Třetí třída

Prostřednictvím spolupráce celého týmu školy, rodičů i dětí se nám během krátké doby podařilo vytvořit fungující online prostor, ve kterém výuka plynule pokračuje. Online školu jsme postavili na jednotných principech a organizačních zásadách, s přihlédnutím ke specifikům každé třídy.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Klára Havrdová
PO–PÁ 12–17 h individuální konzultace pro děti i rodiče (telefonicky/WhatsApp)
Ing. Petr Kůrka
PO–PÁ 12–17 h individuální konzultace pro děti i rodiče (telefonicky/WhatsApp)
Renata Krčmářová
Evgenii Chekunov, Ph.D.
Klára, Petr, Renata a Evžen jsou dětem denně ve vyhrazených časech k dispozici pro individuální online konzultace (přehled časů viz níže Harmonogram týdne). Na tyto konzultace se děti dle potřeby zapisují do sdílené tabulky dostupné v Google Učebně.

ORGANIZAČNÍZÁSADY

  • Povinné týdenní výstupy jsou v pondělí do 14 hodin vyvěšeny na nástěnce v Google Učebně.

  • V pondělí dopoledne dětem zasíláme úkoly.

  • V průběhu týdne pak opět v dopoledních hodinách zasíláme zajímavosti a odkazy na zábavné aktivity.

  • Ke všem odevzdaným pracím poskytujeme zpětnou vazbu

  • Děti si průběžně píší "Můj karanténní deník".

  • Projekty jsou zatím zcela dobrovolné.

HARMONOGRAM TÝDNE

PO
9.30–12 h – Individuální online schůzky dětí a učitelů dle potřeby
ÚT
9.30–10 h, 11–12 h – Individuální online schůzky dětí a učitelů dle potřeby
10–10.30 / 10.30–11 h – Online kruh třídy s Klárou a Petrem ve 2 skupinách
ST
9.30–12 h – Individuální online schůzky dětí a učitelů dle potřeby
ČT
9.30–12 h – Individuální online schůzky dětí a učitelů dle potřeby
9.30–10 h, 11–12 h – Individuální online schůzky dětí a učitelů dle potřeby
10–10.30 / 10.30–11 h – Online kruh třídy s Klárou a Petrem ve 2 skupinách

VÝUKOVÉ

ZDROJE

Při nastavení systému online výuky ve škole usilujeme o rovnováhu. Specifika každé třídy jdou ruku v ruce s jednotnými principy a organizačními zásadami. Věnujeme se také tématu bezpečnosti dětí v kyberprostoru.

 
Učitelský tandem třídy
Klára Havrdová
třídní učitelka (tandem třídy)
učitelka VV
Naše škola dává dětem možnost svobodně se rozhodovat a zároveň učí děti nést plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, což považuji za velmi důležité nejen pro děti.
Ing. Petr Kůrka
učitel (tandem třídy)
Hledání kompromisu mezi svobodou a řízením, mezi vnitřní a vnější motivací. Učit se co je svoboda, kde začíná a kde končí. Zjišťování, co je empatie a jak komunikovat s druhými. Všichni toto řešíme v nějaké formě celý život a na naší škole se to můžou učit jak děti, tak rodiče a samozřejmě také učitelé.
 
Další pedagogové
Renata Krčmářová
učitelka angličtiny (tandem)
Jsem ráda, že jsem součástí něčeho tak velkého, jako je budování naší jedinečné školy. Již nyní je plná skvělých dětí a usměvavých kolegů. Díky nim se do práce těším každý den!
Evgenii Chekunov, Ph.D.
učitel angličtiny (tandem)
Škola nabízí příležitost k realizaci vlastního potenciálu. Věřím, že každý žák má svůj jedinečný talent. Svou roli vnímám v pomoci žákům tyto talenty najít a rozvíjet v hodinách angličtiny.
Ing. Iva Jabůrková
učitelka angličtiny (tandem)
Tato škola plná vstřícných lidí, kteří společně hledají cesty, jak zajímavě a přitažlivě dětem přiblížit potřebné znalosti a zároveň kultivovat jejich osobnost, učit spolupráci a úctě jeden k druhému.
Jana Tomešová
učitelka výuky v projektech (dílna)
Tato škola je pro mě krásná tím, že dokáže vytvářet prostředí, kam se chodí učit, rozvíjet a bavit nejen děti, ale i učitelé. 
Mgr. Petr Štván
učitel výuky v projektech (dílna)
Jsem rád, že jsem součástí týmu, který buduje smysluplnou školu a chce společně tvořit lepší svět.
Kateřina Dostálová
učitelka HV
Naše škola je pro mě místem, kde se sny stávají skutečností, kde žádný cíl není nedosažitelný, pokud jsme odhodláni k němu dojít, a kde jsou děti zapojeny ve smysluplném procesu učení. Baví mě být součástí této každodenní reality a zažívat s dětmi radost z vlastního či společného poznávání světa.
Mgr. Gabriela Krčmářová
učitelka TV (tandem)
Na Škole Můj Projekt oceňuji empatický přístup, inovativní výuku, vyhledávání a rozvoj silných stránek, talentů a živlů dětí, a také priority vedoucí k formování celistvé osobnosti dítěte.
SEZNAM VYBAVENÍ A POTŘEB
PRO 3. TŘÍDU
Zprávy z výuky
 

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020