost.

2

DVĚ HODINY A DOST

Dovolte dětem být nepřetržitě online nejdéle 2 hodiny. Poté ať činnost změní, v ideálním případě zařadí krátkou pohybovou aktivitu.

5

MĚJTE PLÁN B

Dodržování nastavených pravidel od dětí důsledně vyžadujte. Mějte však v záloze scénář pro případ, když nějaké pravidlo poruší.

3

URČETE PRAVIDLA

Nastavte jasná pravidla přiměřená věku dětí a vysvětlete, proč je vyžadujete. Zohledněte např. jak má dítě postupovat po shlédnutí výukového videa na YouTube, zda si může samo vyhledávat cokoliv, co má dělat, když najde nevhodné stránky či videa, s kým může komunikovat online, co smí sdílet online apod.

6

JDĚTE PŘÍKLADEM

Jděte příkladem a (některá) pravidla dodržujte také. Pro děti pak budou mít daleko větší váhu. U stolu je při jídle dobré odkládat mobil z dosahu, stejně tak při vzájemné komunikaci. Čas, kdy jste online, je nanejvýš vhodné střídat s pohybem, procházkou, hraním s dětmi, četbou apod.

Přes všechny potenciální hrozby nám online výuka nabízí celou řadu pozitiv. Potenciál IT technologií můžeme využívat naplno a tím výuku obohatit, naučit se pracovat s online zdroji a posunout digitální gramotnost na vyšší úroveň. Děti se při své práci z domova učí větší zodpovědnosti a samostatnosti. Uvědomujeme si však, že bez vaší rodičovské pomoci by to šlo jen stěží. Vaší spolupráce si velmi vážíme.

 

DALŠÍ DOPORUČENÉ ONLINE ZDROJE

  • Kraje pro bezpečný internet (projekt nabízející zdarma e-learningové kurzy k problematice bezpečnosti na internetu pro děti, rodiče i učitele)

  • bezpečně-online.cz (stránka Národního centra bezpečnějšího internetu nabízející materiály pro rodiče i učitele)

  • Projekt E-bezpečí (národní projekt prevence rizikového chování v online prostředí)

  • Digitální stopa (gamifikovaná vzdělávací aktivita  pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ zaměřená na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických jevů)

  • Linka psychologické pomoci (linka nabízí mj. psychologickou pomoc v současné situaci v souvislosti s COVID-19)

  • Psychoterapeutická poradna (doporučená psychoterapeutka Eva Havrdová)

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020