Zápis k povinné školní docházce 2020/21
zápis probíhá v PÁ 3. 4. a SO 4. 4. 2020

Zveme Vás a Vaše dítě do školy, kam děti chodí rády a kde zažívají smysluplné základní vzdělávání. Nabízíme inovativní vzdělávací koncepci, která hledá rovnováhu mezi svobodou a řízeností, respektuje osobnost a způsob učení každého dítěte a nabízí výuku s inspirativními pedagogy.

SEZNÁMENÍ

Jak přistupujeme k dětem? Proč děláme věci jinak? Jak to u nás vlastně funguje?

ROZHOVOR

Jaké máte představy o vzdělávání svého dítěte? Můžeme tato očekávání ve škole naplnit? 

ZÁPIS

Je Vaše dítě připravené na školní docházku? Jaké má vzdělávací potřeby a osobnostní profil?

VÝSLEDEK

Kdy a jak Vás budeme informovat o výsledku zápisu? Jaký bude další postup?

 
 
 

CO JE ŠKOLA MŮJ PROJEKT

prezentace vzdělávací koncepce

V čem je náš přístup inovativní? Jak přistupujeme k dětem, proč děláme věci jinak a jak to vlastně ve škole funguje? Přijďte se dozvědět více na prezentaci naší vzdělávací koncepce. První stupeň školy Vám představíme 5. 2. a 18. 3., druhý stupeň pak 12. 2. Akce probíhá v čase 17.30–20.30 h a bez přítomnosti dětíPočet míst je omezený, rezervujte si to své včas. V případě účasti obou rodičů je potřeba, aby se zaregistroval každý zvlášť. Rádi bychom Vás upozornili, že na prezentaci koncepce 2. stupně nebude prostor pro dotazy k 1. stupni školy, ani k zápisu do 1. třídy.

 

ZAŽÍT ŠKOLU

návštěvy rodičů ve výuce

Ať už se zajímáte o zápis do 1. třídy nebo přestup do školy, neváhejte využít možnost zažít školu na vlastní kůži. Zveme Vás přímo do výuky, abyste poznali, jak to u nás skutečně chodí. Akce probíhá v čase 8–10.30 h a bez přítomnosti Vašich dětíPočet míst je omezený, rezervujte si to své včas. V případě účasti obou rodičů je potřeba, aby se zaregistroval každý zvlášť.

 

CHCI DO ŠKOLY!

návštěvní odpoledne pro děti

Chystáte se k zápisu a rádi byste, aby kromě Vás školu na vlastní kůži zažilo i Vaše dítě? Přijďte si s ním odpoledne 17. března v 15–17 h zažít, co se ve škole běžně děje. Děti si vyzkouší výuku písmenek, dílnu čtení, zajímavé pokusy a hry intuitivní pedagogiky. Tyto výukové dílny budou probíhat opakovaně celé odpoledne v budově školy. Na akci není nutné se registrovat.

Souběžně s touto akcí ve škole proběhne Jarní jarmark s tvůrčími dílnami, na kterém žáci školy a jejich rodiče nabízejí vlastní rukodělné výrobky. Přijměte naše srdečné pozvání a využijte příležitost poznat školu a děti, které se v ní rozvíjejí.

 

Jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola? Jaké máte představy o vzdělávání svého dítěte? Co od školy očekáváte? Můžeme tato očekávání naplnit? Motivační rozhovor slouží k tomu, abychom nalezli odpovědi na takové otázky.

Motivační rozhovor je nedílnou součástí zápisu do 1. ročníku. Koná se před termínem zápisu, probíhá bez přítomnosti dětí a nezbytná je účast obou rodičů. Rozhovory trvají přibližně 90 min, jsou zpoplatněné částkou 300 Kč a probíhají od ledna do března 2020. Na rozhovor je nutné se předem zaregistrovat a s sebou přinést motivační dopis, ve kterém popíšete důvody výběru školy.

Pokud se chystáte k zápisu se sourozencem dítěte, které již do školy chodí, je potřeba, abyste motivační rozhovor absolvovali znovu. Jeho průběh bude individuální a potrvá 30–90 min. Na rozhovor s sebou přinesete motivační dopis.

Pokud u nás Vaše dítě absolvovalo zápis v loňském roce (a dostalo odklad), motivační rozhovor absolvovat nemusíte. Postačí zaslání motivačního dopisu nejpozději 10 dnů před termínem zápisu na sarka.boldisova@smp-jm.cz.

 

Během zápisu, který trvá přibližně hodinu, ověřujeme připravenost Vašeho dítěte na školní docházku a jeho osobnostní profil. Při sestavování třídního kolektivu postupujeme podle Kritérií přijímání dětí k povinné školní docházce.

K zápisu je nutné Vaše dítě předem zaregistrovat. To lze teprve po absolvování Motivačního rozhovoru, ze kterého vyplyne, že nabídka naší školy je v souladu s Vaším očekáváním.

Co s sebou k zápisu

  • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce (prosím nezasílejte předem)

  • Kopii rodného listu Vašeho dítěte

  • Registrační poplatek 300 Kč (předem děkujeme za přesnou částku)

  • Doklad totožnosti zákonného zástupce uvedeného v žádosti o přijetí dítěte

  • Kopii Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud Vaše dítě bylo u zápisu v předchozím školním roce

Jak zápis probíhá

Vaše dítě se nejprve zapojí do aktivit v malé skupině 3 až 4 dětí, se kterou budou pracovat naši pedagogičtí pracovníci.

V další části budeme již individuálně ověřovat připravenost Vašeho dítěte na povinnou školní docházku a zjišťovat případné nároky na integraci dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami.

Ověření realizujeme prostřednictvím externích spolupracovníků ze školských poradenských zařízení formou speciálně pedagogické diagnostiky.

Jak postupovat při odkladu

V odůvodněných případech můžete jako zákonný zástupce písemně požádat o odklad povinné školní docházky, a to v době od 1. 4. do 30. 4. 2020 (kompletní postup).

Žádost o odklad školní docházky musí být doložena posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok.

 
  • Výsledky zápisu zveřejníme na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v areálu školy do 7 pracovních dnů od ukončení termínu zápisů, tj. nejpozději do 14. 4. 2020.

  • V případě přijetí Vašeho dítěte bude následovat podepsání Smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu, a to nejpozději do 27. 4. 2020.

  • Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí, které odešleme nejpozději 4. 5. 2020.

  • Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné po individuální dohodě dne 21. 4. 2020.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

  • Facebook - White Circle

© 2014–2019