Tým školy
JUDr. Petr Jonáš
zřizovatel školy
právní podpora školy
Škola jako přirozená součást života. Místo, kde je každý sám sebou, šťastný, vnitřně motivovaný se rozvíjet, tvořit přátelství a týmově spolupracovat. Místo, kde se odehrává autentický život. Takovou školu společně tvoříme.
Mgr. Iveta Jonášová
zřizovatelka a ředitelka školy
Škola je místo, které mám ráda a kde se povedlo z naší myšlenky realizovat skutečnost. Vytváří příležitosti, poskytuje vedení a děti přijímá takové, jaké jsou.
Mgr. Šárka Boldišová
zástupkyně ředitelky
Je radost být s lidmi, kteří jsou sami sebou, přistupují k životu s poctivostí a pokorou, a umí dětem pomoci s hledáním jejich vlastních cest.
Mgr. Bohuslav Hora
zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost, garant ICT
Rád pracuji s mladou generací, předávám jí zkušenosti, které jsem nasbíral. Inspiruji se jejím pohledem na svět kolem nás. Jsem rád, když se to děje v respektujícím prostředí, v takovém, které jsem poznal v této škole.
Veronika Černá
finanční a personální manažerka
Je mi potěšením být součástí týmu, který spoluvytváří inovativní školu. Dává mi velký smysl učit děti vnímat svět v souvislostech nejen skrze projekty. Naše škola učí děti mnohem víc než jen znalosti, a to z nich utváří samostatné zodpovědné osoby.
Mgr. Anna Babanová
metodická podpora týmu
učitelka Hejného matematiky
Spolupráce se školou pro mě znamená smysluplné hledání odpovědí na otázky co učit, jak učit a proč. Škola partnersky zve děti k učení, což je velmi inspirativní a cenné.
Mgr. Jaroslava Budíková
speciální pedagožka
Se školou ráda spolupracuji pro individualizovaný přístup k dětem a hledání optimálních řešení ve prospěch dítěte. Oslovují mne principy tandemové a projektové výuky i podpora seberozvoje dítěte. Ochota pedagogů naslouchat, poučit se z chyby i zájem vzdělávat se vytvářejí dobré podmínky pro vzájemnou součinnost.
Mgr. Zuzana Martásková
podpora vnějších vztahů a komunikace
webdesignerka
Ráda pomáhám inspiraci na svět. Tato škola je nová inspirativní kvalita ve vzdělávání a mne velmi těší, že mohu být její součástí.
Mgr. Miroslava Bobáková, Ph.D.
třídní učitelka (tandem 1. třídy)
Ve škole mám možnost objevovat, co znamená vytvářet podmínky pro učení se, hru a tvorbu. Jakým způsobem lze u dětí posilovat zodpovědnost za sebe, druhé i svět. Jak budovat jistotu ve vzájemných vztazích a společně s dětmi, rodiči a kolegy učiteli prožívat v kontextu učení vědomé „tady a teď“.
Kateřina Dostálová
učitelka (tandem 1. třídy)
učitelka artu a HV
Naše škola je pro mě místem, kde se sny stávají skutečností, kde žádný cíl není nedosažitelný, pokud jsme odhodláni k němu dojít, a kde jsou děti zapojeny ve smysluplném procesu učení. Baví mě být součástí této každodenní reality a zažívat s dětmi radost z vlastního či společného poznávání světa.
Mgr. Lucie Pokorná
třídní učitelka (tandem 2. třídy)
učitelka angličtiny 
Tato škola je pro mě vzácné místo, kde si děti mohou jít za tím, co je zajímá, a cíleně a odpovědně se učit se svými nápady pracovat.
Mgr. Michaela Švandová
učitelka (tandem 2. třídy)
Škola je nedílnou součástí života každého z nás. Pro mě je to místo podpory, respektu, inspirace, bezpečí, vzájemného obohacení a sdílení. Jsem ráda, že mohu být jeho součástí a zároveň se na něm aktivně podílet.
Klára Havrdová
třídní učitelka (tandem 3. třídy)
metodička primární prevence
Naše škola dává dětem možnost svobodně se rozhodovat a zároveň učí děti nést plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, což považuji za velmi důležité nejen pro děti.
Ing. Petr Kůrka
učitel (tandem 3. třídy)
Hledání kompromisu mezi svobodou a řízením, mezi vnitřní a vnější motivací. Učit se co je svoboda, kde začíná a kde končí. Zjišťování, co je empatie a jak komunikovat s druhými. Všichni toto řešíme v nějaké formě celý život a na naší škole se to můžou učit jak děti, tak rodiče a samozřejmě také učitelé.
PhDr. Anežka Reichelová
třídní učitelka (tandem 4. třídy)
interní mentorka výuky čtení a psaní
Tahle škola je taková, jakou bych si přála navštěvovat jako malá. Jsem tu ráda.
Bude tady Tvoje jméno?
učitel/ka (tandem 4. třídy)
Dává ti smysl provázet děti vzděláváním na základce? Chceš ale učit jinak? Hledáme Tě nejen do tandemu 4. třídy! Připoj se k týmu nadšených a vzájemně se podporujících učitelů a pojď s námi měnit české školství!
Mgr. Dominika Balatková
třídní učitelka (tandem 5. třídy)
výchovná poradkyně
Naše škola je plná pochopení, respektu, svobody a odvahy. Právě těchto hodnot si vážím nejvíc a jsem ráda, že je prostřednictvím školy mohu předávat dále.
Mgr. Jan Pevný
učitel (částečný tandem 5. třídy)
koordinátor ICT a VvP na 1. stupni ZŠ
Práce s dětmi mi dává velký smysl. Rád také spolupracuji s kolegy s různým zaměřením a životními postoji a baví mě neustále se učit nové věci.
Mgr. Iva Dvořáková, Ph.D.
třídní učitelka (tandem 6. třídy)
Na nejhlubší úrovni jsme všichni stejní, ale projevujeme se, přemýšlíme a učíme se každý jinak. Dětem dáváme prostor učit se a dospívat vlastní, tedy tou nejlepší  cestou.
Mgr. Petr Štván
učitel (tandem 6. třídy)
učitel artu, výuky v projektech (dílna)
Jsem rád, že jsem součástí týmu, který buduje smysluplnou školu a chce společně tvořit lepší svět.
Renata Krčmářová
učitelka angličtiny
koordinátorka výuky angličtiny
Jsem ráda, že jsem součástí něčeho tak velkého, jako je budování naší jedinečné školy. Již nyní je plná skvělých dětí a usměvavých kolegů. Díky nim se do práce těším každý den!
Evgenii Chekunov, Ph.D.
učitel angličtiny
Škola nabízí příležitost k realizaci vlastního potenciálu. Věřím, že každý žák má svůj jedinečný talent. Svou roli vnímám v pomoci žákům tyto talenty najít a rozvíjet v hodinách angličtiny.
Ing. Iva Jabůrková
učitelka angličtiny a Hejného matematiky koordinátorka workshopů můj den
Tato škola plná vstřícných lidí, kteří společně hledají cesty, jak zajímavě a přitažlivě dětem přiblížit potřebné znalosti a zároveň kultivovat jejich osobnost, učit spolupráci a úctě jeden k druhému.
Jana Tomešová
učitelka VV, výuky v projektech (dílna)
vychovatelka v družině
Tato škola je pro mě krásná tím, že dokáže vytvářet prostředí, kam se chodí učit, rozvíjet a bavit nejen děti, ale i učitelé. 
Mgr. Zuzana Brožová
učitelka TV
vychovatelka v družině
Prostor pro setkávání, tvoření, objevování, pro pobyt v přírodě i ve městě. Pro život v celé jeho barevnosti. To je pro mě tato škola.
Petra (Becky) Červienková
vychovatelka v družině
Možnosť učiť na tejto škole je pre mňa výzvou a zároveň naplnením môjho učiteľského sna a to rozvíjaním nielen svojho okolia, ale aj seba samotnej a spoločne tak meniť a tvoriť svet.
Bc. Lukáš Truksa
učitel artu (HV, VV)
vychovatel v družině
Život je intenzivní dlouhodobý projekt, ve kterém se nikdy nepřestaneme učit nové věci. Baví mě připravovat děti na to, aby každé z nich převzalo odpovědnost za ten svůj.
Mgr. Gabriela Krčmářová
učitelka TV
Na Škole Můj Projekt oceňuji empatický přístup, inovativní výuku, vyhledávání a rozvoj silných stránek, talentů a živlů dětí, a také priority vedoucí k formování celistvé osobnosti dítěte.
Justyna Kabelková, BSc
odborná a metodická podpora výuky matematiky
Mým cílem je představit dětem co nejvíce matematické krásy a přivést je k mnoha „aha“ momentům. Baví mě hledání různých metod a způsobů vysvětlení, které dětem pomohou pochopit dané téma.
Eva Nečasová
podpora SOWy v oblasti IT a počítačové grafiky 
Těší mne být s dětmi, sdílet s nimi zkušenosti a být u toho, když tvoří, vymýšlejí a hrají si.
Bc. Jitka Jokešová
učitelka
na mateřské dovolené
Andrea Šeříková, DiS.
učitelka
na mateřské dovolené
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. (čínské přísloví)
Naděžda Konečná
výdejna obědů
Pohoda, přijetí, dobré vztahy, relax při fyzické práci a děti, které jsou bezprostřední, milé a přátelské. To jsou důvody, proč jsem ráda součástí této školy.
Zuzana Rejšková
výdejna obědů
Kristina Košťálková
úklid školy
Ráda pracuji ve škole, kde vládne rodinná atmosféra a kde jsou děti s láskou přijímané takové, jaké jsou.
Lukáš Brada
školník
Tato škola dokáže kvalitní a zajímavou formou naučit děti nejen vše co je potřeba, ale i daleko více, protože v dětech probouzí zájem o dané učivo. To vše ve velmi přátelské atmosféře k dětem i rodičům. Kdykoli jsem ve škole, nabíjí mne pozitivní nálada, která ve škole vládne.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020