Zápis k povinné školní docházce 2020/21
Termín podávání žádostí o přijetí dítěte je 16.–24. 4. 2020

Na základě opatření, které vydalo MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21, a souvisejícího doporučení vlády soukromým školám změnit kritéria zápisu jsme přistoupili k úpravě Postupu pro přijímání žáků do 1. ročníku a Kritérií pro přijímání žáků k povinné školní docházce. S ohledem na existující důvody vyšší moci jsme se dále rozhodli stanovit maximální kapacitu třídy v době zápisu na 16 dětí.

PODÁNÍ

ŽÁDOSTI

Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/21 lze podávat v termínu 16.–24. 4. 2020. Více viz upravený Postup při přijímání žáků.

POSOUZENÍ

ŽÁDOSTI

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 jsme upravili v návaznosti na opatření MŠMT.

VÝSLEDEK

ZÁPISU

Výsledky zápisu zveřejníme na webu a veřejně přístupném místě školy nejpozději do 30 dnů od ukončení termínu podávání žádostí.

POSTUP PŘI ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V odůvodněných případech můžete jako zákonný zástupce písemně požádat o odklad povinné školní docházky, a to v době od 1. 4. do 30. 4. 2020 (kompletní postup).

Žádost o odklad školní docházky musí být doložena posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o. 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 4

+420 608 948 311

skola@smp-jm.cz

Kontakt do družiny: +420 602 255 727

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Zásady ochrany osobních údajů

Žádost subjektu údajů

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

  • Facebook - White Circle

© 2014–2020