Zápis k povinné školní docházce 2020/21
zápis probíhá v PÁ 3. 4. a SO 4. 4. 2020

Zveme Vás a Vaše dítě do školy, kam děti chodí rády a kde zažívají smysluplné základní vzdělávání. Nabízíme inovativní vzdělávací koncepci, která hledá rovnováhu mezi svobodou a řízeností, respektuje osobnost a způsob učení každého dítěte a nabízí výuku s inspirativními pedagogy.

SEZNÁMENÍ

Jak přistupujeme k dětem? Proč děláme věci jinak? Jak to u nás vlastně funguje?

ROZHOVOR

Jaké máte představy o vzdělávání svého dítěte? Můžeme tato očekávání ve škole naplnit? 

ZÁPIS

Je Vaše dítě připravené na školní docházku? Jaké má vzdělávací potřeby a osobnostní profil?

VÝSLEDEK

Kdy a jak Vás budeme informovat o výsledku zápisu? Jaký bude další postup?

 
 
 

CO JE ŠKOLA MŮJ PROJEKT

prezentace vzdělávací koncepce

V čem je náš přístup inovativní? Jak přistupujeme k dětem, proč děláme věci jinak a jak to vlastně ve škole funguje? Přijďte se dozvědět více na prezentaci naší vzdělávací koncepce. První stupeň školy Vám představíme 5. 2. a 18. 3., druhý stupeň pak 12. 2. Akce probíhá v čase 17.30–20.30 h a bez přítomnosti Vašich dětíPočet míst je omezený, rezervujte si to své. V případě účasti obou rodičů je potřeba, aby se zaregistroval každý zvlášť.

 

ZAŽÍT ŠKOLU

návštěvy rodičů ve výuce

 

Nepořádáme dny otevřených dveří. Místo toho Vám rodičům nabízíme možnost zažít školu na vlastní kůži. Zveme Vás přímo do výuky, abyste poznali, jak to ve škole skutečně chodí. Akce probíhá v čase 8–10.30 h a bez přítomnosti Vašich dětíPočet míst je omezený, rezervujte si to své. V případě účasti obou rodičů je potřeba, aby se zaregistroval každý zvlášť.

 

CHCI DO ŠKOLY!

návštěvní odpoledne pro děti

Chystáte se k zápisu a rádi byste, aby kromě Vás školu na vlastní kůži zažilo i Vaše dítě? Přijďte si s ním odpoledne 17. března v 15–17 h zažít, co se ve škole běžně děje. Děti si vyzkouší výuku písmenek, dílnu čtení, zajímavé pokusy a hry intuitivní pedagogiky. Tyto výukové dílny budou probíhat opakovaně celé odpoledne v budově školy. Na akci není nutné se registrovat.

Souběžně s touto akcí ve škole proběhne Jarní jarmark s tvůrčími dílnami, na kterém žáci školy a jejich rodiče nabízejí vlastní rukodělné výrobky. Přijměte naše srdečné pozvání a využijte příležitost poznat školu a děti, které se v ní rozvíjejí.

 

Jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola? Jaké máte představy o vzdělávání svého dítěte? Co od školy očekáváte? Můžeme tato očekávání naplnit? Během cca 2hodinového rozhovoru hledáme odpovědi na tyto a podobné otázky.

Motivační rozhovor je nedílnou součástí zápisu do 1. ročníku a probíhá před termínem konání zápisu bez přítomnosti dětí. Využíváme sadu karet Q-Sort mapující Vaše priority a očekávání. Rozhovory probíhají od ledna do dubna 2020, jsou zpoplatněné částkou 300 Kč a je nutné se na ně předem zaregistrovat. Nezbytná je účast obou rodičů.

Důvody výběru naší školy popíšete také v motivačním dopise, který s sebou přinesete na rozhovor. Pokud jste rozhovor absolvovali v předchozích dvou letech, rozhovor nemusíte znovu absolvovat a postačí zaslání motivačního dopisu na skola@smp-jm.cz nejpozději 10 dnů před termínem zápisu. V případě absolvování motivačního rozhovoru před více než 2 roky budeme potřebu jeho opakování posuzovat individuálně. 

 

Během zápisu, který trvá přibližně hodinu, ověřujeme připravenost Vašeho dítěte na školní docházku a jeho osobnostní profil. Při sestavování třídního kolektivu postupujeme podle Kritérií přijímání dětí k povinné školní docházce.

K zápisu je nutné Vaše dítě předem zaregistrovat. To lze teprve po absolvování Motivačního rozhovoru, ze kterého vyplyne, že nabídka naší školy je v souladu s Vaším očekáváním.

Co s sebou k zápisu

  • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce (prosím nezasílejte předem)

  • Kopii rodného listu Vašeho dítěte

  • Registrační poplatek 300 Kč (předem děkujeme za přesnou částku)

  • Doklad totožnosti zákonného zástupce uvedeného v žádosti o přijetí dítěte

  • Kopii Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud Vaše dítě bylo u zápisu v předchozím školním roce

Jak zápis probíhá

Vaše dítě se nejprve zapojí do aktivit v malé skupině 3 až 4 dětí, se kterou budou pracovat naši pedagogičtí pracovníci.

V další části budeme již individuálně ověřovat připravenost Vašeho dítěte na povinnou školní docházku a zjišťovat případné nároky na integraci dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami.

Ověření realizujeme prostřednictvím externích spolupracovníků ze školských poradenských zařízení formou speciálně pedagogické diagnostiky.

Jak postupovat při odkladu

V odůvodněných případech můžete jako zákonný zástupce písemně požádat o odklad povinné školní docházky, a to v době od 1. 4. do 30. 4. 2020 (kompletní postup).

Žádost o odklad školní docházky musí být doložena posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok.

 
  • Výsledky zápisu zveřejníme na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v areálu školy do 7 pracovních dnů od ukončení termínu zápisů, tj. nejpozději do 14. 4. 2020.

  • V případě přijetí Vašeho dítěte bude následovat podepsání Smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu, a to nejpozději do 27. 4. 2020.

  • Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které odešleme nejpozději 4. 5. 2020.

  • Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné po individuální dohodě dne 21. 4. 2020.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

  • Facebook - White Circle

© 2014–2019